Fotoreportage: lachgas brengt het hoofd van Veenendaalse jongeren op hol

Veens Verhaal
Jun 19 · 4 min read

“Je hoeveelste ballonnetje is dit?” “De twaalfde denk ik?!” Zegt ze met een grote grijns terwijl ze haar schouders optrekt. Het is inmiddels één uur ’s nachts en om half twaalf haalde Anne (20) haar eerste lachgas-ballonnen aan de bar van kroeg Het Dak van de Markt.

Door: Myrthe de Boer

Lachgas-gebruiker bij Het Dak van de Markt

“Je doet het ballonnetje om het tuitje en dan duw je hem naar rechts” zegt barman Bas. Het gas komt via een buisje uit een grote tank op de grond. Hij demonstreert hoe ze de ballonnen vullen met het medische lachgas wat ze in de kroeg verkopen. Vervolgens laat hij het mij zelf proberen en de ballon vult zich binnen enkele seconden met gas. Een kind kan de was doen. “Wil je?” Vraagt hij en kijkt me aan. “Nee, dank je.” Hij geeft de ballonnen aan de twee DJ’s. Ze nemen een paar hijsen terwijl ze verder draaien.

DJ’s

Bas vertelt dat het niet vaak fout gaat, maar als dat in een zeldzaam geval wel gebeurt , bekommert een barman of -vrouw zich over de gebruiker. Vaak gaat het na wat frisse lucht en een beetje water gauw weer goed. “Een limiet stellen heeft ook geen zin, want met een limiet, haalt iemand gewoon voor de ander.”

De ballon wordt achter de bar gevuld met gas.

Terwijl Ronnie Flex door de boxen buldert, komt een jonge blonde vrouw, Anne (20), naar de bar toelopen voor een paar ballonnen. Ze legt haar pinpas op de automaat terwijl de barvrouw de gele en zwarte ballonnen vult. Ze kosten per stuk drie euro. “Één keer per week gebruik ik op een avond zo’n veertig ballonnen.” vertelt ze. In combinatie met alcohol. “Ik weet van de risico’s, maar je bent maar één keer jong hé!” Dan draait ze zich om met een ballon in de mond en twee in de hand en vervolgt haar weg naar haar vrienden.

Anne (20), lachgas-gebruiker

Buiten zitten er twee meiden (19 en 20) te roken. Ze stonden kort daarvoor binnen met een ballon aan de lippen.“Van alcohol krijg je een kater, en van lachgas niet.” Vertelt de jongedame met blond stijl haar. “Je krijgt voor één minuut, een soort high gevoel in je hoofd. Alsof je even helemaal weg bent en ontspant.” Ook zij kennen de risico’s maar dat weerhoudt ze niet. “Tegenwoordig is alles slecht voor je.”

Toch komt niet iedereen naar Het Dak van de Markt voor de lachgas. Twee meiden in het toilet vertellen dat ze het ook gezellig kunnen hebben met alleen een drankje. “We gebruiken niet vanwege de verhalen die je erover hoort.” Zegt de een. De ander vult aan: “onze vriendengroep doet het ook niet.”

De avond vordert en langzamerhand vult de vloer zich met lege ballonnetjes. De een staat uitbundig te dansen, de ander schuifelend met een drankje in de hand en anderen chillen aan de bar met een ballon. Voor ieder wat wils bij de Veenendaalse bar.

Veens Verhaal

Wij zijn 8 studenten van de opleiding journalistiek op de Christelijke Hogeschool Ede. De komende weken zitten wij met onze pop-up redactie in de plaats Veenendaal. Hierover zullen publicaties verschijnen.

  Veens Verhaal

  Written by

  Wij zijn zeven studenten van de opleiding journalistiek op de Christelijke Hogeschool Ede. De komende weken zitten wij met onze pop-up redactie in Veenendaal!

  Veens Verhaal

  Wij zijn 8 studenten van de opleiding journalistiek op de Christelijke Hogeschool Ede. De komende weken zitten wij met onze pop-up redactie in de plaats Veenendaal. Hierover zullen publicaties verschijnen.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade