Veus unes veus
Published in

Veus unes veus

Arriba la final del “talent show” sord a Girona

Els premis estan valorats fins a 400€ per als finalistes que competiran dissabte vinent

L’Agrupació Gironina de Sords (AGSORDGI) impulsa aquest talent show de la Comunitat Sorda a Catalunya, amb l’objectiu de dinamitzar el col·lectiu sord i de posar de relleu el talent de les seues capacitats més enllà de la percepció auditiva. “Serà una activitat per a gaudir d’un espectacle, i passar-ho bé”, anima Júlia Cubarsí, directora del concurs, i encarregada de comunicació. Tot i que és una iniciativa cultural dirigida a l’àmbit territorial de Catalunya, també és oberta a la participació de qualsevol persona sorda que vulgui gaudir del seu talent públicament.

Una dotzena de persones sordes d’arreu d’Europa han enviat els seus números al “Tots tenim talent”, durant un termini que es va ampliar fins al 31 de desembre, en vídeos de cinc minuts de durada, com a molt. La majoria provenen de Catalunya, però també ha arribat d’Espanya. “Estem molt contentes de la rebuda del projecte, ja que no esperàvem que agafès dimensió europea”, valora Cubarsí pel fet que s’hagin interessat potencials participants de França i la República Txeca. La dansa ha estat l’art més freqüent dels participants que s’han postul·lat. Durant el procès, un jurat ha anat supervisant els treballs abans de començar el procès d’eliminatòries, els membres del qual són tres persones vinculades professionalment amb les arts escèniques, les llengües de signes i amb la Comunitat Sorda. Finalment, han seleccionat cinc finalistes que demostraran el seu talent amb una actuació davant del públic i, de nou, davant d’aquest jurat, així com un sisé finalista que és qui ha rebut més agradaments a la xarxa social de Facebook.

L’actuació de la Gran Final té lloc a l’Espai de l’Obra Social “la Caixa” de Girona, que obrirà les portes mitja hora abans del començament del concurs, que serà a les 18'00h. Està previst que sobre les 20'30h. ja es coneixerà quina és la persona finalista, i l’entrada és de franc, tot i que condicionada a l’aforament disponible, que és limitat; per tant cal reservar plaça prèviament per poder assistir-hi. El lliurament dels premis està valorat en 400€, per al primer finalista, mentre que per al segon lloc rebrà un premi de 250€. El públic també podrà fer de jurat amb el vot per criteri de majoria, l’escollit del qual rebrà un premi accèssit de 100€.

Organitzat per dones de la Comunitat Sorda

El talent show està íntegrament concebut i treballat, de forma totalment voluntària, per un grup de quatre dones vinculades amb la Comunitat Sorda de Girona, com ara Mar Nadal (21 anys), una noia sorda de Salt que va estudiar el cicle formatiu d’Administració i Finances en Llengua de Signes Catalana (LSC). També hi és implicada Júlia Cubarsí, una persona CODA que treballa a una agència de publicitat. Nadal es va fer coneguda per la seua denúncia de la manca d’igualtat acadèmica al sistema educatiu català, causada per un greu dèficit d’intèrprets en LSC que el Departament d’Educació no respon des de l’aprovació de la Llei de Llengua de Signes Catalana el 2010. Durant una visita al seu institut de l’aleshores consellera d’Educació, Meritxell Ruiz, li va reclamar personalment en LSC l’accesibilitat plena al dret de l’educació amb la LSC com a llengua vehicular, i amb disponibilitat d’intèrprets en horari lectiu íntegre.

En el cas de Cubarsí, és una persona oïdora bilingüe en català oral i en LSC, i sovint navega a la vora de la frontera entre el món auditiu i el món visual i gestual. L’acrònim de CODA respon a la definició en anglès de Child Of Deaf Adult, terme encunyat per a fills oïdors de pares sords. Per tant, els CODA com Cubarsí són generalment bilingües, és a dir, parlen tant en llengua de signes com en llengua oral, de forma fluïda; i són també biculturals, ja que les experiències socials estàn condicionades per dos cultures comunicatives, l’oïdora i la sorda. Al capdavall, és una experiència equiparable al que tenen els fills de segona generació de pares immigrants que provenen d’una llengua i cultura diferents als del país d’acollida.

També hi és implicada la treballadora social d’AGSORDGI, Ana Torres, qui espera que el concurs de talent “incentivi la participació de la població més jove en la Comunitat Sorda, ja que ara per ara està poc activa en relació amb l’entitat”. Per últim, Sara Garcia, és una jove gironina sorda que treballa impartint classes de LSC a la seu de l’entitat.

Els finalistes

Clara (Girona)

Llicenciada en Belles Arts i amant del dibuix, farà una demostració en directe de dibuix ràpid.

Grup de teatre sord (Barcelona)

Actuarà una petita píndola teatral de 5 minuts davant del públic.

Maria Rosa (Badia del Vallès)

Executarà una coreografia de dansa urbana que ella mateixa l’ha dissenyada, així com el seu propi maquillatge. Va ser la concursant que més agradaments va arreplegar al Facebook i, per tant, va passar directament a la final.

Rosanna (Berga)

Balla balls de saló amb molt d’entrenament, i s’anticipa els moviments gràcies a compenetració del seu company oïdor de ball.

Grup de Joves de Terrassa

A la final també ha arribat un grup de joves de Terrassa que faran dansa jueva messiànica. Es guiaran mitjançant el ritme que un company s’ha après de memòria i que marca amb un tambor.

Carlos (Astúries)

Vindrà des d’Avilés per a fer un recital de poesia, composada per ell mateix en Llengua de Signes Espanyola (LSE), amb els classificadors com a element destacat en la prosòdia.

--

--

--

Empoderament de la sordesa a l’escola catalana.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Veus unes veus

Veus unes veus

Observem el tractament de la sordesa a l'escola, per donar conèixer la realitat en què s'hi viu i empoderar els nens sords amb la Llengua de Signes Catalana.

More from Medium

20 Dogmas of Corporate Training

LeetCode 10. Regular Expression Matching, Dynamic Programming Edition

DpTable

Telling the Truth: An Interview with Beth Gilstrap

what is Arion/Colima