Matchfunding voor vindingrijke initiatieven

“Voor elke euro leggen wij er een euro bij. Dat is het leuke van crowdfunding, onze bijdrage hangt af van of er ook een bredere groep mensen aan wil bijdragen.”

Hetti van Hamersveld, beleidsmedewerker groenparticipatie bij de provincie Zuid-Holland, is enthousiast over de bijdragen van de provincie aan crowdfundingcampagnes voor groene initiatieven. Hier is veel animo voor: de eerste tien projecten kregen al een bijdrage van maximaal €5.000 als ze hetzelfde bedrag in hun eigen netwerk ophalen. Dit is een voorbeeld van matchfunding, een vernieuwende manier om subsidie voor initiatieven te verdelen. Geen uitgebreide formulieren maar de crowdfundingcampagne zelf vormt de basis van de aanvraag. En de door de provincie gevraagde cofinanciering en het draagvlak wordt zichtbaar in de gevoerde crowdfundingcampagne. We vroegen Hetti naar haar ervaring.

Hetti van Hamersveld. Fotograaf: René Zoetemelk

Waarom wilde je vanuit de provincie bijdragen aan crowdfunding voor groene initiatieven?

“Wij als provincie willen mensen die betrokken zijn bij de natuur en hun omgeving, en daarmee aan de slag gaan, een steuntje in de rug geven. We zien het matchen van crowdfunding als een nieuw instrument om groene initiatieven te steunen, juist die projecten waarvoor aantoonbaar brede steun is. Door middel van de crowdfunding laten de initiatieven zien dat er een groep mensen is die hun droom steunen.”

Wat is je ervaring tot nu toe?

“Het mooist vind ik de energie en de gedrevenheid die initiatiefnemers laten zien. De enorme verscheidenheid aan projecten vind ik verrassend. Van een uitkijktoren en een kruiwagen tot een buurtboomgaard in een nieuwbouwwijk. Waar we als overheden vaak vanuit één beleidsdoel werken, zie je dat de groene initiatieven vaak een veel breder effect hebben, bijvoorbeeld als ontmoetingsplek voor de buurt.”

Wat betekent dit voor de rol van de provincie?

“We draaien de rollen om. Vroeger bedachten we als overheid wat moois, gingen aan de slag om dat te realiseren en wachtten tot de mensen daar gebruik van gingen maken. Nu draaien we het om, we gaan op zoek naar de ideeën waar mensen mee bezig zijn en proberen dat te steunen.”

Crowdfunding voor uitkijktoren De Bult

Wat kunnen initiatiefnemers die willen gaan crowdfunden verwachten?

“We helpen initiatiefnemers met de crowdfunding en proberen de kansrijkheid van de crowdfundingacties zo groot mogelijk te maken. Want mensen gaan er veel tijd in steken. Het project moet tastbaar zijn en mensen moeten het kunnen beleven en bezoeken. Daarom organiseren we in samenwerking met Voor je Buurt crowdfundingtrainingen en krijgen alle initiatieven individuele begeleiding.”

Wat adviseer je andere provincies of gemeenten die willen gaan matchfunden?

“Probeer wat ruimte te creëren rondom je eigen ambities. Timmer dus niet je programma dicht met allerlei criteria en regels, en laat je verrassen door de vindingrijkheid en energie van de initiatieven.”

Wil je meer weten over het op een vernieuwende manier verdelen van subsidie? Of zelf crowdfunden voor je groene initiatief? Dat kan zowel via www.voorjebuurt.nl als www.crowdfundingvoornatuur.nl. Kijk voor meer informatie over de matchfunding van groene initiatieven in Zuid-Holland op www.voorjebuurt.nl/zuid-holland of neem contact op met Aster van Tilburg via Aster@voorjebuurt.nl of 020–3377055.