Crna glava 2.139 mnm - Bjelasica (najviši vrh)

Početak staze: 1.905 mnm, šumski put Vranjak - Biogradsko jezero.
Cilj: Crna glava, najviši vrh 2.139 mnm, sa obilaskom Zekove glave.
(2.117 mnm).
Visinska razlika: 234 m + 30 m (denivelacija na stazi).
Težina staze: laka III .
Dužina staze: 3,2 km .
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h 30 min .
Voda na stazi: nema. Odličan izvor postoji kod planinarskog doma na Vranjaku, a izvor Biogradske rijeke ispod Zekove glave(ima nekoliko izvorišta) je jedan od najboljih u CG. Inače, Bjelasica je veoma bogata kvalitetnim izvorskim vodama.
Opasnosti: nema.
Markacija: ima - veoma dobra .
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: ima.
Kondiciona spremnost: mala - srednja .
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen.

Bjelasica je jedna od najljepših planina Crne Gore ! Vulkanskog je porijekla, što je uslovilo njen reljef sa mnoštvom blagih, zatalasanih površi pri čemu su njeni najviši vrhovi zaobljeni i travnati, bez oštrih stijena, te su lako dostupni. Usljed takvog sastava Bjelasica obiluje brojnim izvorima, vodotokovima i jezerima, pa sa mnoštvom nepreglednih travnatih površina predstavlja značajan resurs za razvoj stočarstva. Takođe, ima veliki potencijal za razvoj zimskih sportova, pri čemu je jedan dio skijališta izgrađen, a drugi je u fazi izgradnje (Ključ - Jezerine - Vranjak); dok velike razvojne mogućnosti postoje na sjevernim padinama najviših vrhova Bjelasice okrenutim prema Beranama, Bijelom Polju i Mojkovcu. Planina Bjelasica zauzima značajnu površinu od 630 km2 u centralnom dijelu Crne Gore i svojim mnogobrojnim dražima privlači planinare sa raznih destinacija.. Prostor koji Bjelasica obuhvata je kružnog oblika, prečnika oko 30 km i na njemu se uočavaju četiri vijenca, tj. rbatine koje se pružaju u smjeru sjeverozapad - jugoistok:

1. Kobilja glava - Miljevača - Bikovača - Ključ,
2. Donji Lumer - Gornji Lumer(Goleš) - Lica (Ogorela glava) - Troglava - Zekova glava,
3. Jarčeve strane - Razvršje - Svatovsko groblje - Crna lokva - Crna glava i
4. Mučnica - Turjak - Bjelogrivac - Strmenica - Strmni pad.

Planini Bjelasici gravitira pet crnogorskih opština: Bijelo Polje, Berane, Kolašin, Mojkovac i Andrijevica, i moguć joj je pristup iz pravca svih ovih gradova. Najlakši pristup (najvećem dijelu) Bjelasice je iz Kolašina i Jezerina, do kojih je svojevremeno za potrebe Ski centra, izgrađen asfaltni put u dužini od 9 km. Od Jezerina, gdje je podnožje skijališta do katuna Vranjak i dalje do Objekta RDC (Repetitor) na vrhu Zekova glava, postoji solidan makadamski put. Od strane opštine Kolašin treba pomenuti i prilaz asfaltnim putem do Biogradskog jezera (1.099 mnm). To je tačka koja je dosta daleko od najviših vrhova Bjelasice, ali je značajna za prilaz ovoj planini sa kolašinske strane, iz razloga što mnogi ljubitelji prirode često Biogradsko jezero uzimaju za početnu tačku pri usponu na vrhove ove planine: Razvršje, Crna lokva, i dr. Od katuna Vranjak do Biogradskog jezera postoji makadamski put (lošeg kvaliteta) kojim je moguće proći jedino dobrim terencem.. Iz Berana do Lubnica je modernizovan put kao dionica budućeg regionalnog puta Berane -Kolašin, od Lubnica do Jelovice je solidan asfaltni put; a dalje do Raskrsnice čvrst, grub makadam pogodan jedino za terence. Iz Lubnica i Jelovice postoji mogućnost prilaza vrhovima Strmenica i Strmni pad, kao i jezerima: Šiško, Ursulovačko i Pešića jezero. Iz Mojkovca je dolinama rijeka Mučnice i Bjelojevićke rijeke, moguć prilaz Mučnici, Turjaku i Bjelogrivcu, te Vragodolu, Šiškoj, a iz Bijelog Polja preko Ravne Rijeke ka Majstorovini i Turjaku. Iz pravca Andrijevice prilaz Bjelasici je preko Trešnjevika, odakle dobar makadamski put ide ispod Lise i Lumera, preko Krivog dola i Raskrsnice, s tim da je iz ove opštine prilaz Bjelasici dobar i preko Berana.

Najviši vrh Bjelasice je Crna glava (2.139 mnm), a ostali vrhovi koji se izdvajaju su: Strmenica (Crna glava II)( 2.122), Zekova glava (Repetitor) (2.117 ), Troglava (2.072), Strmni pad (2.050), Razvršje (2.033), Ogorela glava (1.988 ), Ogorelica (1.986 ), Ključ (1.972), Bjelogrivac (1.970 ), Turjak (1.912 ), i dr.

Na Bjelasici postoje brojna jezera: Biogradsko jezero - Nacionalni park i poznata prašuma (1.099 mnm), Pešića jezero (1.838 ), Veliko Ursulovačka jezero (1.902 ), Malo Ursulovačko jezero (1.760 ), Veliko Šiško jezero (1.660 ), Malo Šiško jezero (1.780 ) i Ševarina.

Kratak opis staze:

Ova planinarska tura pruža izvanredan pogled na gotovo sve crnogorske planine, vrhove Prokletija, kao i planinske vrhove na Kosovu. Pomenimo odličan pogled na Lumer, Lisu, Komove, Kučke planine, Ključ, Maganik, Moračke planine, Tornu, Umove, Vučje, Gradišta, Sinjavinu,Durmitor, Ljubišnju, vrhove Bjelasice, Hajlu, Bogićevicu, Visitor, i dr.

Prilazni put za Bjelasicu (Crnu glavu) je iz Kolašina putem preko Mušovića rijeke, ka skijalištu Jezerine. Od Ski centra makadamski put nastavlja najvećim dijelom kroz gustu bukovu šumu, do Vranjaka i Raskrsnice gdje se skreće lijevo, (desno je prema Krivom dolu, Ključu, Lumeru, Lisi i Trešnjeviku, a pravo naniže ka Jelovici, Lubnicama i Beranama). Nakon oko 1 km od Raskrsnice stiže se do planinarskog doma PK “Bjelasica” Kolašin. Od doma, dobar makadamski put postepeno se penje prostranim travnatim padinama iznad eko - katunaVranjak” i izlazi na kotu od 1.850 mnm, prevoj između katuna Vranjak i katuna Rupe Ravanjske i Jaganjčar. Pogled sa prevoja je izvanredan ! Prema zapadu vidi se lanac vrhova od Maganika do Jablanovog vrha (u tom pravcu u blizini je Ogorela glava, jedan od vrhova Bjelasice ), zatim ka sjeveru se otvara prostrana dolina - prašuma prema Biogradskom jezeru, sa vrhom Razvršje iznad nje, prema istoku put se uzdiže dalje goletima Bjelasice prema Troglavi i Zekovoj glavi, a prema jugu fantastičan je pogled na Komove i bliski Ključ. Poslije oko pola km uspona od prevoja nailazi se na raskrsnicu: lijevo produžava lošiji put prema Jaganjčaru, izvoru Biogradske rijeke - ispod strmih padina koje se spuštaju od Troglave i Zekove glave i nastavlja dalje prema podnožju Crne glave i Biogradskom jezeru, i desno, dobar makadamski put nastavlja južnim padinama Troglave i njime se stiže na sami vrh Zekove glave (2.117 mnm) ! Preporučujemo da, ako imate terensko vozilo, prvo obiđete Zekovu glavu.. Ispod samog Repetitora je vidikovac sa izvanrednim pogledom na Troglavu, Crnu glavu i Pešića jezero. Sa Zekove glave možete praviti kombinacije: uspeti se na Troglavu, spustiti se na Pešića jezero ili pak spustiti na prevoj iznad Pešića jezera i nastaviti dalje uspon na Crnu glavu. Čitav teren je pregledan (pred Vama je sve kao na dlanu, a naše mape sa upisanim stazama i kotama Vam mogu biti od koristi ). Ukoliko odlučite da se vozilom još više približite vrhu Crna glava, nakon obilaska Zekove glave vraćate se istim putem na prethodno opisanu raskrsnicu, skrećete desno i ulazite u dolinu ispod sjevernih padina Troglave i Zekove glave. Nakon par kilometara lošijeg puta stižete na izvor Biogradske rijeke, koji se nalazi tačno ispod vrha Zekova glava (Repetitora). Pored izvora postoji manja zaravan na kojoj je izgrađena drvena kućica za odmor i sklonište od kiše za posjetioce Nacionalnog parka, pri čemu ne propustite priliku da se osvježite vodom sa tog izvorišta ! Od izvora put ide prema sjeveru, uz postepeno penjanje narednih oko 1,5 km, kada se nailazi na raskrsnicu: pravo - prema Svatovskom groblju, Dolovima Lalevića i dalje prema Biogradskom jezeru, a desni krak puta vodi ka udolini između Crne glave i Zekove glave (vidikovac na Pešića jezero). Naša je preporuka da se vozilom ne produžava ovim putem (dužine oko 1 km), iz dva razloga: prvi je što put ide pitomim travnatim padinama idealnim za pješačenje, a drugi razlog je što se prolaskom vozilom takvim terenom sve više oštećuje zemljište i tako pojačava erozija tla, te stoga na tom dijelu postoje udubljenja na putu veća i od pola metra. Znači, pomenuta raskrsnica je polazna tačka za uspon na Crnu glavu, najviši vrh Bjelasice (alternativa: prevoj na istom putu oko 1 km naprijed), s tim što je po našem mišljenju atraktivnija varijanta I zbog pogleda na Pešića jezero i stijene južno ispod vrha Crne glave. Makadamskim putem (već opisanim, sa dubokim udubljenjima), blago naviše u pravcu vidljive Zekove glave, za desetak minuta se dolazi na prostrano travnatu udolinu iznad Pešića jezera. Sa tog mjesta je odličan pogled na Zekovu glavu i Pešića jezero, a takođe i na cijelu trasu uspona na Crnu glavu, uključujući i završni greben - vrh Crne glave. Iz udoline staza ide pravo naviše strmim travnatim padinama u pravcu sjevera (i na ovom dijelu, nažalost vidljivi su tragovi vozila kojima neodgovorni pojedinci narušavajući prirodu, pošto vozilom izlaze na pojedine vidikovce Bjelasice). Nakon 15 - tak minuta hoda izlazi se na na prostrani ravni brijeg, na kome se staza iz udoline spaja sa stazom iz sjeverozapadnog pravca. Sa ovog brijega vrh Crna glava je jasno vidljiv, pred Vama. Potrebno je spustiti se 30 - tak metara u jednu udolinu iz koje je odličan pogled na Ursulovačko jezero. Od tog mjesta blagim usponom, lijevim rubom udoline za desetak minuta se dolazi pod sam vršni greben Crne glave. Ostaje još samo završni uspon po nešto eksponiranijem terenu i ubrzo stižete na vrh !

Vrh je travnat, prostran i bezbjedan sa upisnom kutijom i natpisom na većem kamenu “ Crna glava 2.139 mnm”. Vrh je po obodu obrastao borom krivuljem, tamno zelene boje pa zbog tog zatamnjenog izgleda kada se gleda iz daljine je i nazvan: Crna glava. Sa vrha, po desnoj strani (pa polukružno ulijevo), postoji staza za spuštanje na Ursulovačko jezero. Inače, po povratku sa vršnog grebena stazom kojom ste došli, odmah u dolini postoji priključak (pored izvora) na pomenutu stazu sa vrha, do Ursulovačkog jezera.

U okviru ove lagane ture zanimljivo bi bilo u istom danu izvršiti posjetu Pešića jezeru i Ursulovačkom jezeru. Spuštanje na Pešića jezero je moguće sa Zekove glave i udoline između Zekove glave i Crne glave (vidi mapu), a prilaz Ursulovačkom jezeru je moguć, pored pomenute staze sa vrha Crna glava i iz pravca zapada u odnosu na jezero, sa istog mjesta odakle kreće staza za Crnu glavu (varijanta II - vidi mapu).

Atraktivnost ture (1 - 5): 5


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mape staze


Prilaz planini Bjelasici (od strane Kolašina) ide preko Jezerina i katuna Vranjak. Na Jezerinama je izgrađeno skijalište.


Na raskrsnici (tako se i lokalitet zove !) na istočnom dijelu katuna Vranjak, treba skrenuti lijevo. Desno se ide prema Ključu, Lumeru, Lisi i Trešnjeviku a pravo naniže prema Jelovici i Beranama. Ubrzo poslije skretanja nailazite na planinarski dom Vranjak, a malo zatim prolazite iznad eko - katuna Vranjak (u početku, sa puta se eko - katun ne vidi).


Pogled sa puta iznad eko - katuna: na katun Vranjak, Ključ, Komove i Ogorelu glavu.


Sa katuna Vranjak put se postepeno penje prema Troglavi i Zekovoj glavi. Pored puta stanovnik katuna koji je ove godine tu prvi put.. Poslije par stotina metara nailazite na raskrsnicu. Desno se ide za Troglavu i Zekovu glavu, lijevo za Crnu glavu i Biogradsko jezero. Mi prvo idemo desno..


Na vrhu Zekove glave nalazi se predajnik Radio - difuznog centra. Pogled sa Zekove glave (ispod samog vrha) na Pešića jezero, Crnu glavu (najviši vrh Bjelasice) i Troglavu !


Poslije obilaska Zekove glave vraćate se nazad - putem odakle ste došli, do raskrsnice iznad katuna Vranjak. Zatim skrećete desno i ulazite na put za Biogradsko jezero. Taj put ide ispod sjevernih padina Troglave i Zekove glave i spušta se u dolinu ispod samog vrha Zekova glava. Na tom mjestu nalazi se izvor Biogradske rijeke - jedan od najboljih planinskih izvora u CG !


Od izvora put dalje nastavlja prema sjeveru u pravcu Biogradskog jezera. Nakon oko 1,5 km nailazi se na raskrsnicu. Tu je početak staze za uspon na Crnu glavu..


Sa raskrsnice do udoline između Crne glave i Zekove glave postoji loš makadamski put. Preporučujemo da se tim putem ne ide vozilom, iako je on u pojedinim djelovima i relativno dobar. Sa udoline (kad se izađe na prevoj) je izvanredan pogled na Pešića jezero i Crnu glavu !


Staza iz udoline iznad Pešića jezera produžava lijevo, izvanrednim terenom - travnatim padinama i izlazi na prostrani brijeg. Ispod vrha Crna glava, prema jugu, postoje stijene..


Pogled sa brijega na Zekovu glavu, Pešića jezero i Crnu glavu.


Sa brijega se staza spušta 30 - tak metara u dolinu ispod vrha Crna glava, odakle se otvara fantastičan pogled na Ursulovačko jezero. Srećemo veću grupu mladih planinara iz Podgorice sa iskusnim vodičima iz Kolašina. (zajednička fotografija sa dijelom naše ekipe)..


Prema vrhu je pogodan teren.. Pogled ka Pešića jezeru, Zekovoj glavi i vršnom grebenu Crne glave. Na zaravni ispod vršnog grebena, ulijevo kroz šumarak bora krivulja, ide staze (pored još jednog izvora - varijanta II) do lijepog Ursulovačkog jezera.


Završni uspon je po malo težem terenu, ali radi se o kraćoj, bezbjednoj dionici..


Vrh je prostran i bezbjedan. Na vrhu oznaka na kamenu i upisna kutija ( sa novom upisnom knjigom “ Vrhovi CG - Peaks of Montenegro”)..


Pogled sa Crne glave na Razvršje, Ursulovačko jezero, Strmenicu, Strmni pad, beransku kotlinu, Pešića jezero, Zekovu glavu, brijeg i dolinu preko kojih prolazi staza do vrha..


Od raskrsnice - gdje je početak staze, put produžava prema Biogradskom jezeru. U blagoj udolini nakon brijega (na ovoj fotografiji) odvaja se udesno staza (varijanta I) za Ursulovačko jezero.

Like what you read? Give Predrag Popović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.