Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Pojďte s námi napsat dopis, který zachrání život

Amnesty International je nezávislé hnutí, které bojuje za svobodu a dodržování lidských práv. Toto hnutí založil již v roce 1961 britský právník Peter Benenson, který chtěl bojovat za ty, kteří byli nespravedlivě uvězněni. Dodnes se Amnesty International snaží změnit život omezovaných vězňů po celém světě, kteří byli odsouzeni na základě svých přesvědčení, původu nebo postavení. Hnutí se do pádu komunistického režimu angažovalo i u nás (přestože do té doby zde nesmělo mít svou pobočku). Amnesty bojovalo za pronásledované československé občany, jako byl například Václav Havel nebo Dana Němcová. V 80. letech naší vládě chodilo na podporu politických vězňů až 30 000 zásilek ročně.

Teď, když žijeme ve svobodné zemi, můžeme pomoci politickým vězňům zase my. Jako každý rok totiž pořádá hnutí Amnesty International největší lidskoprávní akci na světě. Jedná se o maraton psaní dopisů, který se letos koná do 15. prosince. Při této akci lidé po celém světě pomocí dopisů vyzývají vlády, aby dodržovaly základní lidská práva. Na světě jsou totiž stále vězněni lidé za své názory. Pomocí maratonu psaní dopisů můžete propůjčit svůj hlas těm, kterým byl ten jejich násilně umlčen. Každý jeden napsaný dopis může někomu změnit život.

V letošním ročníku můžete pomoci někomu z šesti lidí vězněných například za demonstraci, které se odsouzený neúčastnil, nebo za obhajobu obránců lidských práv. Pro napsaní dopisu je potřeba se na stránkách maraton.amnesty.cz zaregistrovat. Tím dostanete přístup k návodu a šabloně, pomocí které budete schopni napsat a následně odeslat dopis na podporu jednoho či více vězňů. Výhodou je, že psaní probíhá on-line, a proto můžete svůj dopis napsat z pohodlí domova.

Do psaní dopisů se letos zapojila i redakce Vedneměsíčníku a jsme moc rádi, že můžeme tímto způsobem podpořit dobrou věc. Pokud vás projekt zaujal, budeme moc rádi, když o něm řeknete svým kamarádům a rodině. V loňském roce se v Česku napsalo 8325 dopisů proti bezpráví a my doufáme, že toto číslo letos společně dokážeme překonat.

text Karolína Irrová, foto Amnesty International

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store