Predrag Popović
Sep 8, 2018 · 10 min read

Hridsko jezero 1.968 mnm, Prokletije

Varijanta I

Početak staze: 1.715 mnm, Bajrovića katun.
Cilj: Hridsko jezero 1.968 mnm.
Visinska razlika: 253 m.
Težina staze: laka III.
Dužina staze: 3,7 km + 0,9 km obilazak oko jezera.
Vrijeme potrebno za uspon: 1.30 h + 30 min za obilazak jezera.
Voda na stazi: ima. Postoje brojna točila pored prilaznog puta do Babinog polja. Česma postoji kod planinarskog doma u Babinom polju, kao i na Bajrovića katunu.
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: ima.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala - srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, rana jesen.

Varijanta II

Početak staze: 1.785 mnv, Lijepa Luka, sa kružnog puta oko Bogićevice.
Cilj: Hridsko jezero 1.968 mnv.
Visinska razlika: 183 m.
Težina staze: laka II.
Dužina staze: 1,5 km + 0,9 km obilazak oko jezera.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h + 30 min za obilazak jezera.
Voda na stazi: ima. Postoje brojna točila pored prilaznog puta do Babinog polja. Česma postoji i na Bajrovića katunu.
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: ima.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala - srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, rana jesen.

Kratak opis staze - varijanta II

Hridsko ( Ridsko ) jezero spada u grupu najljepših u Crnoj Gori ! Nalazi se u centralnom dijelu Crnogorskih Prokletija na planini Bogićevici ispod Hridskog krša - po kojem je i dobilo ime, na visini od 1.968 mnm i na najvišoj je nadmorskoj visini od svih jezera u Crnoj Gori. Izuzetne je ljepote, kristalno prozirne vode koja mijenja boju u zavisnosti sa koje strane gledate jezero, okruženo borovom šumom, kao i strmim liticama ( hridima ) planine Bogićevice koja se izdiže iznad jezera u pravcu juga i istoka. Okolina Hridskog jezera je kamenita, teže prohodna, pogotovo zapadna i južna strana. I pored nepristupačnog terena, ipak moguće je proći oko jezera, ali na pojedinim dionicama to treba izvršiti sa oprezom pošto treba prelaziti preko krupnog kamenja ili oborenih stabala drveća. Dužine je oko 300 m, širine do 160 m; najviša dubina u ljetnjem periodu je 5 m.

Prilazni put za Hridsko jezero ide iz Plava. Iz Podgorice do Plava može se doći pravcem:

*Podgorica - Kolašin - Mojkovac - Ribarevine - Berane - Andrijevica - Plav za oko 3,5 h;

*Podgorica - Kolašin - Mateševo - Andrijevica - Plav za oko 3,5 h ( iako je dužina puta kraća od prethodne ); i

*Podgorica - Božaj - Albanija ( Hani Hoti - Tamare - Lepuša - Vrmoša ) - Gusinje - Plav, za oko 2,5 h.

Od Plava do Bajrovića katuna ima oko 15 km. Put ide preko prelijepe doline Babino polje ( cirk ) koja se spušta od vrha Tromeđa ( 2.365 mnm ), koji je kao što ime kaže, granični vrh između Srbije (Kosova), Albanije i Crne Gore. Početnih oko 10 km je asfaltni put, ali dosta loš.. Postepeno se penje dolinom Temnjačke i Babinopoljske rijeke, nažalost dosta devastirane izgradnjom mini elektrane. Dolaskom do Babinog polja gdje postoji planinarski dom i izvor, otvara se pogled na fantastičnu dolinu okruženu vrhovima Starac ( Bandera ), Pasji vrh, Pčeliji vrh, Tromeđa i Bogićevica. Od doma se vidi samo vrh Starac a ako bi se naprijed produžilo putem pravo prema vrhu doline, otvorio bi se vidik i na ostale vrhove.

Po prolasku oko 500 m od planinarskog doma nailazite na raskrsnicu: pravo put produžava u pravcu vrha Tromeđa i katuna Bogićevica, a desno se odvaja makadamski put u pravcu Bajrovića katuna. Put je kružan i u dužini od oko 23 km okružuje planinski masiv Bogićevice. Terenskim vozilom moguće je napraviti kružnu turu oko Bogićevice, pri čemu put na najvišoj koti izlazi na 2.170 mnm.

Od raskrsnice u Babinom polju do Bajrovića katuna vodi relativno dobar makadamski put dužine oko 3 km. Na početku katuna postoji u ljetnjem periodu manji ugostiteljski objekat porodice Redžematović, kao i česma sa pijaćom vodom.

Staza za Hridsko jezero kreće iz centra Bajrovića katuna, oko 200 m putem naprijed od ugostiteljskog objekta. Početak staze je obilježen metalnim stubom sa informativnom tablom. Markirana staza od katuna ide pravo naviše kroz šumu, u pravcu jezera.

U varijanti II od Bajrovića katuna produžavate terenskim vozilom, kružnim makadamskim putem naprijed još oko 2 km. Put je lošiji od prethodnog tako da je potreban “pravi” terenac. Prilaz u ovoj varijanti Hridskom jezeru je kraći a početak staze je sa veće visine. Vrh Hridski krš se vidi sa početka staze tako da je orijentacija jednostavna. I ova staza je markirana, iako su na pojedinim mjestima markacije slabo uočljive. Inače, mjesto je jednostavno prepoznati po oštroj krivini udesno na putu. Od puta lijevo na oko 100 m postoji manja zaravan pored potoka, sa par drvenih kućica. To mjesto se zove Lijepa luka.

Prilaz Hridskom jezeru ovim pravcem moguć je ako se kružnim putem produži naprijed s tim što je ta varijanta prilaza znatno duža, pošto put u širem luku obilazi jezero. U tom slučaju vozilom ili pješice dolazi se na svega oko 350 m od jezera. Na najbližem mjestu jezeru treba se sa puta spustiti do jezera oko 70 mnm.

U obje varijante uspon do Hridskog jezera je lagan i ukoliko izaberete lijepo vrijeme šetnja kroz šumu i baravak na jezeru je pravi planinarski užitak. U ljetnjem periodu naići ćete na brojne planinare..

Sa Hridskog jezera možete izvršiti uspon na vrhove Bogićevice Hridski krš (2.358 m) iznad samog jezera i Krš Bogićevice - Veliki krš (2.374 m), koji je lijevo od jezera i ne vidi se sa njega.

Atraktivnost ture (1–5): 5


3D Google mape : prilaznog puta i prolaza kroz grad Plav


3D Google mape staze


Prilaz Hridskom jezeru najlakše je izvršiti iz Plava. Grad Plav se nalazi na brežuljku iznad Plavskog jezera - prirodne ljepote Crne Gore ! Hridsko jezero i masiv planine Bogićevice nalaze se istočno od grada. Iz grada i okoline jezera Bogićevica nije vidljiva, dok se na suprotnu stranu u pravcu zapada pruža izvanredan pogled na planinu Visitor. Na putu prema Hridskom jezeru prvo ulazite u centar Plava.


Prolazite centar grada i produžavate pravo naniže do kraja ulice gdje, na raskrsnici, skrećete lijevo i ulazite u put za Babino polje. Od Plava do Babinog polja ( planinarskog doma ) ima oko 11 km. Put po izlasku iz grada prolazi pored groblja, zatim kroz prigradsko naselje, da bi nakon 2 - 3 km ušao u dolinu koja se spušta ispod Babinog polja u pravcu Plavske kotline.


Asfaltni put od Plava do Babinog polja je dosta oštećen, tako da što duše idete biva sve lošiji.. Na otprilike polovini ovog puta nalazi se ulaz u NP Prokletije. Put prolazi prelijepom dolinom Temnjačke i Babinopoljske rijeke, koja je nažalost dosta devastirana izgradnjom mini elektrane. Blizu elektrane postoji izvor - Fekina voda.


Babino polje je prelijepa dolina okružena planinskim vrhovima od kojih se prvi pojavljuje Starac ( Bandera ). Iznad puta u Babinom polju je planinarski dom, a tu je i izvor.


Produžavate makadamskim putem oko 500 m i nailazite na raskrsnicu: pravo naprijed nastavljate prema katunu Bogićevica i vrhovima Tromeđa, Pasji vrh, Pčeliji vrh i Bogićevica, a desno se odvaja makadamski put u pravcu Bajrovića katuna i Hridskog jezera.


Predio od Babinog polja prema katunu Bogićevica i Tromeđi je fantastičan, ali uspon do Hridskog jezera je ipak mnogo lakši i pristupačniji pravcem preko Bajrovića katuna.


Od raskrsnice u Babinom polju do Bajrovića katuna vodi relativno dobar makadamski put dužine oko 3 km. U početku prolazi kroz jelovu šumu, a zatim izlazi na prostrane kose goleti gdje su u prošlosti postojali brojni katuni. Put prolazi ispod prvih koliba i vikendica i stiže na zaravan na kojoj u ljetnjem periodu postoji manji ugostiteljski objekat porodice Redžematović, kao i česma sa pijaćom vodom. Na katunu nalazimo gljive ( vjerovatno otrovne ! ), neobičnih boja..


Produžavate od ugostiteljskog objekta putem naprijed još oko 200 m i stižete u centar Bajrovića katuna odakle kreće staza za Hridsko jezero. Početak staze je obilježen metalnim stubom sa informativnom tablom. Markirana staza od katuna ide pravo naviše kroz šumu, u pravcu jezera.


Ukoliko posjedujete “pravog” terenca sa Bajrovića katuna produžavate makadamskim putem naprijed još oko 2 km. Put je lošiji od prethodnog, ali se bliže približavate jezeru vozilom, pa se staza do jezera skraćuje za oko 1 km. Početak staze u ovoj varijanti je sa oštre krivine udesno sa koje se vide vrhovi Bogićevice. Staza kreće travnatim putem od krivine lijevo. U tom pravcu na oko 100 m od makadamskog puta postoji manja zaravan pored potoka - Lijepa luka, sa par drvenih kućica.


Od Lijepe luke nastavljate blago naviše, kroz šumu i proplancima. Staza je markirana, ali markacije su na pojedinim mjestima slabo uočljive. Ipak, ne možete promašiti jer je pravac kretanja jasan, a teren lako prohodan i pristupačan. Zadnji dio staze do jezera izlazi iz šume i ide manjom udolinom, koja vas direktno vodi do brijega iznad njegove južne obale. Sa brijega se otvara izvanredan pogled na Krš Bogićevice ( Hridski krš ) i Hridsko jezero.


Prilaz jezeru ( spuštanje do jezera ) sa južne strane nije lak pošto je okolina sa te strane dosta kamenita. Postoji markirana staza oko jezera, ali prolazi dalje od obale.. Zato ne preporučujemo direktno spuštanje do jezera sa pomenutog brijega - već to uradite iz drugih pravaca, gdje je teren lakše prohodan..


Uspon do Hridskog jezera je lagan i ukoliko izaberete lijepo vrijeme šetnja kroz šumu i baravak na jezeru je pravi planinarski užitak ! U ljetnjem periodu na jezeru ćete sresti brojne planinare koji posjećuju ovo jezero. Sa Hridskog jezera možete izvršiti uspon na vrhove Bogićevice Hridski krš ( 2.358 m ) iznad samog jezera i Krš Bogićevice - Veliki krš ( 2.374 m ), koji je lijevo od jezera i ne vidi se sa njega.

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade