About
Zápisky z dizajnu, života a vôbec

Kolekcia zverejnených zápiskov sú moje textové skice bez korekcií. Akákoľvek kritika podnecujúca tvorivú diskusiu je viac než vítaná.

More information

Tags
Editors