Data Points: zpátky k základům

O knize Visualize This! jste nejspíše slyšeli, i když se vizualizací dat zaobíráte třeba jen okrajově. Nathan Yau v polovině dubna vydal pokračování této po právu vyzdvihované vizualizační příručky a nazval ho Data Points. Spíše než další nálož praktických návodů ovšem očekávejte teoretický prequel pro naprosté začátečníky. Pokud jste v oblasti vizualizace nováčkem, rozhodně sáhněte po Data Points dříve, než se vrhnete na Visualize This!

Při čtení Data Points mě napadají dvě další publikace, které v nedávné době zacílily na začátečníky: Data Visualization: A Successful Design Process Andyho Kirka a The Functional Art novináře Alberta Caira.

Obě knihy základy vizuální reprezentace dat v nějaké podobě obsahují, ale jejich hlavní zameření je jiné. Zatímco Kirk ve své útlé publikaci cílí především na samotný proces vizualizace (jak sehnat data ⟶ jak je chápat ⟶ jak verbalizovat cíle, kterých pomocí vizualizace svých dat chceme dosáhnout ⟶ jak vybrat tu správnou vizualizační metodu k dosažení těchto cílů), Cairo se na vizualizaci dívá z pohledu novináře a datového žurnalisty. Kromě základů vizuálního vnímání a grafického designu na mnoha infografikách a příkladech dobré praxe ilustruje fungující datový storytelling. Pomocí rozhovorů s lidmi z praxe se také pokouší ukázat, jak práce vizualizačních týmu dnes v médiích vlastně vypadá a jak myslí a pracují nejzvučnější jména v oboru.

Data Points míří jen a pouze na absolutní základy vizualizace a svou odborností a zacílením jsou postaveny ještě trochu níže než obé knihy výše vedené. Pár příkladů za všechny: Data Points učí, že existuje něco jako souřadnicové soustavy, že jsou různé druhy měřítek, že odlišné mapové projekce mají odlišné výhody a nevýhody, že existují jistá pravidla v tom, jak se jednotlivé druhy proměnných mapují do barev tak, aby výsledná vizualizace měla smysl nebo kdy je vhodné přidat k vizualizaci anotaci či jak navýšit čitelnost a vizuální řád výsledné formy. Základní vizualizační znalostní penzum Yau podává přístupně, čtivě a přehledně, někdy snad až trochu familiérně (první stránky knihy jsou v podstatě svatebním fotoalbem Yaua a jeho ženy), ale i to má s ohledem na cílovou skupinu svůj smysl.

Základní kameny

V úvodu se Yau rozepisuje obecně o vizualizaci jako médiu. V podstatě zde rozpracovává několik krátkých odstavců z Visualize This! kde prezentoval své vnímání vizualizačního pole jako spektra, probíhajícího od tradiční analytické vizualizace až po vizualizační humor či datové umění, a ukazuje, k čemu všemu vizualizace jako nosič může sloužit. Začátečníkům extrémně přínosné kapitoly tři a čtyři pak shrnují základy vizuální reprezentace dat (souřadnicové systémy, projekce, vizuální vodítka, atp.) a popisují proces vizualizace.

„It’s easy to think that this process is instant because software enables you to plug data in, and you get something back instantly, but there are steps and choices between. What shape should you choose to encode your data? What color is most appropriate for the purpose and message? … In many ways, visulization is like cooking. You are the chef, and datasets, geometry, and color are your ingredients. A skilled chef, who knows the process of how to prepare and combine ingredients and plate the cooked food, is likely to prepare a delicious meal.“

„When you design visualization for an audience, you must consider what your audience knows, what they don’t know, and what you want them to know. How will they read your graphic? How will they interperet your data?“

Kapitola pátá, Visualizing with Clarity, shrnuje základy vizuálního vnímání a grafického designu pro vizualizaci dat, celá předposlední kapitola se pak zabývá specifiky prezentace vizualizací různým druhům publika. Závěrečná kapitola nazvanáWhere to Go from Here stručně představuje dostupné vizualizační nástroje a další zdroje, které začátečníkům mohou pomoci rozšířit si na předchozích stranách získané základy. Zcela nelogicky však v seznamu Where to Go from Here chybí Yauovo Visualize This!

Přitom smysl Data Points je zřejmý: jelikož Visualize This! podává jasné a následovatelné praktické návody jak vizualizovat svá data a jelikož při tom podporuje jedince, kteří se nechtějí nechat omezovat dostupnými nástroji a raději se učí vizualizovat například v Processingu nebo R-ku, není možné, aby tací nedisponovali naprostými základy vizuální reprezentace dat. Yauova nová kniha tyto základy dostatečně shrnuje a tvoří tak přirozený prequel k Visualize This!

Pro odborníky bude Data Points zřejmě ztrátou času a financí, pro začátečníky je ovšem asi tím nejschůdnějším a na knižním trhu aktuálně nejdostupnějším vstupním bodem do vizualizace dat bez bližšího zaměření na specifickou oblast (byznys, žurnalistika, atp.).

YAU, Nathan. Data points: visualization that means something. 1st ed. Indianapolis: Wiley, 2013, 320 p. ISBN 11–184–6219-X.

Toto je starší blogový příspěvek publikovaný na již neaktivním webu vizualizacedat.cz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store