About
Zápisky z dizajnu, života a vôbec
Kolekcia zverejnených zápiskov sú moje textové skice bez korekcií. Akákoľvek kritika podnecujúca tvorivú diskusiu je viac než vítaná.
More information
Tags
Editors