Hum Tuški 276 mnm

Početak staze: 10 mnm, Podhum, pristanište za brodice (Humsko blato), obala Skadarskog jezera.
Cilj: Hum Tuški, vrh 276 mnm.
Visinska razlika: 266 m.
Težina staze: laka II.
Dužina staze: 2 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h i 30 min.
Voda na stazi: ima. Izvor postoji na početku staze, pored pristaništa za brodice. 
Opasnosti: nema
Markacija: ima.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: ima.
Kondiciona spremnost: mala.
Period godine najpovoljniji za uspon: rano proljeće, jesen, zima (u povoljnim vremenskim uslovima).

Kratak opis staze:

Hum Tuški je malo brdo južno od naselja Tuzi, u blizini Podgorice. Inače, hum je po značenju riječi - osamljeno i istaknuto uzvišenje na naplavnim ravnicama i krškim zaravnima; veoma čest naziv na prostorima u čitavom regionu. Iako spada u niže vrhove u Crnoj Gori, svojim položajem i vidicima plijeni pažnju planinara, posebno onih iz Podgorice( u zimskom periodu). Visina Huma je relativno mala (276 mnm) ali uspon na njega nije obična šetnja već gotovo prava planinarska tura, s obzirom da je početak staze na svega 10 mnm, na obali Skadarskog jezera.

Prilazni put za Hum Tuški (naselje Drešaj) odvaja se udesno sa magistralnog puta Podgorica - Božaj, na oko 4 km po prolasku naselja Tuzi. Lokalni put za naselja Drešaj i Podhum sa magistralnog puta produžava faktički pravo, dok magistralni put za GP Božaj (Skadar, Al ) na toj raskrsnici ide ulijevo. Dužina solidnog asfaltnog puta od magistrale do početka staze za Hum je oko 4,5 km. Prvih oko 3 km do podnožja Huma ide pravo, a zatim polukružno ulijevo obilazi ovaj vrh i stiže do malog pristaništa za brodice, gdje je kraj puta i mjesto za parking.

Staza kreće od pristaništa za brodice Podhum, iz pravca jugoistok, gledano u odnosu na vrh. Na samom početku potrebno je pronaći markaciju na proširenju sa lijeve strane puta, neposredno prije pristaništa. Uređena pješačka staza oivičena kamenim podzidama iz turskog vremena, postoji od podnožja do vrha Huma. Staza ide serpentinama od pristaništa do vrha, pravo naviše. Na pojedinim dionicama putanja je jasno vidljiva, dok je na drugim dijelovima oštećena ili zarasla u šiblje. Sa staze su cijelom dužinom pružaju izvanredni pogledi, posebno na rukavac (lagunu)Skadarskog jezera - Humsko blato i južni dio Prokletija.

Vrh je travnato - kamene podloge, širok i bezbjedan, sa dobrim pogledom u svim pravcima (gusto rastinje dijelom ometa vidike). Na vrhu postoji betonska piramida, sa natpisom : “ Hum 276 mnm”.

Sa Huma Tuškog pruža se dobar pogled na južni dio Prokletija, kanjon Cijevne, Dečić, Suku, Brotnjik, Lisac, Prekornicu, Garač, Lovćen, Zetsku ravnicu, Podgoricu sa okolinom, Vrsutu, Rumiju,Taraboš, Skadarsko jezero sa okolinom, itd..

Atraktivnost ture (1 - 5): 4


3D Google mapa prilaznog puta


3D Google mapa staze


Početak staze za uspon na Hum Tuški je sa asfaltnog puta koji vodi do pristaništa za brodice u Podhumu (početak staze je 50 - 60 m udaljen od jezera). Pored puta postoji prostrano proširenje gdje možete parkirati vozilo.


Markirana staza počinje sa proširenja pored puta i serpentinama ide pravo prema vrhu..


Sa staze se otvaraju odlični pogledi na Skadarsko jezero i Prokletije. Ostaci kamenih podzida staze ka vrhu dokaz su da je Hum u prošlosti imao značaj odbrane i obezbjeđenja granice.


Ispod vrha..


Vrh je prostran i bezbjedan, obrastao rastinjem koje ometa pogled u pojedinim pravcima. Na vrhu postoji betonska piramida(stub).


Pogled sa vrha prema Skadarskom jezeru (Tuškom blatu), Prokletijama, Zetskoj ravnici, Podgorici sa okolinom, Dečiću, Suki, i dr.


Pogled sa Dečića na Hum Tuški