Khóa Đào Tạo Trang Điểm Chuyên Nghiệp Và Nâng Cao

Khóa đào tạo trang điểm chuyên nghiệp và nâng cao sẽ mang đến cho học viên những kiến thức về trang điểm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian học trong tuần linh động, học viên dễ lựa chọn:

– Thứ 2–4–6 ; Thứ 3–5–7; Từ thứ 2 đến thứ 7
– Sáng:
Ca 1: 8h — 10h
Ca 2: 10h — 12h
– Chiều:
Ca 1: 13h — 15h
Ca 2: 15h — 17h
– Tối: 17h — 19h.

Học Phí Trọn Gói: 13.800.000 VNĐ (Đào tạo trang điểm chuyên nghiệp & nâng cao)
Được tài trợ: Màu mắt và màu son suốt khóa dạy học trang điểm
Tặng kèm: Lớp bới tóc cô dâu (trị giá 1.500.000 VND)

Bên cạnh đó, chúng tôi còn “Khóa đào tạo trang điểm sân khấu ca nhạc chuyên sâu”

Bao gồm:

  • Trang điểm model (Người mẫu biểu diễn)
  • Trang điểm làm phim hoá thân vào nhân vật
  • Giới thiệu công nghệ hoá trang
  • Giới thiệu về nghệ thuật đính kim tuyến, vẽ hình che khuyết điểm tạo điểm nhấn ấn tượng
  • Vẽ hathown
  • Vẽ body art
Học Phí: 4.000.000 VNĐ

Tham khảo thêm các khóa học đào tạo trang điểm, tại đây: http://viendaotaothammy.com/chuyen-muc-dao-tao/dao-tao-trang-diem/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.