มารู้จักความทรงพลังของ vim กัน #1

ก่อนอื่นก็คัดลอกไฟล์ .vimrc มาก่อน โดย run คำสั่ง

$ cp .vimrc myvim

จากนั้นก็เปิดไฟล์ myvim โดย run คำสั่ง

$ vi myvim
รูปที่ 1 - หน้าต่างหลังจากเปิดไฟล์ myvim

จากนี้ไป เราจะมาลองใช้ key ต่างๆ ที่เห็นในแผนภาพด้านบน ใน normal mode

เริ่มจากมาลองใช้ h j k l ในการเลื่อน cursor แทนปุ่มลูกศรดู ในตอนแรกเราจะรู้สึกขัดๆ ใจ แต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆ จะสะดวกมาก เพราะอยู่ใกล้ key ที่เราวางนิ้วอยู่

นอกจากนี้ เรายังสามารถเลื่อน cursor ทีละคำได้ด้วย w และ b โดย
w จะใช้เลื่อน cursor ไปที่ตัวแรกของคำถัดไป
ส่วน b จะใช้เลื่อน cursor ไปที่ตัวแรกของคำก่อนหน้า

และยังมีอีกวิธีในการเลื่อน cursor ที่ผมจะนำเสนอ คือ gg และ G โดย
gg จะใช้เลื่อน cursor ไปที่ตัวแรกของบรรทัดแรก
ส่วน G จะใช้เลื่อน cursor ไปที่ตัวแรกของบรรทัดสุดท้าย

ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการเลื่อน cursor ลองใช้คำสั่ง

:h up-down-motions
or
:h left-right-motions

ต่อไป มาดูการแก้ไขข้อความกัน

เริ่มจากการ copy

  1. yy ใช้ในการ copy ข้อความทั้งบรรทัดที่ cursor อยู่
  2. yw ใช้ในการ copy คำที่ cursor อยู่

ต่อมาก็การ cut

  1. dd ใช้ในการ cut ข้อความทั้งบรรทัดที่ cursor อยู่
  2. dw ใช้ในการ cut คำที่ cursor อยู่

สุดท้ายก็การ paste

  1. p ใช้ในการ paste ข้อความที่ cut หรือ copy ทั้งบรรทัดใต้บรรทัดที่ cursor อยู่ หรือ paste ข้อความที่ cut หรือ copy ไว้หลัง cursor
  2. P ใช้ในการ paste ข้อความที่ cut หรือ copy ทั้งบรรทัดเหนือบรรทัดที่ cursor อยู่ หรือ paste ข้อความที่ cut หรือ copy ไว้หน้า cursor

ถ้าอยากจะ undo ให้ใช้ u

ถ้าอยากจะ redo ให้ใช้ ctrl + r


เพียงเท่านี้เราก็สามารถแก้ไขข้อความต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Reference

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0165/4168/files/preview.png

http://vimcheatsheet.com/