Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

TEMPO –⁠ Klub, který měl původně trvat pouze 120 dnů, a ne dva roky

Pro mnohé byla tato novina šokující, pro někoho záhadou, většina je však zvědavá, co se vlastně stalo.
Klub Tempo je známý pro svůj pestrý program akcí jako stand up comedy, koncerty či večírky.

Klub měl původně existovat pouze 120 dnů, pak měla nastat rekonstrukce kulturního domu Slavie, ve kterém se klub nachází, a Tempo mělo být zavřeno. Do původního plánu však hodil vidle covid, a Tempo tak mohlo pokračovat po dobu dvou let. Čtveřice organizátorů Dan, Adéla, Dan a Petr, kteří nejdříve počítali s brzkým uzavřením Slavie, naplnili program skvělými koncerty, které měly velký úspěch. Když se poté rekonstrukce odložila, vrhli se do toho přímo po hlavě a i při pandemii se snažili klub oživit, a lidem tak vynahradit dlouhé měsíce strávené doma.

„Jsem rád, že se nám podařilo po pandemických vlnách klub vždy znovu nakopnout a provozovat ho v rámci možností, jak nejlépe to šlo. Díky pohotové kooperaci s městem a správou domů se nám vždy povedlo včas nachystat další a další sezónu, a z klubu tak udělat na dva roky důstojné místo pro setkávání hudebních nadšenců a komunit, i když naše plány už byly původně někde úplně jinde,“ odpovídá provozovatel klubu Dan Jirotka.

Tempo je velkým podporovatelem i studentů, již několikátým rokem se zde pořádají školní párty známých budějovických gymnázií jako Česká, Jírovcovka či Bigy. Mezi poslední programy klubu patřili stand-up komici Miloš Čermák a Luděk Staněk, kteří se vrátili do Budějovic s novým programem Boomer Hooligans On Tour, a poslední koncert odehrála skupina PAST, která již v Tempu vystupovala, a derniéra klubu byla tak skvěle završena.

„Nové Slavii přejeme hodně štěstí a kulturních nadšenců. Pokud bude potřeba a bude to v našich možnostech, rádi tam pomůžeme kulturu znovu nakopnout.“ dodává Adéla s úsměvem.

text Veronika Matlová, foto Facebook TEMPO — hudební klub

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store