Pre-Mainnet Vite Labs đã chính thức ra mắt!

Bonita Viet
May 25 · 6 min read

Nâng cấp hệ thống và mạng lưới!

Vite được xây dựng để giải quyết các hạn chế hiện có trong công nghệ Blockchain

Công nghệ Frontier phổ biến đại trà qua việc cung cấp các phương thức ứng dụng thực tiễn và các khía cạnh kinh doanh đa ngành. Trong thế giới blockchain, public chain là nền tảng để phát triển ứng dụng và là một sổ cái công cộng trao đổi tài sản và thông tin một cách an toàn. Nói cách khác, đây là một cơ sở hạ tẩng đáng tin cậy.

Vite tin tưởng và sự phát triển mã nguồn mở và phi tập trung; bất kì ai cũng có thể sử dụng public chain không cần quyền truy cập và không yêu cầu định danh. Trong những năm vừa qua, sự phát triển của chuỗi công cộng và nền công nghệ cốt lõi blockchain đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Các chuỗi công cộng ngày nay thường là giải quyết các vấn đề liên quan tới thông lượng, đỗ trễ, khả năng mở rộng và bảo mật. Những yếu tố này là điểm quan trọng để áp dụng blockchain trong các bối cảnh phát triển doanh nghiệp, hay các quản lí của chính phủ. Vite được xây dựng để giải quyết những vấn đề này. Được xây dựng trên một hệ sinh thái toàn diện với các công nghệ tương tác, Vite là chuỗi công khai đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện được smart contract trên mô hình blockchain DAG (Directed Acyclic Graph). Các tính năng kỹ thuật của chúng tôi bao gồm Chuỗi chụp nhanh — Snapshot Chain, kiến trúc đồng bộ asynchronous và HDPoS (Cơ chế đồng thuận phân cấp ủy quyền)

Mốc thời gian và các bước phát triển của Vite

Nền tảng Vite đã được phát triển từ tháng 6 năm 2018. Trải qua phát triển 11 phiên bản, đôi ngũ Vite Labs tuy chậm nhưng chắc chắn thực hiện được những lời hứa trong Whitepaper của chúng tôi.

Tháng 9 năm 2018

Phiên bản đầu tiên của go-vite 0.1 đã được phát hành, cốt lõi của chuỗi công khai — sổ cái DAG và kiến trúc không đồng bộ được bắt đầu triển khai phát triển.

Tháng 11 năm 2018

Testnet 1.0.0 đã được phát hành cùng với khả năng khai thác của Supernode.

Tháng 12 năm 2018

Ngôn ngữ hợp đồng thông minh, Solidity ++, đã được triển khai và chương trình phần thưởng được thiết lập cho tất cả các node vận hành trong Vite.

Tháng 1 năm 2019

Go-vite 1.2.0 đã được phát hành, có tính năng hỗ trợ cho việc tạo và kêu gọi các hợp đồng thông minh.

Tháng 2 năm 2019

Công cụ phát triển hợp đồng thông minh đã được phát hành. Một hard fork thứ hai, có tên mã MINT, đã được mở và tối ưu hóa đa diện trên toàn hệ thống đã diễn ra để cải thiện tốc độ của khối.

Tháng 3 năm 2019

Lên kế hoạch cho Pre-Mainnet

Tháng 5 năm 2019

Pre-Mainnet đã được phát hành và bước đầu tiên hướng tới hoàn thiện và cho ra mắt Vite Mainnet.

Việc nâng cấp Pre-Mainnet bắt đầu vào ngày 21 tháng 5 năm 2019, chính thức bắt đầu quá trình chuyển đổi Mainnet. Pre-Mainnet là một cột mốc quan trọng hoàn thành các chức năng phù hợp với cả Mainnet sắp tới và những chức năng được nêu trong Whitepaper.

Pre-Mainnet và Testnet khác nhau như thế nào?

Tích hợp dữ liệu Testne t

Sau khi phát hành Pre-Mainnet, thông tin giao dịch trong Testnet sẽ bị xóa đi nhưng trạng thái tài khoản của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng. Số dư tài khoản người dùng (chẳng hạn như VITE và VCP), thông tin bỏ phiếu, thông tin stake và thông tin Supernode sẽ được tích hợp trực tiếp vào phiên bản Pre-Mainnet của khối tạo lập. Người dùng có thể truy cập phiên bản mới của ví thông qua mnemonic lúc đầu của mình.

Cập nhật cơ chế phần thưởng cho Supernode

Tỷ lệ lạm phát trong Vite là 3% mỗi năm. Khi Mainnet ra mắt và đi vào hoạt động, 3% này sẽ được sử dụng để thưởng cho Supernode. Trong Testnet, VITE không bị lạm phát nên phần thưởng cho Supernode được thực hiện off-chain từ một Node lưu trữ token cảu Vite Labs. Tuy nhiên, sau khi Pre-Mainnet hoạt động, phân chi phần thưởng sẽ hoàn toàn phi tập trung vì Vite Labs sẽ dùng 3% lạm phát để tặng thưởng cho supernodes.

Vì phần thưởng cho Supernode phát hành trong giai đoạn Testnet không bao giờ được tính vào tổng lượng token lưu thông, nhằm đảm bảo rằng tổng lưu thông (circulating supply) của VITE không hề thay đổi, đỗi ngũ Vite Labs sẽ hủy (burn) lượng VITE token tương ứng. Tất cả các dữ liệu về phẩn thưởng cho Supernode sẽ được công khai minh bạc và có bản lưu trữ về việc hủy token.

Tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu trên chuỗi giảm tỷ lệ fork

Trong Testnet, các block dự vào Snapshot Chain. Nếu snapshot chain bị fork, thì các trạng thái giao dịch của các tài khoản khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong Pre-mainnet, sự phụ thuộc hai chiều giữa DAG và Snapshot Chain cho phép các giao dịch lưu trữ đồng bộ, giảm tỷ lệ fork. Ngay cả khi Snapshot Chain bị fork thì các tài khoản block cũng không bị ảnh hưởng và người dùng không phải bắt đầu lại giao dịch của mình.

Thiết kế lại tính toán hạn ngạch

Phương pháp tính toán hạn ngạch trong Pre-Mainnet ổn định hơn so với Testnet.

Cập nhật trình tạo seed phrase ngẫu nhiên on-chain

Bản cập nhật này thực hiện Chức năng trì hoãn có thể kiểm chứng (VDF), giúp cải thiện khả năng tạo số ngẫu nhiên cho DApps của nhà phát triển, đảm bảo rằng số ngẫu nhiên không thể dễ dàng bị thao túng hoặc dự đoán.

Tối ưu hóa lưu trữ sổ cái

Bản cập nhật này tối ưu hóa cấu trúc lưu trữ dữ liệu bằng cách thay đổi cách viết ngẫu nhiên thành cách viết tuần tự. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai sơ đồ lưu trữ đa cấp giúp cải thiện tốc độ bộ đệm truy vấn -cache query rate.

Tối ưu hóa đồng bộ hóa sổ cái

Bản cập nhật này tách riêng việc tải xuống và viết logic, thực hiện tải xuống không đồng bộ các sổ cái.

Thay đổi đối với phần thưởng Supernode và Fullnode

Sau khi nâng cấp hoàn tất, năm Supernodes chính thức của Vite sẽ rút dần khỏi danh sách Supernodes trong vòng hai tuần (Vite SBP-01, Vite SBP-02, Vite SBP-03, Vite SBP-04, Vite SBP-05). Để tránh ảnh hưởng, cộng đồng Vite có thể chọn các upernodes nào sẽ bỏ phiếu và và các phần thưởng fullnode cũng được phát hành.

Tổng số phần thưởng cho tất cả các node sẽ được tính dựa trên ngày phát hành ngày 21 tháng 5. Vào ngày 21 tháng 5, tổng số phần thưởng cho các full node là khoảng 5.700 VITE.

Sau khi Pre-Mainnet hoạt động, phần thưởng hàng ngày của Supernode sẽ được thay đổi từ phát hành tự động sang khai thác thủ công. Phần thưởng bỏ phiếu không thay đổi và sẽ được tự động phát hành hàng ngày cho mỗi ví vote.

Xin lưu ý rằng trong quá trình nâng cấp, tất cả các phần thưởng nodee sẽ bị treo vì ví sẽ không hoạt động. Sau khi nâng cấp, tất cả các tính năng sẽ được khôi phục.

Điều gì sắp diễn ra tại Vite Labs?

DEX

Chúng tôi sẽ chính thức ra mắt ViteX, DEX của chúng tôi, vào tháng 6 năm 2019. VITE sẽ được giao dịch sau khi ra mắt ViteX.

Mainnet

Mainnet của chúng tôi sẽ được ra mắt vào quý 3 năm 2019. Sau khi ra mắt, việc hoán đổi VITE ERC20 sẽ bắt đầu và o VITE ERC20 trên các sàn giao dịch khác như OKex, Bittrex và UpBit sẽ được chuyển đổi thành VITE Native.

Vite Labs đi xa được tới ngày hôm nay không thể không kể tên tới nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ của cộng đồng. Chúng tôi xin cảm ơn người dùng đã và đang, sẽ sử dụng ví Vite, phản hồi về trải nghiệm người dùng, vote cho các superndoe và không những theo dõi VITE. Vite Labs xin chân thành cảm ơn!

Official: https://www.vite.org/

Twitter: https://twitter.com/vitelabs

Vite Forum: https://forum.vite.net

Telegram:

Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q

Reddit: https://www.reddit.com/r/vitelabs/

Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese

Bonita Viet

Written by

“You can always edit a bad page. You can’t edit a blank page.” ― Jodi Picoult @vite-labs-vietnam

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese