Prekvalifikacija u IT za početnike

Program prekvalifikacije u IT sektor koji organizuje vlada Srbije je vest kojoj bi svako koga zanima IT trebalo da se raduje. Da li je baš tako?

Vlada obezbeđuje novac za program koji traje između 2 i 4 meseca. Stipendija do 1500€ po polazniku se plaća firmama koje učestvuju u obuci, uz to da svaki polaznik mora da plati još 100€ iz svog džepa. (Izvor: StartIt, Startit).

Za sve ove godine sam naučio da ne verujem državi jer se nisu obračunali sa korupcijom u zemlji i zato što se još uvek iskorišćavaju naivni. Najsiromašnijima se maše ispred nosa velikim platama u IT sektoru, ali se ne spominje da su to seniorske plate za koje je potrebno minimum 5–6 godina konstantnog usavršavanja i praktičnog rada.

Obmanjivanje javnosti

Možda te godine deluju kao dobar rok da se dođe do plate od preko 1000€, ali ljudi većinom zaboravljaju da do toga ne može tako lako da se dođe i da to nije zanimanje za svakoga. Potrebno je konstantno učenje i što je najvažnije — to učenje nikada neće prestati.

Evo zašto mislim da je prevara u pitanju ako stavimo na papir šta početnik može da nauči za 2–4 meseca obuke:

 • Osnove funkcionisanja Interneta
 • Osnove strukture HTML-a i upotreba najčešće korišćenih tagova
 • Osnove CSSa, bez prilagodljivog dizajna (eng. responsive web design)
 • Uvod u JS, najverovatnije preko osnova jQuery biblioteke

Ovo sve pod uslovom da se to uči u učionici, da postoje predavači koji će posvećeno učiti polaznike za to vreme.

To znanje nije dovoljno za juniorski nivo. Posle toga je potrebno još mnogo učenja da bi se došlo do juniorskog nivoa i početne plate od oko 400€.

Uporedite to znanje, koje je realno da početnici nauče za 2–3 meseca, sa onim što recimo front-end programiranje danas podrazumeva. Na te velike plate mogu da računaju samo oni koji znaju većinu gradiva obrađenoj u ovoj knjizi.

Intervjuisao sam dosta ljudi na prethodnom poslu i iskreno, ljude koje dolaze sa ovog državnog kursa najverovatnije ne bih zaposlio jer će im faliti još mnogo znanja da postanu upotrebljivi.

Poređenja radi, jednogodišnji kurs za programere na IT Akademiji košta 1600€. Sa tog kursa zaista izlaze juniori programeri sa kojima može da se radi. Kada se to uporedi sa kursom koji nespretno priprema država, a koji će trajati oko 3 meseca, dobija se jasna računica — svaki evro koji država ulaže na ovaj način u praksi vredi 25c. Ovo za sobom vuče još mnoga druga pitanja, ali je to sasvim druga tema, takođe vredna istraživanja.

Cena jednogišnjeg kursa na IT Akademiji

Da li je onda to korisno trošenje novca poreskih obveznika i donacija namenjenih za prekvalifikaciju? Pa naravno da nije!

Šta je onda rešenje i kako stvarno pomoći ljudima da pomognu sami sebi?

Za 100€ koliko bi svaki od polaznika platio za učešće u ovom kursu za prekvalifikaciju u IT, moguće je uraditi nešto mnogo bolje. Umesto da se te pare bace na kurs sa krajnje upitnim rezultatima, svako može da kupi 8 kvalitetnih kurseva sa www.udemy.com sajta sa kojima može da nauči mnogo više nego za ovih par meseci. Čak se ne daje ni punih 100€, već 96$ (oko 80€) jer više puta mesečno taj sajt sve kurseve prodaje po ceni od 12$, što je smešna cifra u odnosu na znanje koje se dobija. Kupujem ih i ja, kao senior, jer ovako kvalitetno znanje nikada nije bilo jeftinije.

Jedini preduslov je znanje engleskog jezika. To važi za sve. Ukoliko polaznici ne znaju Engleski, to je nešto što moraju obavezno da savladaju pred ulazak u IT. Sva aktuelna literatura je na engleskom, a kupovinu knjiga na srpskom ne preporučujem jer se industrija kreće toliko brzo da su te knjige po izlasku iz štampe već zastarele.

Posle svih završenih kurseva se dobija i sertifikat koji svaki polaznik može da postavi i u svoj LinkedIn profil.

Evo kurseva koje preporučujem, ovim redom:

 1. Početni nivo: HTML i CSS
  https://www.udemy.com/web-design-for-beginners-real-world-coding-in-html-css/
 2. Početni nivo: JS
  https://www.udemy.com/javascript-bootcamp-2016/
 3. Srednji nivo: SASS
  https://www.udemy.com/sasscourse/
 4. Srednji nivo: ES6
  https://www.udemy.com/es6-bootcamp-next-generation-javascript/
 5. Srednji nivo: Responsive design i Photoshop
  https://www.udemy.com/psd-to-html5-beginner-to-advanced/
 6. Napredni nivo: PHP
  https://www.udemy.com/php-for-complete-beginners-includes-msql-object-oriented/
 7. Napredni nivo za Back-end programere: Laravel
  https://www.udemy.com/php-with-laravel-for-beginners-become-a-master-in-laravel/
 8. a) Napredni nivo za Front-end programere: Vue
  https://www.udemy.com/vuejs-2-the-complete-guide/
  ili
  b) Napredni kurs za Front-end programere: React
  https://www.udemy.com/react-the-complete-guide-incl-redux/

Osoba koja prođe sve ove kurseve, shvati ih i nauči da ih primenjuje, ima 99% šanse u bilo kojoj domaćoj IT firmi. To je nešto što sa ovim državnim kursom jednostavno nije moguće.

Ne nasedajte na prevare, uzmite svoju sudbinu u svoje ruke i zagrejte stolicu!


Kako da krenete sa veb razvojem? Počnite odavde. Engleski se savladali, zar ne?

Jedan je IT

Dodatak 13.11.2017. moj stav iz rasprave na društvenim medijima:

Prvo što sam tražio prilikom informisanja o ovom projektu je program kursa i nigde ga nisam našao. Ako se ljudi mame velikim platama da bi učestvovali na kursu, potom se od njih uzmu pare radi ozbiljnosti prijave, a da se tek onda preko tendera pravi plan nastave — to je apsolutno neozbiljno i kao što rekoh — to je prevara. Nikome ne mogu da preporučim mirne duše da državi nešto plaća na lepe oči, a onda da se nada najboljem. Istorija nas je uverila u suprtono. Najgore od svega, te pare koje se uzimaju radi “ozbiljnosti prijave” se po završetku kursa ne vraćaju polaznicima. Druga važna stvar vezana je vezana za programiranje, koju očigledno ne shvataju ljudi koji nisu programeri: ovo je profesija gde je obavezno da se uči ceo život. Ukoliko se u toku godine propusti usavršavanje, vi već prestajete da budete konkurentni. Većina nije spremna na takav život i zbog toga i odustaju. Zato sam i napisao u svom članku da je i znanje engleskog jezika danas neophodno, jer kada prevedene knjige kod nas izađu iz štampe, one već postaju zastarele. Posle godinu dana od izlaska ih maltene ne treba ni kupovati.

Nama u IT-u ne treba filozofija kvantiteta, jer čak i sada to postoji. Nama treba filozofija kvaliteta, jer moramo da budemo isped krive svetskog proseka da bismo uspeli. Sada kvalitetnog kadra ima oko 5% u odnosu na sve one koji se nazivaju programerima i to je glavni razlog zašto je firmama teško da nađu radnike. Za jednu od prošlih firmi sam i sam intervjuisao kandidate i po procentima se tačno uklapa u ovo što sam napisao. Tražili smo seniora, a od 100 kandidata smo zaposlili 2 juniora koja smo dalje obučavali jer ostali nisu bili ni za juniore. Kvalitet tog ostatka bi proizveo ovaj državni kurs, a to je neupotrebljivo. Opet ponavljam — IT kadar će se stvoriti prirodnim putem kada država bude prestala da se odnosi prema IT-u kao prema kravi muzari. Porezi nam se konstantno uvećavaju i guše nas da ne možemo da održavamo poslovanje. Od 2018. nas čeka uvećanje poreza između 30 i 40%, što će rezultovati masovnim zatvaranjem preduzetničkih radnji, koje većina nas iz ITa ima otvorene. Mi ne radimo po firmama jer imamo dovoljno mozga da ne moramo da pristanemo da nas vode partijski i neobrazovani kadrovi, a sa druge strane najviše doprinosimo zemlji i budžetu.

Primer gušenja samostalnih IT preduzetnika u Srbiji. Na maksimalno zakonsko povećanje poreza od 10% godišnje se niko ne obazire.

Fokus svih vas koji želite da povećate broj kvalitetnog IT kadra treba da bude na drugom mestu, a to je olakšavanje preduzetničkog poslovanja, smanjenje poreza i borba za nesmetan promet novca sa inostranstvom. Svake godine unosimo najviše deviza u zemlju, kao pojedinci, a država to ne prepoznaje kao bitno. I dalje se po staroj komunističkoj filozofiji fokusira samo na velike sisteme koji na jednom mestu mogu da zaposle veliki broj ljudi, istovremeno potpuno ignorišući moć pojedinaca. Da li je za državu bolje da ima veliki broj preduzetnika koji će svi biti samozaposleni i po malo doprinositi budžetu kroz porez ili će nastaviti da traži velike poreze čime će nas terati da radimo na crno, pa će samim tim ostati i bez priliva za budžet? Da li je potreban dalji odliv mozgova u inostranstvo? Kada se omogući da možemo samostalno da radimo kao što se radi svuda u zapadnom svetu, prirodnim putem će se stvoriti i održavati veliki broj IT stručnjaka. Ovo što vi predlažete i branite jednostavno nema zaleđinu, ni obrazovnu ni ekonomsku. Zbog toga, dozvolite da se ne slažem sa vama, a ako želite da izvučete nešto korisno iz svega ovoga, temeljno razmotrite ovo što sam napisao.

Stav Voje Antonića, tvorca legendarne Galaksije

Za zanimljivosti iz veb dizajna i programiranja, pratite i https://www.facebook.com/vladimir.webdesign

Ako sam vam pomogao savetima iz članka, pomozite drugima daljim deljenjem, a meni slobodno ostavite komentar ili pitanje.

Čitamo se ;)

Vladimir Jovanović
Dizajner i programer sa preko 18 godina iskustva

Vladimir Jovanović

Blog Vladimira Jovanovića na srpskom.

Vladimir Jovanović

Written by

Senior Web Designer

Vladimir Jovanović

Blog Vladimira Jovanovića na srpskom. Teme su veb dizajn i IT

More From Medium

More on Srbija from Vladimir Jovanović

More on Srbija from Vladimir Jovanović

Moje dvogodišnje iskustvo u radu na daljinu

Also tagged Front End Development

Top on Medium

Mar 25 · 22 min read

28K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade