Hệ sinh thái của công nghệ Blockchain

Bonita Viet
Apr 18 · 3 min read

5 sản phẩm mới của Vite Labs

Hệ sinh thái Blockchain và Ngăn xếp kĩ thuật

Nền tảng blockchain và protocols giảm thiểu đi những công nghiệp hiện có mà những công nghiệp chưa từng tồn tại. Blockchain công cộng là nền tảng của các ứng dụng tương lai và các dịch vụ thương mại được xây dựng trên công nghệ này. Hiện nay, hệ sinh thái của công nghệ blockchain bao gồm cơ chế đồng thuận, hợp đồng thông minh, gateway chuỗi ngang, công nghệ chuỗi bên sidechain, khả năng tương thích và độ mở rộng. Hiệu suất cơ bản của một nền tảng blockchain được xác định bởi những tiêu chí trên. Sự phát triển của một nền tảng định hình những cấu trúc công nghệ phức tạp, phát triển khó khăn, hay là một vòng trong nghiên cứu và phát triển dài và gây nhiều tranh cãi.

Mỗi một nền tảng blockchain có hệ sinh thái, bao gồm ví, block explorers, ứng dụng thương mại, các chiến dịch node, máy đào, mỏ đào, thành phần phát triển, mô-đun phát triển, cộng đồng kĩ thuật và cộng đồng dự án. Sự thịnh vượng của một hệ sinh thái trực tiếp quyết định tới hiệu suất và kết quả của nền tảng blockchain.

Kể từ khi dự án được triển khai, Vite đã và đang đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển các công nghệ cơ bản của blockchain, tích cực thúc đẩy việc xây dựng các hệ sinh thái và các ứng dụng thực tế. Vite tin tưởng vào việc cung cấp sự tiện lợi và khả năng mở rộng, để các nền kinh tế toàn cầu có thể được phục vụ trên quy mô đáng kể.

Vào cuối tháng 9 năm 2018, Vite đã giới thiệu 5 sản phẩm bao gồm Ví điện tử Vite, Ví Vite phiên bản iOS, Vite Block Explorer, Vite Store và Vite Pay.

Liệu Vite Labs có thể một lần nữa đánh bại thời gian dự kiến nghiên cứu và phát triển?

Năm sản phẩm này thể hiện cam kết của Vite trong việc không chỉ xây dựng một blockchain công cộng hiệu suất cao mà còn trở thành một người chơi tích cực trong việc xây dựng hệ sinh thái. Chiến lược tổng thể của đội ngũ phát triển rất rõ ràng; bởi vì một chuỗi công cộng đòi hỏi vừa kỹ thuật mạnh mẽ vừa một cộng đồng lớn, sự ổn định sẽ đến như là một sản phẩm chất lượng và phát triển nhất quán.

Nếu giai đoạn TestNet của Vite thành công trong quý 4 năm 2018, thì MainNet có thể sẽ được phát hành trong vài tháng tới — một năm trước lộ trình. Cùng với đó Vite Labs cũng lên kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp toàn cầu, kết nối hơn 100 thương nghiệp ở Nhật Bản, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và các quốc gia khác vào cuối năm 2018.

Bằng phương pháp và cẩn thận phát triển từ TestNet đến MainNet, tạo thành một nền tảng blockchain công cộng mạnh mẽ, Vite đang chuẩn bị một hệ sinh thái khép kín cho thấy thế hệ tiếp theo của công nghệ blockchain. Hệ sinh thái này sẽ phục vụ như một tiêu chuẩn công nghiệp trong tương lai không xa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Telegram:

Twitter:

Discord:

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese

Bonita Viet

Written by

“You can always edit a bad page. You can’t edit a blank page.” ― Jodi Picoult @vite-labs-vietnam

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese