Disyembre: Petsa de Pandemya

Koleksiyon ng mga Tula

(LARAWAN | JOHN MARK RAMOS)

May Mas Mapait pa sa Ube

Pasko ang siyang saksi kung paano
hinanda ni Mama:
ang ube, gábi, pati na ang kamote;

Niyadyad, nilamas, pinaringas sa kalan —
kakaning hinulma ng kaniyang
pag-ibig.

Pag-ibig pa rin ba ang handog na
sanlaksang sakit:
ng suntok, sipa, at halik na pilit?

Natikmang regalo kay Papa
siyang sumpa — kung paano naging
piitan ang dating
kanlungan.

Sa Pagluto ng Bibingka

Una: tandaan na hindi sa lahat ng
panaho’y may katuwang
sa paghalo’t pagringas ng
de-uling na kalan. Puwedeng
bumuo ng metodo,
ng teknik na walastik —
baligtarin;
ibalik sa nakasanayan.

Ikalawa: ilagay ang nagbabagang kahoy sa
ilalim ng palad na naghihintay makatikim
ng lagitik; ng hapdi na nakapipilipit.

Abo na lang
ang kayang idantay sa kalang
minsang
bumuhay ng diwa ng
batang paslit — sa amoy ng
natutustang
balat sa init.

Ikatlo: wala pa ring lugar sa
paghahanda ng kakaning
walang pananda.

Kung Paano Namin Ninakaw ang mga “Talá”

Pagmulat ng gabi, inagaw sa kaniya
ang langit — ng mga parol
na nagkunwang mga talá.

Panandaliang kislap sa dilim ng buhay,
sa mga mata namin ni Mama
makikita.

Minsan na rin kaming nagduda,
sa hiwaga ng mga nilikha naming
talâ;

Kapaskuhan pala’y nakakamit — mga
taláng maaaring abutin ng maiigsing
kamay.

Nagtatrabaho bilang freelance writer, layout artist, at website specialist sa Pampanga si Maria Kristelle Jimenez. Sa ngayon, tumatayo siya bilang founder-owner ng Rebo Press Book Publishing, kasalukuyang associate editor sa Filipino ng Revolt Magazine, at editor-in-chief ng Vox Populi PH. Maaring mag-iwan ng mensahe sa kaniya: maria@voxpopuliph.com.

Vox Populi PH

Vanguard Voice of the Youth

Vox Populi PH

Vox Populi PH is led by an organization of young writers who want to create new, critical spaces for literature, analysis, and community journalism for readers of all ages in the Philippines.

Maria Kristelle C. Jimenez

Written by

Independent publisher, writer, and researcher. Sex worker. EIC, Vox Populi PH. AEd, Revolt Magazine PH. Founder, Rebo Press. Email: maria@voxpopuliph.com

Vox Populi PH

Vox Populi PH is led by an organization of young writers who want to create new, critical spaces for literature, analysis, and community journalism for readers of all ages in the Philippines.