Tři poklesky pro tabulku

Zní to jako naprosto hloupá a primitivní otázka: graf nebo tabulka? Přesto narážím na důsledky jejího (ne)řešení až nepříjemně často: desítky nesmyslných grafů v diplomkách, jejichž místo by efektivněji zaplnila tabulka nebo prostá věta. Ta by často v nemnoha slovech shrnula stejná zjištění stokrát úderněji. Nutkání vkládat graf všude tam, kde se mluví o číslech, ale není společné jen diplomkám. Výroční zprávy, odborné články i periodika by si zasloužila autory, kteří si tuhle základní otázku položí dřív, než se pustí do publikace. Správné rozhodnutí je totiž prvním zásadním krokem na cestě ke smysluplné vizualizaci.

Poklesek první: graf pro koncept

Nejrozšířenějším pokleskem, který nejčastěji plevelí diplomky založené na výzkumu a závěrečné výzkumné zprávy, je vytváření grafů slepě podle předem zvoleného modelu. Z počátku se sice mohlo zdát, že publikovat grafické znázornění dat pro každou jednotlivou otázku z výzkumného dotazníku dává smysl, dříve nebo později ale přijde na řadu dotazníková otázka, jejíž výstupy nejsou tak rozsáhlé a komplikované. „100 % lidí se shodlo, že naše služby jsou přínosné? Šup s tím do koláče!“

🚫 Takhle rozhodně ne:

Poklesek druhý: graf pro kontext

Z podobného soudku přehmatů je i využívání grafu jako ilustrace všude tam, kde se mluví o číslech. „Okrajově se dotýkám tématu nezaměstnanosti? To by neměl chybět graf!“ Opak je pravdou: důležité je brát v potaz zamýšlené cíle práce a nesnažit se text ohodit fasádou libovolných grafů, jakkoliv to potom může vypadat odborněji. Až dostane vaši diplomku do ruky oponent, nenechá se tak jednoduše potáhnout.

Poklesek třetí: graf jako tabulka

Obecně se učí, že když je našim cílem předat čtenáři přesné hodnoty a když na přesnosti v dané situaci záleží, měl bych raději využít tabulku. Tabulka totiž není žádná zakázaná metoda, jak se z některých diplomových prací může zdát, a jednotlivou přesnou hodnotu v ní čtenář rychle a efektivně najde. Graf dává smysl především tehdy, je-li zjištění a sdělení patrné spíše z tvaru dat než z jednotlivých přesných čísel.

🚫 Takhle rozhodně ne:

Osobní blog o její historii, teorii, současnosti i praxi.