Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Poslední slovo

„Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Tak praví největší český vědec a bez pochyb i největší Čech všech dob, Jára Cimrman. Promiň, Karle IV., vítězi pochybné ankety o největšího Čecha. Tato neveselá, a přesto nezpochybnitelná pravda nedává moc důvodů k tomu, těšit se na budoucnost. Dalším hřebíčkem do rakve naivního optimismu je, že národní génius Cimrman předpokládá ohrožení ne ze čtyř, ale rovnou z pěti světových stran.

V tu chvíli nicméně bude i podle Cimrmana již skutečně nejhůře, z hory Blaník vyjedou na pomoc blaničtí rytíři, kteří českému národu pomohou. Jenomže, milí čtenáři, blaničtí rytíři jsou proti současné situaci téměř bezzubí. Proč téměř? Jejich brnění se totiž dá prodat jako kov na váhu, čímž ale inflaci pravděpodobně neporazíme.

Stejně jako se Harry Potter nebál vyslovit jméno lorda Voldemorta, ani já se nebojím jasně a hlasitě vyslovit pravdu, která je možná nepopulární: „Cimrman se mýlí.“ Je nyní přirozeně řada na mně, abych si svůj nesporně kontroverzní výrok obhájil. A v souboji s neomylným Cimrmanem použiji metody jemu vlastní, a to metody vědecké.

Cimrman, ač sám inspiroval jistého Freuda a nevědomky, což je pro něj typické, tím založil celou moderní psychologii, přehlédl jeden koncept — a to psychosomatiku. Jistě znáte ten pocit, když v pondělí píšete test, celý víkend se neučíte a v neděli večer, většinou potom, co i ti největší ateisté uvěří, si říkáte: „Ještě existuje jedna věc, která by mě mohla uchránit před pondělním debaklem. A ta věc se jmenuje — nemoc.“ Celý večer i noc si přejete mít teplotu a ráno se probudíte a teploměr vám ukáže, že… máte teplotu. Tohle není žádná černá magie, tohle je psychosomatika. Neboli koncept, který říká, že naše mysl je s naším fyzickým zdravím propojena.

Pokud jsme si pohnutím mysli jenom kvůli strachu z testu schopni občas fyzicky měřitelně zvednout teplotu, proč by tenhle princip nešel využít k tomu, abychom měli šťastné a veselé i s inflací?

Šel. Náš mozek je naše nejsilnější zbraň i největší nepřítel. Nemůžeme ovlivnit to, jaká je realita, ale můžeme se pokusit ovlivnit to, jak ji budeme vnímat. A prosím neberte mne jako dalšího motivačního řečníka. Sám v tomto přístupu často naprosto selhávám a vnímám negativně i pozitivní události. Ale když všichni budeme mít někde „vzadu“ v naší hlavě uložen mechanismus, že realitu nezměníme, ale náš přístup k ní ano, třeba budeme mít alespoň o trošku šťastnější a veselejší Vánoce.

A pro ty, jako třeba pro mě, kteří v tento princip teoreticky věří, ale nejsou ho moc schopni aplikovat, je to ještě jedna věc, která také potěší –⁠ největší Čech neměl pravdu. Takže i když možná nebudu schopný vnímat Vánoce a jim předcházející Black Friday s inflací stejně pozitivně jako bez inflace, bude mne pořád hřát to, že jsem alespoň v jedné minoritní záležitosti vyvrátil Járu Cimrmana, a to není málo.

A mimochodem to, jestli máte kolem sebe dobré lidi, to inflace neovlivnila. A to je bezpochyby ještě mnohem lepší zpráva, než že Cimrman nemá pravdu.

text Mgr. Filip Volf

amatérský cimrmanolog a ještě amatérštější esejista. Toho času učitel

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store