Ključ 1.973 mnm (najviši vrh) - Bjelasica

Početak staze: 1.750 mnm, (sa puta Vranjak - Raskrsnica - Trešnjevik),
Cilj : Ključ, najviši vrh (1.973 mnm).
Visinska razlika : 223 m.
Težina staze: laka III.
Dužina staze: 2 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h.
Voda na stazi: nema. Izvor postoji na prilaznom putu u Rijeci Mušovića i pored Planinarskog doma na Vranjaku.
Opasnosti na stazi: nema. Na vršnom grebenu Ključa ne približavati se sjevernom rubu staze.
Markacija: nema.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: ima - planinarska kutija.
Kondiciona spremnost: mala - srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: proljeće, ljeto, jesen.

Ključ je planina koja se nalazi sjeveroistočno u odnosu na grad Kolašin i u zadnje vrijeme je najviše poznat po skijalištu Jezerine. Sa dva nešto niža vrha Lisa i Lumer, zahvata prostor između planinskih masiva Komova i Bjelasice. Neki ga smatraju i sastavnim dijelom Bjelasice. Pored najvišeg vrha Ključa (1.973 mnm), izdvajaju se još: Miljevača (1.930 m), Bikovača (1.908 m ), Ćupovi (1.885 m ), Klisura (1.827 m ), Kobilja glava (1.687 m ), i dr.

Kratak opis staze :

Prilazni put za Ključ iz Kolašina ide asfaltnim putem preko Rijeke Mušovića, ka skijalištu Jezerine. Od Ski centra makadamski put nastavlja kroz gustu bukovu šumu, do Vranjaka i Raskrsnice gdje se skreće desno, lijevo je prema Vranjaku,Troglavi, Crnoj glavi, Biogradskom jezeru , a pravo naniže ka Jelovici, Lubnicama i Beranama. Od Raskrsnice put nastavlja kroz bukovu šumu u pravcu juga i nakon oko 1 km stiže se do Klisure. Na tom dijelu par stotina metara put je lošiji i sa strmim usponom, zbog čega je poželjno imati terensko vozilo. Put potom izlazi na prevoj sa kojeg je odličan pogled na Ključ i njegove najviše vrhove - vidi se i žičara Ćupovi, kao i Kapela manastira Ćirilovac na Bikovači, vrhu Ključa. Put od prevoja Klisura nastavlja dalje vršnom kosom oko 1,5 km do podnožja vrha Ćupovi i tu je početak staze. Ovo mjesto je lako prepoznati jer se u blizini puta sa lijeve strane nalazi jedna veća lokva, desno ispod puta u pravcu Jezerina postoji nekoliko kuća(koliba), a prema vrhu Ključa odvaja se makadamski put koji je izgrađen za potrebe izgradnje uspinjača i ski liftova Ski centra Jezerine.

Početak staze za uspon na najviši vrh Ključa je sa puta Raskrsnica - Trešnjevik, sa jedne zaravni u blizini pomenute lokve i koliba. Staza iz doline prati pastirsku stazu koja se travnatim padinama prvo postepeno penje jugoistočnom padinom vrha Ćupovi, a potom blago spušta u dolinu između vrha Ćupovi i najvišeg vrha Ključa. Na ovom dijelu postoji i makadamski put koji vodi do vrha Ćupovi, a postoji i njegov krak do doline između dva vrha, ali nema potrebe pratiti trasu puta osim ako želite da izađete na vrh Ćupovi (završnu stanicu istoimene žičare). Iz doline se staza penje u pravcu juga strmom padinom pravo naviše prema prevoju u pravcu drvene kućice (završne stanice ski lifta Krivi do). Teren je čist, vidici sa staze fantastični, a planinarenje predstavlja pravo zadovoljstvo. Sa prevoja od kućice ski lifta zaokrećete desno u pravcu vršnog grebena Ključa. Na početku tog dijela staze teren je takođe travnat, veoma čist, a onda se izlazi na nešto teži i strmiji teren, sa djelovima prekrivenim kamenjem. Na tom dijelu se ne treba približavati suviše desno rubu iznad stijena. Ipak, bez većih teškoća prolazite taj dio staze i izlazite na vršni dio sa kojeg se vidi najviši vrh Ključa, sada par stotina metara ispred Vas u pravcu zapada. Ostaje još lagani prelaz malom udolinom do njega i izlazak na vrh.

Vrh Ključa je čist, travnat, prostran i bezbjedan, a tu je i planinarska kutija. Sa vrha Ključa je odličan pogled na: Lumer, Lisu, Komove, Ostrvicu, Maganik, Moračke planine, vrhove Ključa ( Bikovača, Miljevača, Kobilja glava, Kapela manastira Ćirilovac ), Vučje, Tornu, Sinjavinu, skijalište Jezerine, vrhove Bjelasice Ogorelu glavu, Troglavu, Zekovu glavu, Crnu glavu, Ćupove, Vranjak, Vranješticu, i dr.

Uspon na najviši vrh Ključa moguće je izvršiti i iz drugih pravaca:

  • sa skijališta Jezerine, smjerom od katuna Krivi do, i
  • iz pravca manastira Ćirilovac preko vršnog grebena sa vrha Ključa Bikovača (od Kapele).

Atraktivnost ture(1–5): 5


3D Google mapa prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Ključ iz Kolašina je asfaltnim putem preko Rijeke Mušovića, ka skijalištu Jezerine. Od Ski centra Jezerine makadamski put nastavlja kroz gustu bukovu šumu, do Vranjaka i Raskrsnice, odakle prema Ključu treba skrenuti desno. Vodom se možete snabdjeti na izvoru prije Rijeke Mušovića i sa izvora kod Planinarskog doma na Vranjaku.


Od Raskrsnice put nastavlja kroz bukovu šumu u pravcu juga i nakon oko jednog kilometra stiže se do Klisure. Put je na tom dijelu u dužini od oko par stotina metara lošiji i sa strmim usponom. Sa tog dijela puta dobar je pogled na Bjelasicu i Jelovicu. Potom put izlazi na prevoj sa kojeg je odličan pogled na Ključ i njegove najviše vrhove.


Put od prevoja Klisura nastavlja dalje vršnom kosom do podnožja vrha Ćupovi i tu je početak staze. Blizu početka staze za uspon na Ključ desno ispod puta u pravcu Jezerina postoji nekoliko kuća(koliba), a sa lijeve strane puta nalazi se jedna veća lokva. Krajem jula i početkom avgusta mjeseca na Ključu možete uživati u branju borovnica i jagoda.


Staza za uspon na vrh Ključa kreće sa puta Raskrsnica - Trešnjevik, sa zaravni u blizini pomenute lokve i koliba. Putanja iz doline prati pastirsku stazu koja se travnatim padinama prvo postepeno penje jugoistočnom padinom vrha Ćupovi, a potom blago spušta u dolinu između vrha Ćupovi i najvišeg vrha Ključa. Na ovom dijelu postoji i makadamski put koji vodi do vrha Ćupovi, ali nema potrebe pratiti trasu puta osim ako želite da izađete na vrh Ćupovi (završnu stanicu istoimene žičare). Sa vrha Ćupovi je dobar pogled na Jezerine, Bjelasicu, druge vrhove Ključa..


Pri spuštanju u dolinu ispred Vas se jasno ukazuje dalji pravac kretanja. Iz doline se staza penje u pravcu juga strmom padinom, pravo naviše prema prevoju u smjeru drvene kućice (završne stanice ski lifta Krivi do). Teren je čist, vidici sa staze fantastični, a planinarenje predstavlja pravo zadovoljstvo !


Sa prevoja od kućice ski lifta zaokrećete desno u pravcu vršnog grebena Ključa. Na početku tog dijela staze teren je takođe travnat, veoma čist, a zatim se izlazi na nešto teži i strmiji teren, sa djelovima prekrivenim kamenjem. Tu se ne bi trebalo isuviše približavati desnoj ivici staze ( iznad stijena ) !


Ipak, bez većih teškoća prolazite taj nešto teži dio staze i izlazite na vršni dio sa kojeg se vidi najviši vrh Ključa, par stotina metara zapadno od Vas. Ostaje još lagani prelaz malom udolinom do njega i izlazak na vrh. Vrh Ključa je čist, travnat, prostran i bezbjedan, a tu je i planinarska kutija.


Pogled sa najvišeg vrha Ključa na: Bikovaču, Miljevaču, Kobilju glavu, Kapelu na Bikovači, Vučje, Sto Rašački, Ostrvicu, Komove, selo Vranješticu, Lisu, Lumer, Ćupove, Zekovu glavu, Troglavu, Jezerine..


U blizini početka staze za uspon na vrh Ključ (putem prema jugu oko 1 km) nalazi se planinarski dom u Krivom dolu.