Jste připraveni na veganské strávníky?

V rámci našeho mediální programu se nám daří pronikat do médií. Naposledy to bylo formou redakční spolupráce do novin MODERNÍ JÍDELNA, které jsou distrubuované formou direct mailu a mailingu na velkovývařovny v Česku.

“Také jste ve vaši jídelně zaznamenali nárůst strávníků volajících po bezmasých pokrmech? Trend rostlinné kuchyně rychle roste a veganství se tak z uzavřené komunity dostává blíže k veřejnosti,” uvádíme článek a čtenářům dále přinášíme zajímavý pohled na vzrůstající počet lidí, kteří omezují živočišnou stravu.

Vzrůstá počet flexitariánů či reduktariánů a stále více lidí se zajímá o benefity rostlinné stravy pro životní prostředí a zdraví. Nemusí se přitom vzdávat ani svých oblíbených jídel, protože v současnosti existuje spousta rostlinných alternativ.

“Program České veganské společnosti (ČVS) je podle mě velmi přínosný pro horeca trh. Stávající bezmasá nabídka pokrmů v restauracích je střídmá, což je velká škoda. Smažený sýr a květák rozhodně nejsou jedinými možnostmi, jak veganskou klientelu přilákat. Naše vydavatelství 1. Press Real Group, spol. s r.o. se bude snažit aktivity ČVS medializovat, protože je naší společnou snahou pomoci majitelům restaurací rozšířit jejich obzory. Já osobně se těším, až při rodinném obědu v restauraci, najdu v jídelním lístku více teplých veganských jídel.” — Jaroslava Chudá, vydavatel

Recepty pro inspiraci: květákové Buffalo wings & rajčata plněné kuskusem

Majitelé gastronomických provozů se už sami začínají zajímat o přípravu plnohodnotných rostlinných jídel. Potravinový průzkum společnosti Foodable Labs ukázal, že v roce 2018 přidalo do svých jídelních lístků veganská jídla až 51 procent kuchařů v USA — což představuje oproti loňskému roku nárůst o 31 procent. Společnost zjistila, že značení a sdílení příspěvků o veganských potravinách se zvýšilo až o 79 procent u těch, kteří se identifikovali jako influenceři na sociálních sítích, přičemž 49 procent z nich požaduje více rostlinných jídel v restauracích.

Celý článek si můžete přečíst na webu SVĚT H&G a nebo také stáhnout PDF v tomto odkaze.

Recepty pro inspiraci: jablečný koláč & polévka z máslové dýně

MODERNÍ JÍDELNA

Noviny si kladou za cíl zprostředkování efektivní komunikace mezi provozovateli velkovývařoven a dodavateli výrobků a služeb.

Jde o bezkonkurenční B2B projekt, který komunikuje na silném a rychloobrátkovém trhu. Jednotlivá vydání se tak dostávají do velkokapacitních vývařoven, školních jídelen, kuchyní v rámci domovů seniorů, školek a nemocnic. Dále je titul je zasílán na společnosti zameřující se na firemní stravování a catering.

Dávají vám aktivity ČVS smysl a rádi byste nás v naší činnosti podpořili? Je to jednoduché! Podpořit nás můžete přes Darujme.cz.

Kontakt pro média:
Mgr. Eva Hemmerová
Marketing & PR Manager
eva.hemmerova@veganskaspolecnost.cz

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu. Cílem našich projektů je zlepšovat a usnadňovat život lidem, kteří z různých důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných produktů nebo je úplně vyloučit.

--

--

--

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Česká veganská společnost

Česká veganská společnost

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

More from Medium

Brimma’s silver lining to a confusing cloud environment.

Returning an Object From A Query Expression

Working With Access VBA Recordsets Using DAO or ADO Some Further Crucial Points With VBA Recordsets

Function Chip Templates Library by BetaWorld.