Snižujeme ceny a začínáme psát

Vítáme vás na našem novém blogu, který bude věnován převážně novinkám týkajících našich služeb a informacím ze zákulisí firmy.

Při oznámení přerodu našeho podnikání z fyzické osoby do akciové společnosti jsme vám slíbili několik novinek. Zde je první z nich :)

Snížení cen

Počínaje dnešním dnem dramaticky snižujeme ceny všem stávajícím i novým zákazníkům. A to o více než 25 procent při zachování kvality poskytovaných služeb. V praxi to znamená, že výkonnější servery jsou nyní mnohem dostupnější.

Zároveň s tím jsme se rozhodli zrušit studentské slevy. Ve světle nových cen postrádají smysl. Aktuální ceník je k dispozici na našich webových stránkach.

Doufáme, že vám tato zpráva udělala radost. V následujících několika týdnech se můžete těšit na další novinky.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.