#datavizbits(2): data ve výtvarné výchově a 59000 koláčových grafů

#1: Rozvoj datových a vizualizačních dovedností by neměl být obsahem výhradně matematických předmětů. Postupy a procesy lze zapojovat v rámci ZŠ/SŠ vzdělávání třeba i do občanky nebo výtvarné výchovy. První pokusy s osobní “uměleckou” vizualizací v páté třídě základní školy popisují Joy G. Bertling, Lynn Hodge a Shande King pro Art Education v článku The Case for Data Visualization in the Art Classroom. Kromě podrobného rozboru aktivit najdete v textu několik finálních výkresů.

Zdroj obrázku: https://www.ltccartgallery.com/worrybeads