Her er Norges “Unicorn”: Medallia henter over 1,2 milliarder kroner i Silicon Valley

Det Paolo Alto-baserte programvareselskapet Medallia, startet av nordmannen Borge Hald, henter $150M (over 1,2 milliarder kroner) i en investeringsrunde ledet av investeringsselskapet Sequoia Capital i Silicon Valley, melder Silicon Valley Business Journal. Dette putter selskapet i en egen klasse populært kalt “enhjørninger”.

Enhjørninger eller Unicorns, et uttrykk som stammer fra risikokapitalbransjen i og omkring Silicon Valley, betegner oppstartsselskap med en verdisetting over 1 milliard amerikanske dollar. Begrepet ble popularisert av Aileen Lee i risikokapitalfirmaet Cowboy Ventures. CB Insights oversikt over “Unicorns” teller per tidspunkt 121 såkalte enhjørninger, deriblant Spotify, Airbnb, Uber, Pinterest.

Medallia ble grunnlagt i 2001 og tilbyr nettbaserte programvareløsninger som hjelper bedrifter å samle og forstå kundeopplevelser på tvers av kanaler; internett, sosiale medier, mobil, og kundekontaktsentre. På kundelisten deres står blant andre Nordstrom, Mercedes-Benz, PayPal og Zurich Insurance Group.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.