Kaženik 1.652 mnm, Zatrijebač

Početak staze: 1.290 mnm, sa puta Kučka korita - Poprati (Zatrijebač).
Cilj : Kaženik, vrh 1.652 mnm.
Visinska razlika : 362 m.
Težina staze: srednja I.
Dužina staze: 1,7 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h 30 min.
Voda na stazi: nema. Vodom se možete snabdjeti u ugostiteljskim objektima na Ublima i Kučkim koritima.
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: ima - dobra je na najvećem dijelu staze. Obratiti pažnju na početak markacija na kamenom zidu - desno pored puta. Na početnom dijelu staza ide travnatim terenom kroz rijetko drveće pa su u periodu godine sa bujnom vegetacijom markacije vidne uglavnom na stablima drveća, te više pažnje treba posvetiti njihovom pronalaženju.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala - srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: proljeće, jesen.

Kaženik je vrh blizu granice sa Albanijom i zahvata prostor oivičen sa sjevera Kučkim koritima i Humom Orahovskim, sa zapada Sukom a sa istoka i juga kanjonom Cijevne. Pripada oblasti Zatrijepča, a mnogi ga svrstavaju i u Kučke planine. Sa vrha Kaženika je odličan pogled na Prokletije, kanjon Cijevne, Kučka korita, Kučke planine, Moračke planine, Maganik,Lovćen, Rumiju, Skadarsko jezero, Dečić, i dr.

Kratak opis staze:

Prilazni put iz Podgorice je širokim asfaltnim putem za Ubli (Kuči), pa do Preoča (raskrsnice ), a potom užim, dobrim asfaltnim putem preko Orahova do Korita. Korita Kučka su poznato izletište Podgoričana gdje je u zadnje vrijeme izgrađen veliki broj vikendica. Kaženik je vidljiv sa Korita u pravcu juga. Iz centra Kučkih korita sa glavnog puta odvajaju se dva asfaltna puta u pravcu Kaženika, koji se blizu zadnjih kuća u naselju spajaju u jedan. Od Kučkih korita do početka staze za uspon na vrh Kaženik ima oko 4 km.

Staza počinje sa asfaltnog puta Korita - Poprati. Orijentacija je jednostavna pošto je Kaženik stalno vidljiv sa prilaznog puta od Korita. Put prolazi sa istočne strane Kaženika. Par stotina metara prije početka staze put izlazi na jedan manji brijeg u blizini kojeg je nekad išla pastirska staza u pravcu njegovog vrha, ali je zarasla u šiblje i ne predlažemo da je koristitite.. Sa prevoja treba produžiti naprijed, blago se spustiti u dolinu i nakon nekoliko manjih krivina nailazite na manji zid desno od puta, gdje je početak staze. Na zidu postoji markacija (obratiti pažnju !). U blizini tog mjesta treba parkirati vozilo, a zatim se uputiti kroz uzani prolaz kroz rastinje pored puta, na manju livadu. Sa livade je Kaženik jasno vidljiv sa prepoznatljivim čeonim stijenama prema kojima treba usmjeriti pravac kretanja. Od livade pored puta do pomenutih stijena je najteži dio staze. Teren je uglavnom travnat, ali prilično strm, prekriven visokom travom i ostacima sasušenog drveća, što otežava prolaz. Na ovom dijelu staze markacije se nalaze uglavnom na drveću pa ih je teže uočiti. Po dolasku ispod stijena teren je čistiji, a markacije su jasno vidljive. Uspon uz početni “kameni zid” na prvi pogled djeluje opasno, ali nije tako. Sa dodatnom pažnjom i uz pomoć ruku, bez većih problema se savladava ta prepreka. Prolaskom tog dijela dalje prema vrhu nema većih problema. Teren na prvi pogled izgleda kamenit sa više kamenih zidova ili pojaseva preko staze, ali dobro je markirana i na svakoj prepreci se lako pronađe prolaz za nastavak uspona do vrha. Na tom dijelu staze trava je niska, planinska, tako da dalji uspon do vrha predstavlja zadovoljstvo sa izvanrednim pogledom na okolinu, pogotovu na masiv Prokletija i Kučkih planina. Vršnim grebenom, bez većih teškoća izlazi se na vrh.

Vrh Kaženika je prostran i bezbjedan. Na vrhu kao obilježje postoji piramida od sakupljenog kamenja i natpisi na kamenju Kaženik - cilj - 1.652 m. Sa vrha Kaženika je dobar pogled u svim pravcima - izuzev prema zapadu, pošto produžetak vrha zaklanja pogled prema Suki i Stjepovu, a posebno je dobar pogled na Prokletije i Kučke planine.

Prilaz početku staze za uspon na Kaženik je moguć i preko Zatrijepča, pravcem Vrbica - Fundina - Stjepovo - Delaj - Poprati.

Atraktivnost ture(1–5): 4


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put iz Podgorice je širokim asfaltnim putem za Ubli (Kuči), pa do Preoča (raskrsnice ), a potom užim, dobrim asfaltnim putem preko Orahova do Kučkih korita, sada već poznatog izletišta stanovnika Podgorice.


Kaženik je vidljiv sa Kučkih korita u pravcu juga. Iz Kaženika idu dva puta koji se blizu zadnjih kuća u naselju spajaju u jedan. Put za Poprate i dalje prema Delaju i Stjepovu prolazi sa istočne strane Kaženika. Par stotina metara prije početka staze put izlazi na jedan manji brijeg, a zatim se blago spušta u dolinu. Nakon nekoliko manjih krivina nailazite na manji zid desno od puta, na kojem postoji markacija. Tu je početak staze.


Uspon na vrh Kaženik počinje prolaskom kroz mali otvor između rastinja pored puta i izlaskom na manju livadu. Kaženik jasno vidljiv sa livade i po prepoznatljivim čeonim stijenama prema kojima treba usmjeriti pravac kretanja. Od livade pored puta do pomenutih stijena je najteži dio staze. Teren je uglavnom travnat, ali prilično strm, prekriven visokom travom i ostacima sasušenog drveća, što otežava prolaz. Na ovom dijelu staze markacije se nalaze uglavnom na drveću, pa ih je teže uočiti.


Po prolasku ovog dijela staze otvaraju se dobri pogledi na okolinu: Hum Orahovski, Korita, Prokletije.


Po dolasku ispod stijena teren je čistiji, a markacije su jasno vidljive. Uspon uz prve stijene na koje se nailazi djeluje opasno.. ali nije tako. Sa dodatnom pažnjom i uz pomoć ruku, bez većih problema savladava se ta prepreka. Prolaskom tog dijela dalje prema vrhu nema većih problema. Teren je travnato - kamenit, staza dobro markirana, tako da se bez većih problema napreduje prema vrhu..


Sa većom visinom još su bolji pogledi na selo Poprati, bivšu karaulu, kanjon Cijevne, put Korita - Poprati (mjesto početka staze), Korita, Kučke planine, Hum Orahovski..


Grebenom dalje prema vrhu..


Pogledi ispod samog vrha su još bolji na okolinu..


Vrh Kaženika je prostran, travnat i bezbjedan. Na vrhu postoji piramida od sakupljenog kamenja i natpisi na kamenju. Sa vrha je dobar pogled u svim pravcima - izuzev prema zapadu, pošto produžetak vrha zaklanja pogled prema Suki i Stjepovu, a posebno je dobar pogled na Prokletije i Kučke planine.


Pogledi sa produžetka vrha (ka zapadu) na najviši vrh Kaženika i kanjon Cijevne sa serpentinama puta Hani Hoti - Vrmoša, kroz Albaniju.

Like what you read? Give Predrag Popović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.