Vizualizace dat
Published in

Vizualizace dat

Fyzické grafy od Microsoftu

Trochu jako při sledování Drozova Automatonu, mechanického písaře, jenž inspiroval film Hugo a jeho velký objev, jsem se cítil při sledování fyzických grafů nedávno představených na webu výzkumné divize Microsoftu. Můj pocit je důkazem, že se výzkumníkům povedlo dosáhnout vstupního záměru — totiž „odlišit je [mechanické grafy] od těch zobrazovaných na monitoru, které začínají v našem informačně bohatém prostředí ztrácet na výjimečnosti“ a přitáhnout k nim tak opět pozornost. Sledujte fyzické grafy v oficiálním videu.

„How do we design familiar data visualisations to be beautiful, to make data accessible but at the same time a joy to view?“

Nejpoužívanějším a nejokoukanějším metaforám informační vizualizace tu „fyzické a dynamické kvality“ pohyblivých a hmatatelných stroječků vrací hravost. Jejich reálné využití si však spíše než v oblasti faktické komunikaci kvantitativních informací lze představit například ve vzdělávání.

Fyzické grafy v historii

Fyzické grafy nejsou nic nového. Když zalistujeme třeba Brintonovou knihou Graphic Methods for Presenting Facts nebo Karstenovými Charts and Graphs (1923, str. 634–638), najdeme zmínky o sádrokartonových grafech a modelech z tzv.plaster of Paris, tedy sádrovce, či jiných materiálů. Jsou zde ovšem označeny za objemné, neohrabené, často křehké a obecně prostě velmi nepraktické. A samozřejmě šlo o vizualizace pasivní, neinteraktivní.

Papírová datová mapa (1913).

V současnosti se fyzická vizuální reprezentace kvantititativních dat, ať už pasivní nebo aktivní, objevuje především v oblasti umění, kde se běžně setkáváme s datovými sochami. Pokusy vizualizovat data jinde než na obrazovce skrze aktivní fyzické vizualizace nejsou zase tak vzácné — pečlivě jsou fyzické vizualizace sepsány například na webu Feketeho výzkumného týmu Aviz. O podobný soupis se snaží též Draicevic a Jansenová na webu Dataphys. K dětské Merkurové hravosti Microsoftího příspěvku však mají daleko. Více na webu Microsoft Research.

Toto je starší blogový příspěvek publikovaný na již neaktivním webu vizualizacedat.cz.

Osobní blog o její historii, teorii, současnosti i praxi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tomáš Marek

Tomáš Marek

More from Medium

Why We Need More Anthropologists

Herbalist Primer: A Review

A book titled “Herbalist Primer” with a black hardcover laying down on the ground amidts grasses and herbs.

Actuarial creativity is not an oxymoron

Sometimes it is all about the timing. “Rainbow Lake End.”