Vizualizace dat
Published in

Vizualizace dat

#datavizbits: vizualizace zachraňuje účtenky, vztahy i finále GoT

#1: Z obyčejné účtenky se konečně stala pořádná hra. V téhle sice nemůžete vyhrát milion ani auto, můžete ale získat lepší vhled do svého nákupního chování. Susie Lu si pořídila termotiskárnu a místo nudného soupisu položek vytvořila prototyp vizualizace nákupu, který může sloužit k vyhodnocení košíku jak z hlediska typu potravin, tak z pohledu nákladů — a navíc ho dostanete u pokladny. Zbývá vymyslet, kam a jak se vytiskne FIK a BKP. Tohle chci!

#2:Data Visualization Society spustila letošní Data Visualization Community Survey. Pokud vás vizualizace zajímá, vytváříte ji (byť třeba jen tužkou na papír) nebo pravidelně využíváte ve své práci, rozhodně si najděte pár minut na zaklikání. Cílem výzkumu je zjistit, kdo se kolem vizualizace motá a za jakými účely ji využívá. Data budou veřejně k dispozici . Deadline: 15. června. Tady se to plní!

#3: Digitalizace mezilidských vztahů je nevyhnutelná. V důsledku to mimo jiné ale znamená, že se dnes vztahy dají lépe a podrobněji podchytit daty. Sana Shepko-Hamilton v rámci zakončení studia magisterského oboru Digital Futures (OCAD University) pracovala s daty o svém digitálním vztahu k sestře a pokusila se najít cesty, jak skrze jejich vizualizaci sesterský vztah popsat a lépe pochopit.

Tento autoetnografický přístup k vizualizaci je aktuálně velmi trendy: zmiňují se pojmy jako data self-portrait nebo social infovis, jde o logické pokračování trendu quantified-self a narazil jsem i na diskuze o jeho možném terapeutickém využití — za pár let vám třeba vztahový terapeut připraví podobnou vizualizaci jako na obrázku výše, aby skrze analýzu sentimentu SMS zpráv ilustroval, jak v posledních dvou letech vzrostla negativita vaší partnerské komunikace — a u koho z vás dvou že to většinou začíná. Autoetnografie je podle Shepko-Hamilton také cestou, jak skrze zkoumání a vizualizaci osobní zkušenosti pochopit “širší sociální fenomény”. Její diplomová práce je skvělá nejen jako ukázka možností, jak se dá vizuálně naložit s tímto typem dat, ale také jako podrobný popis vizualizačního procesu a prototypování. Tady je to celé, hodně obrázků.

#4: Skvělý interaktivní nástroj from Data to Viz je další z řady průvodců, které pomáhají vybrat optimální vizuální metaforu podle typu dat a záměru tvůrce. Kromě rozhodovacího stromu a popisu jednotlivých forem obsahuje i poznámky k limitům jednotlivých podob vizualizace a ukázky kódu v Rku, Pythonu a D3.js.

#5:Alberto Cairo, autor oborových klasik The Functional Art a The Thruthful Art, dopsal novou publikaci. Jmenuje se How Charts Lie: Getting Smarter About Visual Information a z názvu je celkem zřejmé, co můžeme čekat. Cairo poprvé míří na širokou veřejnost a vzhledem k jeho dovednostem a praktickému přístupu jsou má očekávání vysoká. Kniha vyjde 15. října. Více k nové knize tu. Z knižních novinek ještě jedna zásadnější zpráva: další vizualizační Taschenka na obzoru. Sandra Rendgen, autorka geniální knihy o geniálním historickém tvůrci infografik Minardovi, dokončuje pro TASCHEN novou publikaci o historii infografiky.

#6: Bo McCready si v Tableau vyhrál s daty o televizních seriálech z IMDB. Zajímala ho jediná otázka: takhle to vážně skončí? Porovnejte si hodnocení jednotlivých sérií známých seriálů s ohledem na jejich velká finále. TBBT a GoT jsou samozřejmě v užším výběru. Mimo předvybraných titulů si v interaktivní vizualizaci můžete přiklikat i z velké nabídky dalších. Tady je to ke klikání.

--

--

Osobní blog o její historii, teorii, současnosti i praxi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store