Místo pro vaše zálohy a knowledgebase

Poněkud později, než jsme plánovali, ale přeci jen — dnes spouštíme službu, která by měla usnadnit zálohování vašich dat.

Jedná se přidělený prostor na disku na odděleném serveru a diskovém poli, který je dostupný po síti. Můžete jej využít k uložení aktuálního stavu databáze nebo třeba souborů vašeho webu. Vzhledem k tomu, že se jedná o oddělený server, zálohy vám zůstanou i pokud si nedopatřením smažete/poškodíte celý disk nebo virtuální server.

Cena za 1 GB je 1 Kč / 0.03 € měsíčně a jednotlivé tarify jsou odstupňovány po 10 GB. Všem stávajícím zákazníkům jsme přidělili 5 GB zdarma. V administračním rozhraní je nová položka “Zálohování”, stačí si nastavit nové heslo, připojit si disk do systému a začít zálohovat.

Disky jsou dostupné po FTPS a SFTP, komunikace je tedy šifrovaná. Pro ještě vyšší zabezpečení lze vypnout autorizaci heslem a používat přihlašování pouze klíčem.

Tím se dostáváme ke druhé novince — knowledgebase. Jedná se o web, na kterém naleznete návody popisující nastavení různých služeb týkající se vaší VPS. Aktuálně jsme připravili několik návodů na zálohování a v přípavě jsou další, například na nastavení IPv6 konektivity pro různé distribuce.

Máte náměty na články a návody pro knowledgebase? Setkali jste se s něčím u čeho byste uvítali nějaké podrobnější vysvětlení? Napište nám! Ať už zde do komentářů nebo přímo na náš kontaktní e-mail.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.