Kırılmaz Ekranlar İçin Gümüş Nano-Tellerin Grafen ile Birleşimi

Sürekli takip ettiğim teknoloji bloglarından birisinde karşılaştığım bir yazı üzerine sizinle bu bilgiyi paylaşma gereği duydum. Yazıda grafen ile gümüş nano-teller birleştirilerek üretilen yeni bir malzeme ile akıllı telefon ekranlarının şu an olduğundan ucuza üretilip, daha az kırılgan olup, aynı zamanda üretiminin çevre dostu olacağından bahsediliyor. Buluşun sahibi olan Sussex Üniversitesindeki bilim insanları bu teknoloji ile üretilen cihaz ekranlarının düşük enerji tüketimine sahip olup, yüksek hassaslıkta olacağını söylüyor. Oldukça etkileyici bir iddia!

Ek bir araştırma ile günümüzde kullandığımız akıllı telefon ekranlarının (kabaca) indiyum-kalay-oksitten yapıldığını öğreniyorum. İndiyum doğada az bulunan metallerden elde edildiği için üretimi zahmetli ve üretimi sırasında çevreye zarar veriliyor.

Özellikle son on senedir, insanların konuşmalarını daha gerçekçi ve inandırıcı kılmak için kullandığı “üniversite-sanayi iş birliği”, “teknolojik Ar-Ge” gibi anlamından uzaklaşmış kavramların somut bir örneği bu çalışma. Akıllı telefon sektörü gibi yüksek hacimli bir pazarda kullanılan kritik bir komponente getirilen farklı bir yorum. Zira grafen doğada bol bulunan grafitten üretildiği için bu yöntem ile dokunmatik sensörlerin yapım maliyetinin mevcut tekniğe göre oldukça düşük olması bekleniyor. Üstelik sadece maliyet ve çevreye verilen zararın düşürülmesi noktalarında iyileştirme sağlamıyor, aynı zamanda ürün performansına ciddi katkısı olacağı iddia ediliyor. Gümüş nano-tel ağına eklenen grafen ile iletkenliği on bin kat artırılarak üretilen bu ekranlar daha öncekiler ile aynı veya daha iyi performans sunarken, yüksek hassasiyette çalışan düşük enerji tüketimli bir ekran üretilmiş oluyor.

Çalışmadaki en heyecan verici kısımlardan birisi de grafen katmanının seriminin nasıl yapıldığı. Anlatıma göre grafen katmanı su üzerinde yüzdürülüyor, kauçuk bir kalıp ile alınarak gümüş nano-tellerden oluşan bir filmin üzerine istenen şekilde serilebiliyor. Buna ek olarak bu teknik, ölçeklendirilebilir yani yüksek miktarlarda üretime izin veren bir teknik olarak tanıtılıyor. Son olarak ise grafen serilmiş filmlerin defalarca bükülmesine karşın elektriksel özelliklerinin değişmemesi geliyor. Üretilen grafensiz filmlerde ise tutarsızlık görülüyor. Bu tekniğin tamamen esnek ekranlara sahip cihazların üretilebilmesine olanak sağlaması mümkün gibi görünüyor.

Tüm bu iddiaların gerçekliğini ya da gerçek dışı olmasını tartışmayı anlamsız buluyorum. Araştırmaya ve denemeye değer olduğu ise bir gerçek. Yakın geçmişte; Ertunç Özcan Medikal, UNAM (Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi) ve Venn Tasarım ekibinin ortak geliştirdiği bir ürün, benim kişisel olarak deneyimlediğim ve bu örneğe en yakın çalışmaydı.

Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi — Coagu

Mikro-akışkanlar alanında üretilen bilimsel bilginin kan analizinde kullanılan bir üründe yarattığı fark; cihazın ebatlarının ciddi anlamda küçülerek elde taşınabilecek bir boyuta inmesi, dolayısıyla cihazın üretim maliyetlerinin ve nihayetinde hastanelerin yeni doğan ünitelerinin cihaza erişim imkânın artması gibi faydalar zinciri oluşturduğuna birinci elden tanık oldum. Bilimsel bilginin sanayiye katkısı ile elde edilen yüksek katma değerli ürün örneklerinin artarak devam etmesi dileklerimle.

Saygılar,

http://venn-idc.com/tr/calismalar

Hakan.

https://www.theengineer.co.uk/silver-graphene-screens/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.