Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Znáte se s: Jiřím Hájíčkem?

Jiří Hájíček patří mezi nejúspěšnější současné české spisovatele. Je držitelem dvou cen Magnesia Litera a jeho díla vyšla v několika světových jazycích. Velký úspěch sklízejí i divadelní a filmové adaptace některých jeho děl.

Co Vás ke psaní přivedlo, a kdy jste začal psát? Bylo to už během studia na gymnáziu, nebo až později?

Určitě to byly ,,gymplácké časy.“ Studoval jsem v Týně nad Vltavou, kde jsme měli úžasného profesora češtiny, který nám do hodin nosil i desky, takže při probírání například poezie, nám přinesl Vladimíra Mišíka, a i další zhudebněnou poezii. Takhle jsem se tedy dostal k poezii, kterou jsem právě na gymplu začal psát a poté už to na sebe navazovalo. Seznámil jsem se s Mirkem Kováříkem, který měl svůj pořad Zelené peří, ten měl v Praze, ale jezdíval i sem do Budějovic, to byla druhá polovina 80. let. Tady v Čéčově ulici vedl pořad Hledám tě v tomto městě. Tam chodili začínající literáti a básníci. U Mirka Kováříka, který mimo jiné zpopularizoval Kainara, Hraběte a další básníky, které pak zhudebnil třeba právě Mišík, to chodilo tak, že začínající básníci mu nosili své texty, a on je poté recitoval.

Takže ke psaní Vás motivoval hlavně pan Kovářík?

Ano, ale byla to i povinná četba, kterou jsme museli číst, protože náš profesor chtěl, abychom se o knížkách nejen učili, ale abychom je i četli. Někteří autoři mě i bavili, takže celkově gympl byl určitě začátek. Poté ale i vysoká škola, kdy člověk má pořád čas na věci, které ho baví, což pro mne bylo právě psaní.

Všechny Vaše knihy se odehrávají v Jižních Čechách, kde jste strávil většinu svého života. Jsou pro Vás Jižní Čechy takovou inspirací, že jiná místa ve Vašich dílech nenajdeme, nebo je k tomu nějaký jiný důvod?

Jsou to právě ta témata, která jsem tady potkával, ať to byly vltavíny, celá ta agenda kolem nelegálního hledání vltavínů, nebo jaderná elektrárna Temelín, příběh vesnic, v jedné z nich jsem bydlel jako malý kluk, která z poloviny byla zbourána, nebo Selský baroko, což je příběh mojí rodiny z otcovy strany. Tyto zážitky mě právě v Jižních Čechách potkávaly. Ale teď v mojí poslední knížce už je to trochu rozkročený mezi vesnicí a městem, protože jsem z vesnice, ale už léta žiju ve městě, ale na ten venkov se moc rád vracím, takže si to trošku řeším v těch románech.

Tudíž ve Vašich knihách jsou jak Vaše osobní zážitky, tak zároveň čerpáte i z vyprávění starousedlíků a Vašich známých?

Určitě je to vždycky takový mix. Myslím, že každý autor to má tak, že z části jsou to jeho osobní zážitky a vzpomínky, z části vyprávění, co člověk zachytne, a z části fabulace, takže část si člověk prostě vymyslí.

V Jihočeském divadle byly uvedeny dvě hry a podle jedné z Vašich knih byl natočen film. Která forma zpracování je Vám bližší?

Pokud se jedná o výsledek, tak se mi líbily víc ty divadelní adaptace, protože byly opravdu velmi dobré, a od knih se moc neodchylovaly. Samozřejmě za ten film jsem byl taky rád, chtěl jsem mít zfilmovaný román, ale ten příběh se dost posunul někam jinam, protože jsem nepsal scénář, ani jsem se na tom nijak nepodílel. Ale každopádně ty divadelní adaptace, dneska už jsou v podstatě tři, protože jedno pražské divadlo hraje Dešťovou hůl, jsou mi zatím bližší než ta jedna filmová.

Vnímáte jako větší úspěch obdržení ceny Magnesia Litera nebo to, že jsou Vaše knihy překládány do několika cizích jazyků?

Asi si trochu víc vážím těch překladů, protože poslední dva romány mám přeložené do němčiny a německý nakladatel má zájem o další moje knihy. Tudíž mám pocit, že tato témata nejsou omezená jen na český trh, ale že tomu rozumí i lidé v jiných zemích, což mi dělá radost.

Povoláním jste ale bankovní úředník. Je pro Vás psaní knih stále jen koníčkem, nebo se čím dál více dostává do popředí Vašeho zájmu?

V české kotlině se pořád diskutuje, jestli se český spisovatel může uživit psaním, konkrétně psaním beletrie. Sám jich znám několik, kteří se tím uživí, ale ostatní k tomu mají ještě nějaké povolání. Mně to zatím pořád vychází takhle, jak to bude v budoucnu nevím, ale zatím si pořád na živobytí vydělávám jinou prací, a ta literatura je spíš takový přilepšení.

Velmi oblíbená byla i Vaše autorská čtení. Plánujete na ně v budoucnu, až to situace dovolí, opět navázat?

Autorská čtení patří do literárního provozu, a jsou součástí i různých literárních festivalů. Ta čtení mám rád, je to setkávání se čtenáři. Je to zase taková trošku extrovertní poloha, oproti té introvertní, kdy sedíte doma a píšete po nocích ty knížky. Autorská čtení v naší republice teď myslím zažívají docela boom a mám to celkem rád.

Dovedete si představit i čtení na středních školách?

Občas na nějakou střední školu nebo univerzitu jedu, ale spíš vždycky nabízím těm, kdo mě osloví, udělat to na neutrální půdě, třeba v knihovně v tom městě, aby tam přišli ti studenti, které to zajímá, a aby to nebyla jen povinná akce. Jedno čtení právě v knihovně jsem měl mít v prosinci, ale knihovna ho bohužel už preventivně zrušila.

Na závěr je dobré asi zmínit, že na druhou stranu tato doba lidem umožňuje více času trávit doma, a tak předpokládám, že se můžeme těšit na nějaké Vaše další dílo, nebo ne?

Momentálně píšu filmový scénář k jednomu ze svých děl, takže úplně nemám rozepsanou novou věc. Měla by to být minisérie pro Českou televizi, takže tolik zatím můžu prozradit. Jinak také píšu formou haiku, což je japonská minimalistická poezie, a taky jsem zabrousil do písňových textů, což je taková novinka. V letošním roce jsem napsal pár písňových textů pro rockového písničkáře Luboše Pospíšila, a trošku v tom chci do budoucna pokračovat, protože mě to docela dost baví.

Text a foto Bára Hrušková

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vedneměsíčník

Vedneměsíčník

More from Medium

Human Resource Leaders — Strategically Helping Organizations Deliver

The Human Side of Prenuptials: A Thoughtful Approach — Susan Schoenfeld

Dexter: New Blood

Playter raises $1.7m to bring ‘buy now, pay later’ to the B2B space