VITE và VITE ERC20

Bonita Viet
May 12 · 2 min read

Có khác biệt gì giữa VITE và VITE ERC 20?

Mình đã nhận được vô số câu hỏi là, VITE trong app với VITE trên các sàn giao dịch có gì khác nhau? Và liệu có thể rút token trong ví để giao dịch trên sàn không? Vì thế mà bài viết này được ra đời, chỉ rõ cho các bạn biết về sự khác nhau của VITE và VITE ERC20.

I. VITE Native token

Khi các bạn tải ví về điện thoại và claim airdrop, VITE (Vite Coin) mà các bạn nhận được trong ví chính là VITE Native token- có nghĩa là token được xây dựng trên nền tảng của Vite public chain.

Các bạn có thể nhận được VITE Native token này bằng việc tham dự airdrop của Vite, claim token qua ví iOS/ Android hàng ngày, hoặc chơi dApp game trong Vite -Vite Dice.

Lưu ý:

  • Các bạn không thể giao dịch VITE Native token trên các sàn giao dịch phi tập trung hỗ trợ token ERC20.
  • Khi sàn giao dịch ViteX — sàn phi tập trung của Vite ra mắt, các bạn có thể giao dịch Vite Native token. Lưu ý là Native token không thể chuyển đổi ngược thành ERC 20 token.

II. VITE ERC20 token

Trong ví Vite iOS, có mục VITE (ERC20 Token), đây chính là token Vite ERC20.

Nếu các bạn hoàn toàn mới biết tới dự án, thì cơ hội các bạn có token Vite ERC20 rất ít. Lý do là VITE ERC20 từ những ngày đầu chính là được xây dựng trên nền tảng Ethereum network. Tuy nhiên, khi chúng tôi ra mắt Vite Testnet và tháng 11/2019, chúng tôi đã cho chạy chương trình cập nhật ví Vite, chương trình này khuyến khích những người nắm giữ Vite ERC20 chuyển đổi sang token Native Vite, tỷ lệ chuyển đổi 1:1.

  • Các bạn có thể giao dịch VITE ERC20 trên các sàn giao dịch hỗ trợ token ERC20.
  • Khai mainnet ra mắt (Qúy 3- 2019), chúng tôi sẽ tiến hành huyển đổi bắt buộc tất cả các token VITE ERC20 thành Native token.
  • 20 tokens to VITE native coins.

— — — — — —

Official: https://www.vite.org/

Twitter: https://twitter.com/vitelabs

Vite Forum: https://forum.vite.net

Telegram:

Discord: https://discordapp.com/invite/CsVY76q

Reddit: https://www.reddit.com/r/vitelabs/

Facebook: https://www.facebook.com/vitelabs/

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese

Bonita Viet

Written by

“You can always edit a bad page. You can’t edit a blank page.” ― Jodi Picoult @vite-labs-vietnam

Vite Labs Vietnamese

Vite Vietnamese Telegram: https://t.me/vite_vietnamese