Maglič 2.142 mnm - Kučke planine

Početak staze: 1.764 mnm sa prevoja Širokar - iznad Rikavačkog jezera.
Cilj : Maglič, vrh 2.142 mnm.
Visinska razlika : 378 m.
Težina staze: srednja I.
Dužina staze: 4 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 2 h.
Voda na stazi: nema. Međutim, na dijelu prilaznog puta između Mokre i Širokara ispod vrha Torač sa istočne strane, postoji izvanredan izvor - Točak Rašovića. Skrenite desno sa puta (iz pravca Mokre) par stotina metara (može i vozilom) do nekoliko kuća, ispod kojih se nalazi taj izuzetni izvor. Na Širokaru, neposredno prije katuna Ljakovića sa lijeve strane puta, nalazi se česma sa dobrom pijaćom vodom.
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: ima - slabo je vidljiva, ali orijentacija je jednostavna.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: ima.
Kondiciona spremnost: srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: proljeće, ljeto, jesen.

Maglič je pravi biser Kučkih planina ! Maglič i Crna planina pripadaju Kučkim planinama, ali po geomorfološkom sastavu bitno se razlikuju od njih. Većinu Kučkih planina karakterišu kraški oblici reljefa što ih na prvi pogled čini surovim, neprohodnim i teško pristupačnim, dok su najviši vrhovi Magliča i Crne planine blage, travnate površi, veoma pristupačne, pogodne za pješačenje i planinarenje.

Najbolji pogled na Komove je sa vrha Magliča, a izvanredan je i na Planinicu, Vrmošu(Al), masiv Prokletija, Vilu, Krisitor, Štitan, Surdup, Pasjak, Torač, Šilu, Treskavac, Crnu planinu, i dr..

Kratak opis staze:

Prilazni put iz Podgorice je asfaltnim putem Podgorica - Medun - Ubli - Kržanja - Mokra. U Preoču je raskrsnica: pravo za Orahovo i Korita Kučka,a lijevo za - Maglič. Do Mokre, vikend naselja ispod Magliča od raskrsnice ide uži asfaltni put. Na putu do Mokre prolazi se Cvilin, Kržanja, katun Kastrat i Bukumirsko jezero. Put od Mokre do Širokara (katuna Ljakovića) je dobar makadamski (ipak, poželjan je “terenac”). Sa Širokara se terenskim vozilom (prije ili poslije uspona na Maglič) može spustiti na Rikavačko jezero, još jednu prirodnu ljepotu ovih predjela, uz napomenu da je taj put veoma loš..

Staza počinje sa prevoja Širokar, gdje je i katun Ljakovića sa nekoliko koliba, koje su još uvijek u upotrebi. Početak staze je sa krivine makadamskog puta koji se na prevoju odvaja u pravcu Magliča i spušta njegovim južnim padinama do Krivodoljskog katuna i Vučjeg potoka. Pastirskim stazama sa prevoja se upućujete u pravcu vrha Magliča, pri čemu na samom početku staze idete kosom travnatom padinom okrenutom prema dolini Mokra (nema potrebe da odmah izlazite na vršni greben). Po prolasku te dionice izlazite na prevoj, odnosno rbatinu koja se postepeno izdiže do samog vrha Magliča. Od samog izlaska na prevoj otvaraju se izvanredni pogledi u svim pravcima (pogledi sa Magliča su jedni od najljepših na crnogorskim planinama !). Putanja do vrha je veoma prosta.. Jednostavno idete vršnim grebenom, čistim, travnatim terenom pri čemu se smjenjuju blaže i strmije dionice. Pravo zadovoljstvo za pješačenje i planinarenje !

Vrh Magliča je travnat i prostran sa izvanrednim pogledima. Sa vrha je oštro spuštanje prema sjeveru, u pravcu Crne planine i Komova (kuda ide Planinska transferzala), zbog čega treba biti oprezan u slučaju da se odlučite na to. Spuštanje sa vrha Magliča u pravcu Krivodoljskog katuna - ne preporučuje se.

Inače, uspon na Maglič moguće je izvršiti i iz pravca Crne planine i Komova.

Do Širokara, tj. do Mokre moguće je doći i iz pravca Kolašina, preko Mateševa i Veruše. Od Kolašina do Veruše postoji kvalitetan asfaltni put, a od Veruše do Mokre loš makadam.

Na Širokaru obavezno posjetite vidikovac na Rikavačko jezero, bez obzira da li se spuštate do jezera ili ne. Pogled sa njega je izuzetan - izvanredno mjesto za fotografisanje ! Sa katuna Ljakovića do vidikovca se lako stiže pješice za 7 8 minuta. Od katuna krenete par desetina metara naniže putem ka Rikavačkom jezeru i na prvoj desnoj krivini skrenete lijevo kosom padinom naviše, dok ne izađete na prostranu travnatu zaravan sa koje je odličan pogled na Vilu i Rikavačko jezero sa okolinom.

Atraktivnost ture(1 - 5): 5


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Maglič ide iz Podgorice preko Meduna, Ubala, Kržanje, Kastrata, Bukumirskog jezera i Mokre.


Pored makadamskog puta od Mokre do Širokara kod koliba, par stotina metara sa desne strane puta, ispod vrha Torač postoji izvrstan izvor - Točak Rašovića !


Prevoj Širokar razdvaja Mokru i Rikavac. Na njemu postoji još uvijek aktivan katun - katun Ljakovića, sa nekoliko koliba. Ovdje je početak staze za uspon na Maglič. Put se sa prevoja odvaja za Krivodoljski katun i Vučji potok koji se nalaze ispod Magliča sa jugoistočne strane, u graničnoj zoni sa Albanijom. Pješice se u pravcu istoka od katuna Ljakovića stiže za 7 - 8 minuta do vidikovca na Rikavačko jezero ( vidi donju 3D mapu).


Staza za Maglič kreće sa raskrsnice puteva na katunu Ljakovića i ide iznad puta za katun Krivodoljski, ulijevo kosom travnatom padinom, pri čemu Vam prve početne glavice ostaju sa desne strane. Nakon pređenih oko 500600 m izlazi se na prevoj sa kojeg se otvaraju pogledi u svim pravcima, dolje su prikazani pogledi na: Štitan, Surdup, Vilu, Katun Krivodoljski, Komove..


Pješačenje(planinarenje) do vrha prevojem - rbatinom je pravo zadovoljstvo. Ide se vrhom grebena, pri čemu se prolazi blažim i strmijim dionicama..


Vrh Magliča je bezbjedan, travnat i prostran, a tu je i planinarska kutija.


Pogled sa vrha Magliča na Crnu planinu, Komove, Planinicu, Vrmošu, Vilu, Štitan, Surdup, Pasjak, Torač, i dr.


Pogled na Maglič sa Crne planine, Vile, Surdupa i Treskavca.

Like what you read? Give Predrag Popović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.