METRICO: herní svět z grafů

Tři nizozemští vývojáři bez výrazných zkušeností na poli vizualizace dat a infografiky, schovaní za názvem Digital Dreams, právě dokončují originální plošinovku pro PS Vita nazvanou METRICO. Herní svět tu tvoří grafy a infografiky, které jsou poháněny vlastními pravidly, skrze jejichž odhalování pronikáte příběhem. Jak vznikal koncept, které infografiky inspirovaly METRICO nejvíce a o čem to celé vlastně je — na to jsem měl možnost se zeptat Geerta Nellena, vedoucího designera a uměleckého ředitele Digital Dreams.

Ve hře je celkem šest světů, které se liší svým estetickým přístupem ke grafům. Co vlastně bylo inspirací pro jednotlivé světy? Jak jejich podoba vznikala? „Zkoumali jsme velké množství infografik a kategorizovali jsme je do různých infografických „žánrů“. Také jsme sledovali, jak klíčové tvary z těchto infografik zapadají do fyzického světa. Chtěli jsme, aby byly všechny světy svěží a vzrušující, proto má každý z nich své vlastní tvary, vlastní typ infografiky, barvy, hudbu, herní mechaniku, úkoly, typografii i animaci. To všechno se vždy váže k tématu daného světa,“ vysvětluje proces tvorby světů Geert.

Které typy infografik tedy nakonec ovlivnili Metrico nejsilněji a které osobně obdivuje Geert nejvíce? „To je těžká otázka. Viděl jsem takové množství infografik a tolik portfolií různých umělců… Jako prvopočátek je tu samozřejmě Jacqes Bertin, ale osobně mám nejraději metaforičtější a abstraktnější díla. V procesu tvorby jsem zkoumal i kupu animovaných infografik a abstraktního umění a opomenout nešlo ani architekturu. Vybavím si pár současných umělců, jejichž práce mi připadá vážně skvělá: třeba Mr. Div nebo Josh Lewandowski.“

Příběhy za daty

Došlo nám, že se infografika vyvinula do umělecké formy a zároveň nás velmi oslovuje minimalistická a čistá estetika diagramů a grafů,“ odpovídá Geert na nejzákeřnější otázku, proč vlastně zrovna infografiky, grafy, sloupce a koláče, když ani jeden člen týmu s nimi dosud výrazněji nepracoval. Fakt, že se infografika postupem času stala uměleckou formou, však jistě nebude nosnou pointou hry.

Napadá mě, zda má celá hříčka nějaké metaforické pozadí. Třeba poselství o uhnaném člověku obklopeném nemilosrdným korporátním světem čísel a grafů, o člověku zkoušeném érou big data, neustálými změnami a nepřetržitým měřením. „To rozhodně má! Většina grafů v METRICO má nějaký metaforický význam, zatím ale žádné podrobnosti o příběhu nechceme odhalovat,“ zchlazuje Geert mou představivost. Tak se necháme překvapit.

Právě vyšly genderově vyvážené oficiální trailery se záběry přímo ze hry. METRICO vyjde v druhém kvartálu 2014 a bez konzole PS Vita si ho zatím nezahrajete: některé herní mechanismy totiž využívají technologií dostupných pouze na této platformě.

Toto je starší blogový příspěvek publikovaný na již neaktivním webu vizualizacedat.cz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store