Chào mừng tới Chương trình VITE Diamond Bounty

Bonita Viet
Jun 1 · 3 min read
  1. Phần thưởng

Tổng phẩn thưởng: 600K VITE

150K VITE cho Twitter Campaign
450K VITE cho YouTube Campaign

2. Yêu cầu tham gia

TWITTER DIAMOND BOUNTY

Yêu cầu của Twitter Bounty là bạn phải có 10k+ follower trên Twitter.

CÁCH THAM GIA

Post “bằng chứng tham gia” trong Bitcointalk dưới dạng form sau:

Code:

# PROOF OF PARTICIPATION
Campaign: Twitter
Twitter Account URL:
VITE Wallet Address:
Telegram Username: @________

QUY ĐỊNH

Bạn phải có ít nhất 10000 người theo dõi chất lượng.

Điểm audit Twitter phải lớn hơn 85%

Phần thưởng được Vite Labs trao thưởng qua các điểm sau.

TASKS

Theo dõi VITE trên Twitter:
Mỗi tuần tạo 3 tweet về Vite (các tweet phải là bài post tự viết, không chấp nhật retweet
Bạn phải nhắc tên @vitelabs và sử dụng các hashtag liên quan tới crypto trong tweet của bạn.

PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng sẽ được quyết định như sau

Q: Chất lượng bài tweet (nội dung, hình ảnh, hashtag, nhắc tên)

E: Mức độ tương tác (like, comment, retweet)

F: lượng follow/ số lượng người đọc

VITE mỗi tuần= 4000 x Followers (F) x Quality (Q) x Engagement (E)

REPORTING

Format đăng vào Bitcointalk: Report mỗi tuần, vào ngày cuối cùng của 1 tuần bounty như sau:

Code:

# REPORT WEEK Z TWITTER
Links to Tweets:
1.
2.
3.

Để tham gia Youtube campaign, bạn phải có ít nhất 5k follower organic trên YouTube.

CÁCH THAM GIA

Post “Bằng chứng tham dự” trong dưới format sau:

Code:

# PROOF OF PARTICIPATION
Campaign: YouTube
YouTube Channel URL:
VITE Wallet Address:
Telegram Username: @_________

QUY ĐỊNH

Bạn phải có ít nhất 5000 người theo dõi YouTube,

Các người theo dõi về cơ bản là những người trong lĩnh vức crypto.

Tối đa 1 video /1 tuần

Phần thưởng sẽ được quyết định như sau

CÔNG VIỆC

Đăng 1 video ngắn 5 tới 10 phút về Vite trên kênh YouTube của bạn.
Trong phần mô tả video, có link về VITE’s , , và .

PHẦN THƯỞNG

VITE per video = 12000 x Subscribers (S) x Quality (Q) x Engagement (E)

BÁO CÁO

Báo cáo trong theo format sau:

Code:

# REPORT YOUTUBE
Link to the published video:

— — — — — — — — — — — — — — — —

Official:

Instagram:

Twitter:

Vite Forum:

Telegram:

Discord:

Reddit:

Facebook:

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese

Bonita Viet

Written by

“You can always edit a bad page. You can’t edit a blank page.” ― Jodi Picoult @vite-labs-vietnam

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese