Volt Lines Faaliyete Başladı

Ali Halabi
Nov 3, 2017 · 5 min read

İstanbul için yeni nesil akıllı kurumsal servis taşımacılığı.

(For English, please continue here.)

Ekibimle birlikte geçtiğimiz 5 ayda hayata geçirdiğimiz yeni girişimimizi duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum. Volt Lines ile akıllı ulaşım alanındaki 4 yıllık bilgi ve tecrübemizi kurumsal taşımacılığa ya da Türkiye’de daha çok bilinen adıyla “Personel Servisi” sektörüne getirmeyi hedefliyoruz.

Volt Lines Nedir?

İstanbul’da 50.000’den fazla servis aracı, günde bir milyondan fazla çalışanı evinden iş yerine götürüyor. Şirketler her bir çalışanı için ortalama aylık 380 TL ödüyor ve bu sadece İstanbul’da bir milyar dolarlık bir sektör oluşturuyor.

Sektörün mevcut durumu, müşterilerine son derece kısıtlı yenilikler sunabilen ve değişikliğe kapalı olarak nitelendirilebilir. Mevcut servis şirketleri; her şirket için özel servisler sunduğu için çok düşük araç doluluğu, uzun güzergahlar ve yüksek maliyetler ortaya çıkıyor.

Örneğin, 100 çalışanın taşınması için 200 koltuk kapasitesi kullanılıyor ve aslında bu araçların yarısının kapasitesi boşa harcanıyor. Volt Lines bu durumu değiştirmek istiyor.

Volt Lines Nasıl Çalışıyor?

Volt Lines; servis şirketleri ile yapılan yıllık rota bazlı anlaşmalar yerine, 100 çalışanı olan bir şirkete aylık abonelik sistemi ile 100 adet koltuk satıyor. Volt Lines servis araçları aynı bölgedeki, genellikle aynı plazadaki şirketlerle paylaşılıyor. Bu durum, rotaları çok daha verimli hale getiriyor; böylece firmalar tasarruf sağlıyor, gereken araç sayısı azalıyor ve daha verimli alım noktaları ve rotalama ile daha kısa rotalar oluşuyor.

Volt Lines ile:

  1. Şirketler; koltuk bazlı ödeme sistemi, canlı bilgi akışı ve çalışanlarının güvenliğini, konforunu ve memnuniyetini artıran gelişmiş teknoloji gibi ayrıcalıklardan faydalanırken personel servisi masraflarında %15’e kadar tasarruf eder.
  2. Yüksek rota verimliliği, puan ve bonus sistemi, referans programı, akıllı matrix (analitik) rotalama sayesinde sürücüler daha fazla kazanır.
  3. Çalışanlar; yolcu uygulaması ile servis sürücüsü ile daha iyi koordinasyon sağlar, haritada araç konumunu takip edip anlık olarak alım ve şirkete/eve varış zamanını görür, gelecek yolculuklarını yönetebilir ve akşam yolculuklarında farklı bir yere gitmek istediğinde varış yerini değiştirebilir.
Volt Lines yolcu uygulamasından ekran görüntüleri

Geçtiğimiz 4 yılda ekip olarak öğrendiklerimizi şimdi farklı bir sektöre aktardık, ve sonuç oldukça umut verici!

Volt Lines İK web uygulamasına kısa bir bakış

Volt Lines Servisleri Ne Zaman Çalışmaya Başlıyor?

Hem teknik, hem iş geliştirme hem de operasyonel açıdan her şey oldukça hızlı ilerliyor. Volt Lines fikrinin başlangıcından itibaren potansiyel müşterilerle görüşmeler yaptık ve gördüğümüz ilgi çok umut vericiydi. Şimdiye kadar, 8 şirketin mevcut servis çözümlerini ve ulaşım verilerini analiz ederek Servis Performans Raporu hazırladık ve paylaşımlı koltuk bazlı model ile kazanabilecekleri faydaları onlara sunduk. Bu süreçte öğrendiğimiz içgörüler oldukça heyecan vericiydi; sektörü daha iyi anlamamıza, eksikleri ve sunabileceğimiz farklı faydaları belirlememize yardımcı oldu.

30 Ekim 2017 Pazartesi günü belediyeden lisansımızı aldık, ilk müşterimizle sözleşme imzaladık, ilk sürücümüzle anlaştık ve ilk operasyonel test yolculuğumuzu gerçekleştirdik. 1 Kasım Çarşamba günü ilk yolcularımızı taşıdık! İlk servisimizden birkaç fotoğraf:

Volt Lines’ın operasyonel olarak doğuşu

Yatırım

Yeni şirketi 20 Ekim’de ilk melek yatırımcımız Fırat İşbecer ile birlikte resmi olarak kurduk. Seed yatırım turunu bu yolculukta bize katılacak yeni isimlerle Kasım sonu — Aralık başı gibi kapatmayı planlıyoruz. Volt’un eski yatırımcılarını da bu yolculukta yanımızda görmeye devam etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz.

Ürün/Teknoloji

Ürün ve teknoloji tarafındaki gelişmeler de oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. Sürücü ve yolcu uygulamamızın ay sonunda uygulama marketlerinde yer almasını planlıyoruz, kısa bir süre sonra da İK web uygulamamız tamamlanacak. Ayrıca websitemizi yayına aldık, voltlines.com adresinden inceleyebilirsiniz.

Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz!

Not: Kolektif House Levent’teki ofisimizde çalışmaya devam ediyoruz, yolunuz düşerse uğra, merhaba de. Ayrıca ekibimizi büyütmeyi, önümüzdeki birkaç ay içerisinde özellikle iş geliştirme ve operasyon alanında iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Siz veya tanıdığınız biri dünyayı değiştirmek isteyen bir startup’ın bir parçası olmak isterse, CV’nizi apply@voltlines.com adresine, “Volt Lines’ın bir parçası olmak istiyorum” konu başlığı ile gönderin.

Buraya kadar okumaya devam ettiyseniz, Volt’tan Volt Lines’a geçişimizin hikayesini de anlatmak isterim

Volt, haftaya farklı bir yazıda aktaracağım birçok farklı sebepten dolayı başarılı olamadı. O yazıda detaylıca neden başaramadığımızı, yaşadığımız sorunları ve kazanımları, yakın bir zamanda neden gerçekleşemeyeceğini düşündüğümü anlatacağım. Şimdilik Volt Lines’ın Volt’un küllerinden nasıl doğduğunu paylaşmak istiyorum.

Volt, sürücüler tarafından gerçekleştirilen aylık 26 bin sürüş ile arz açısından en yüksek noktasına ulaşmıştı ancak bu sayı, gerçek zamanlı yolculuk paylaşımı için ulaşmamız gereken büyük kitle açısından yetersizdi. Nisan ayında Volt’un 3 aylık bir süre içerisinde ya kapanacağı ya da bir dönüm noktasına ihtiyaç duyduğunun farkındaydım.

İlk olarak Volt’u şirketlere satmayı denedim, çalışanları bizim ürünümüzü/teknolojimizi kullanarak birbirleri ile yolculuklarını paylaşabilecekti. İlk toplantıda bunun iyi bir fikir olmadığını, böyle bir şeyin umursanmadığını fark ettim. Bu ürünü satmaya çalışmak yerine her girişmcinin ve satışçının sorması gereken soruyu sordum: “Akıllı ulaşım çözümleri üzerine çalışan bir teknoloji startup’ı olarak, çözümünde size yardımcı olabileceğimiz ulaşım konusundaki en büyük sıkıntınız nedir?”

6’dan fazla şirket hemen hemen aynı cevabı verdi: “Ne yaptığınız ya da bize nasıl yardım edebileceğiniz konusunda bir fikrimiz yok ancak ulaşıma dair en büyük sıkıntımız personel servisleri”

Paylaşım ekonomisi kültüründen gelen biri olarak bir sonraki sorum şu oldu: “Servislerinizi aynı bölgede ya da aynı plazada komşu olduğunuz şirketlerle paylaşır mısınız?”. Tüm şirketlerden aynı cevabı aldım: “Çalışanlarımıza iyi bir servis hizmeti sunulduğu ve rakiplerimizle aynı serviste olmadıkları sürece bu bizim için sorun değil.”

Görüştüğüm bir CEO durumu oldukça güzel bir şekilde değerlendirdi: “Çalışanlarımız toplu taşıma araçlarını da kullanabilirler, ancak İstanbul gibi büyük bir şehirde bu çok zaman alabiliyor ve çok fazla vesait değişimi gerektirebiliyor. Sizin sunduğunuz hizmet aslında premium/beyaz yakalılar için dinamik bir toplu taşıma ağı ve elbette ilgileniyoruz “.

Volt’u ismimizde tutmaya devam ettik çünkü 1) Kişisel olarak bu markayı seviyorum:) ve 2) Teknoloji dünyası dışında çok fazla insan Volt’u bilmiyor, bu yüzden Volt gibi iyi/basit/uluslararası bir ismi yok etmek için geçerli bir sebep yoktu.

Volt Lines ve akıllı ulaşım çözümleri hakkındaki gelişmeler ve bilgiler için takip etmeye devam edin.

Volt Lines

Volt Lines is a subscription-based transportation service available for corporate users in Istanbul. An account on Volt Lines gives its user access to unlimited rides on Volt Lines buses. We're currently serving select customers in Istanbul during rush hour from Monday to Friday.

Ali Halabi

Written by

Founder and CEO @voltlines. Ex-CEO of @thevoltapp. Ex-Bizdev & Marketing @ProcterGamble. Guillan-Barre survivor.

Volt Lines

Volt Lines is a subscription-based transportation service available for corporate users in Istanbul. An account on Volt Lines gives its user access to unlimited rides on Volt Lines buses. We're currently serving select customers in Istanbul during rush hour from Monday to Friday.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade