Báo cáo nửa tháng Vite Labs

Giai đoạn 1~15 Tháng 5 2019

Bonita Viet
May 25 · 4 min read

Các bước phát triển gần đây

 • Vào 9/5, website mới của Vite đã được ra mắt. Đường link thì vẫn như cũ nhưng giao diện thì tối ưu hơn, mời các bạn ghé thăm tại www.vite.org
 • Vào 13/5, văn phòng Vite tại Bắc Kinh đã tổ chức sự kiện Vite Pre-Mainnet. Pre-Mainnet được ra mắt vào ngày 21 tháng 5 2019! Mọi người dùng app của Vite đều phải update lên version mới nhất iOS 2.1.1 và Android 2.1.0 để có thể tương thích sử dụng với Vite Pre-mainnet.
Các thành viên Vite Labs tại Bắc Kinh trong sự kiện ra mắt Pre-Mainnet

Phát triển hệ thống

Go-Vite

Pre-mainnet hiện đang ở giai đoạn phát triển:

 • Pre-Mainnet debug và code cleanup cùng với giai đoạn vận hành thử nghiệm.
 • Hoàn thành bộ API.
 • Chức năng phần thưởng vote được tích hợp với Pre-Mainnet.

Phần mềm Vite Wallet

Đã hoàn thành

 • Đã hoàn thành phát triển đồng bộ hóa tài liệu và đồng bộ hóa Vite JS Pre-Mainnet. Phiên bản chính thức 2.1.0 của bản chuyển thể sẽ sớm được phát hành. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp ở đây .
 • Ví web phiên bản 1.7.0 đã hoàn tất và sẽ được phát hành. Các cập nhật chính bao gồm: Cập nhật giao diện người dùng để chuyển đổi địa chỉ, tính năng mật khẩu và chỉnh sửa tên của các địa chỉ ví.
 • Đã hoàn thành việc thích ứng hoạt động của ví WEB, iOS và Android trên Pre-mainnet. Các bản cập nhật sẽ được phát hành sau khi Pre-Mainnet được ra mắt.
 • Phiên bản ứng dụng ví Android tích hợp ví ETH 2.0 đã hoàn tất và đang được thử nghiệm.

Đang phát triển:

 • Ví Vite iOS với chức năng one-click đã hoàn thành 80%.
 • Ví Vite iOS hỗ trợ trạng thái giao dịch GRIN token đã hoàn thành 80%.

Website chính thức và Block Explorer

 • Trong nửa đầu tháng 5, chúng tôi đã cho ra mắt website với tính năng mới.
 • Block explorer tương thích với Pre-Mainnet đã hoàn thành 80%.

SyraCoin

 • Tối ưu hóa giao diện người dùng SyraCoin iOS App Phase II đang trong giai đoạn thử nghiệm.

ViteX -sàn giao dịch phi tập trung trên chuỗi Vite

Sàn giao dịch Dex

 • Các chức năng của hợp đồng thông minh đã được điều chỉnh thành công tích hợp với môi trường Pre-Mainnet và hiện đang được thử nghiệm.
 • Trao đổi máy chủ: Giao diện API và phát triển tối ưu hóa giao thức WS đã được hoàn thành và đang được thử nghiệm.
 • Quá trình phân phối cổ tức nhóm chia sẻ đang được phát triển.
 • Tối ưu hóa trang web của ViteX — tăng kết nối mạng bị ngắt kết nối websocket.

Chuỗi chéo Cross-Chain

Quá trình phát triển và thích ứng với Pre-Mainnet đang được tiến hành:

 • Các thử nghiệm cổng BTC, ETH và ERC20 đã được hoàn thành.
 • Chức năng chuyển đổi token one-click đã được điều chỉnh phù hợp với môi trường Pre-Mainnet.
 • Bây giờ người dùng có thể đọc được các giao dịch nộp và gửi token qua chuỗi chéo.

Phát triển cộng đồng

 • Kể từ khi Testnet đi vào hoạt động, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của người dùng về sự khác biệt giữa VITE Native coin và VITE ERC20 token. Chúng tôi đã viết một bài báo giải thích sự khác biệt đó .
 • Vào ngày 9 tháng 5, chúng tôi đã đưa ra một phiếu bầu ViteX khác để có ý kiến ​​của bạn về mức phí giao dịch được sửa đổi cùng với việc giới thiệu Nhà điều hành ViteX. Gửi phiếu bầu của bạn ở đây .
 • Vào ngày 10 tháng 5, chúng tôi đã đưa ra chương trình bầu chọn cho logo yêu thích của ViteX. Hãy chọn logo yêu thích của bạn tại đây!

Các hoạt động

 • Vào ngày 9 tháng 5, Tong Wang, Giám đốc điều hành, đại diện cho Vite Labs tại cuộc họp Blockchain trong cuộc họp Chính phủ tổ chức tại Bảo tàng Tài chính Quốc tế ở Bắc Kinh, tại đây, Tong Wang đã thảo luận về việc sử dụng công nghệ blockchain trong nhiều ứng dụng công nghiệp ở Thẩm Dương, tỉnh Liaoniang của Trung Quốc.

13 đến ngày 15 tháng 5, Vite Labs CSO Chris Li và CMO Luke Kim đã tham gia hội nghị đồng thuận hàng năm Consensus tại New York.

Official: https://www.vite.org/

Twitter: https://twitter.com/vitelabs

Vite Forum: https://forum.vite.net

Telegram:

Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q

Reddit: https://www.reddit.com/r/vitelabs/

Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese

Bonita Viet

Written by

“You can always edit a bad page. You can’t edit a blank page.” ― Jodi Picoult @vite-labs-vietnam

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese