Maglić 2.389 mnm - Pivska oblast visokih planina i površi

Početak staze: 1.007 mnm, selo Mratinje, zaseok Krč, kuće Ćalasana.
Cilj: Maglić, vrh 2.389 mnm.
Visinska razlika: 1.382 m + 50 m denivelacije na stazi .
Težina staze: teška II.
Dužina staze: 11,30 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 5h 30 min.
Voda na stazi: ima. Na početku staze kod kuća Ćalasana postoji odličan izvor, a i na stazi iznad Carevog dola (2.100 mnm) postoji točilo. Dva slabija izvora postoje i ispod same Presjeke (presahnu tokom avgusta).
Opasnosti na stazi: nema.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: visoka +.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen.

Maglić je drugi najviši vrh prelijepe pivske oblasti visokih planina i površi (najviši je Bioč sa 2.397 mnm). Nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Crne Gore i njegovim vrhom ide granica između Crne Gore i BiH. Maglić ima dva vrha koji su međusobno udaljeni oko 500 metara: Maglić crnogorski (2.389 mnm, najviši vrh Maglića) i Maglić bosanski (2.386 mnm, najviši vrh BiH). Uspon na Maglić je zbog pejzaža kojima se prolazi jedan od najljepših, ali zbog dužine staze i velike visinske razlike, jedan od najtežih uspona na planinske vrhove Crne Gore. Inače, vrhovi ovih predjela su fascinantni, a slovenački i slovački planinari koje smo zatekli na vrhu istakli su utisak da se radi o jednim od najljepših planina koje su vidjeli !

Kratak opis staze:

Planinarska tura koja pruža izvanredan pogled na vrhove pivske oblasti visokih planina i površi: Trnovački Durmitor, Volujak, Trzivku, Bioč, Kom, Bubreg, Zguru, Gredelj, Vrstu, kao i na Trnovačko jezero, zatim Zelengoru, Durmitor, Ljubišnju i svakako najbliži, susjedni vrh - Maglić bosanski.. napravićete nezaboravne fotografije !

Prilazni put za Maglić je iz Plužina magistralnim putem Plužine - Šćepan Polje. Sa ovog puta se na brani HE “Piva” ulijevo odvaja lokalni asfaltni put za selo Mratinje i prvo prolazi kroz tunel, a onda krivuda prateći nivo jezera do ulaska u selo. Teren je atraktivan sa odličnim pogledima na jezero, ali put je uzan i nije obezbijeđen odbojnicima, te s oprezom treba voziti do sela.. Asfaltni put prolazi lijevom stranom sela i dolazi do podnožja vrhova koji se okomito uzdižu iz pitome doline, prema jugu i zapadu. Poslednjih 500 m prilaznog puta do zaseoka Krč je dobar makadam. Ukupna dužina puta od brane HE “Piva” do zaseoka Krč iznosi 8 km.

Staza pocinje od izvora u zaseoku Krč, u blizini kuća Ćalasana. U pravcu jugozapada čitavim prostorom dominira izuzetna kamena piramida vrha Vrsta ! Rijedak prizor je da na crnogorskim planinama imate takav pogled na neki tako dominantan vrh - izdiže se oko 1.200 mnm iznad Vas na udaljenosti manjoj od 2 km ! Putanja za Maglić ide udolinom ispod vrha Vrsta, pri čemu isti ostaje sa lijeve strane.. Odlično markirana planinarska staza za Maglić prolazi između kuća i pomoćnih objekata porodica Ćalasan, polulijevo pravo naviše, do ulaza u šumu. Narednih oko 1,5 km putanja ide blago naviše kroz nisku listopadnu šumu, poludesno u pravcu prevoja, tj. desno od vrha Vrsta. Na tom dijelu staza prolazi pored kaptaže za vodu (odličnog kvaliteta). Ispod prevoja u blizini greda sa lijeve strane, počinje strmiji uspon. U početku, dok staza još uvijek ide kroz šumu uspon je nešto blaži, a po izlasku iz šume, preko proplanaka ispod prvog sipara, uspon je strmiji. Slijedi takođe strmi uspon preko sitnijeg sipara, gdje staza serpentinama savlađuje više od 100 mnm do ulaska u visoku šumu. Prolaz šumom je dug par stotina metara, terenom na kojem ima i krupnijeg kamenja, nakon čega se izlazi na proplanak na kojem postoje kameni ostaci nekadašnje kolibe Vukovića. To je prva tačka na stazi koju treba pomenuti, iz razloga što je to na neki način početak planine.. Šumski pojas se tu završava, a ispod kolibe u dolini nalaze se dva jezerceta.. Zatim staza ide par stotina metara naviše i vodi u cirk koji se spušta sa oštrih vrhova Koma iznad Trnovačkog jezera. Na vrhu cirka se nalazi katun Presjeka, druga bitna tačka na stazi. Staza od pomenute kolibe na prevoju kosom padinom ulazi u prostrani cirk, prelazi sipar i podnožjem lijeve padine travnatim terenom, ide naviše u pravcu Presjeke. Par stotina metara prije Presjeke, staza prelazi na desnu stranu cirka, i poslije nekoliko serpentina stiže se na raskrsnicu pastirskih staza ispod katuna Presjeka.. Lijevo se skreće za katun Presjeka i dalje prema Košarici i Ordenim dolovima, dolinama ispod Bioča, Trzivke i Volujaka, a desno markirana staza vodi prema Carevom dolu i Magliću. Taj dio staze dužine nešto preko 1 km do izlaska na obod Carevog dola, ide blago naviše u pravcu sjevera. Teren je neravan, sa dosta uvala i brijegova, travnato - kamenit. Što se više približavate Carevom dolu otvaraju se sve bolji pogledi na vrhove prema jugu: Vrstu, Kom, Gredelj, Zguru, Trzivku, Bubreg i Veliki Vitao (Bioč), koji djeluju impresivno ! Staza se ne spušta u Carev do( preko 800 m dug, a širok do 100 m), već ga zaobilazi sa lijeve strane. Tu počinje odličan teren, pravo zadovoljstvo za planinarenje ! Južnim obodom dola staza ide kosom padinom naviše, u pravcu vrhova iznad Trnovačkog jezera, pri čemu se desno, preko puta dola uzdiže veličanstveni vrh Maglića ! Prvi, niži vrh Maglića se izdiže odmah iznad dola, a najviši vrh dominira krajnje lijevo od njega. Staza u polukrugu ide kosom padinom, prolazi pored dva izvora (drugi je bolji !) i izlazi na dolinu, zapadno u odnosu na Carev do, gdje se spaja sa stazom od Trnovačkog jezera. Ovo je treća bitna tačka na stazi - spajanje planinarskih staza. Vidljiva staza nastavlja kosom padinom postepeno gubeći na visini do podnožja prvog, nižeg vrha Maglića. Inače, vrh Maglića je stalno u vidokrugu, lijevo u odnosu na niži vrh.. Iz podnožja tog nižeg vrha počinje završni strmi uspon, kosom padinom, polulijevo u pravcu najvišeg vrha. Teren je travnat, čist i relativno lako se stiže na vrh. Markirana staza pri vrhu prolazi desnom padinom do zaravni između dva najviša vrha Maglića: Maglića crnogorskog i Maglića bosanskog - a onda se sa zaravni vratite nazad ka samom vrhu, još nekih 20 mnm.. i eto Vas na jednom od najljepših crnogorskih vrhova !

Vrh je travnat, kamenit, prostran i bezbjedan, sa izvanrednim pogledom na Trnovačko jezero i sve strane ! Preko puta njega u pravcu sjevera, na udaljenosti oko svega 500 m je vrh impozatnog oblika - Maglić bosanski , na kojem se vijori zastava. Između dva vrha Maglića nalazi se lijepi travnati, vršni greben.

Pored opisane varijante, uspon na vrh Maglića moguć je i iz sljedećih pravaca :

I Prijevor — Maglić vrh (crna staza),
II Dernjačišta (Vučevo) — Maglić vrh i
III Prijevor — Trnovačko jezero — Maglić vrh.

Sve tri staze su markirane.

Atraktivnost ture (1–5): 5+


3D Google mapa prilaznog puta


3D Google mape staze


Prilazni put za Maglić ide iz Plužina, pri čemu se nakon prelaska mosta preko vještačkog jezera, za 20 - tak minuta stiže na branu HE “Piva” - Mratinje. Masiv pivskih visokih planina i površi plijeni pogled već sa puta Jasenovo Polje - Plužine.

Lokalni put za selo Mratinje se odvaja sa brane i prvo prolazi kroz tunel, a zatim nastavlja živopisnim predjelom sa fantastičnim pogledom na jezero i oštre vrhove iznad sela Mratinje. Vrh Maglića je vidljiv sa puta pri ulasku u selo (poslednji u vijencu vlaninskih vrhova, krajnje desno).


Put dalje nastavlja do zaseoka Krč, koje je u podnožju vrhova koji se okomito uzdižu iznad njega. Vozilom se stiže do kuća Ćalasan u blizini kojih postoji odličan izvor !


Odlično markirana staza počinje od izvora, prolazi pored kuća i pomoćnih objekata porodica Ćalasan i ulazi u rijetku šumu..


Nastavlja proplancima i kroz nisku listopadnu šumu, pored kaptaže za vodu, i dobijajući na visini, poludesno se usmjeravate prema prevoju i pri tom se približavate stijenama i visokim vrhovima.


Počinje strmiji uspon prema gredama i siparu. Izlazi se na prvu čistinu sa koje je odličan pogled na dolinu i okolne vrhove.


Pogled na dolinu Mratinje sa sipara ispod prevoja. Staza siparom i kroz nisko zimzeleno rastinje serpentinama, strmom padinom vijuga do ulaska u visoku šumu. Izlaskom iz šume počinje proplanak na kojem postoje kameni ostaci kolibe. Otvara se pogled prema cirku u pravcu Presjeke, a vrh Vrsta sa ove pozicije izgleda veličanstveno !


Od izlaska iz šume do prevoja Presjeka.. a od vrha Kom do Velikog i Malog mratinjskog jezera (koji se nalaze ispod sjevernih padina vrha Vrsta) spušta se široki cirk. Prije Presjeke, lijevo ispod stijena postoje dva slabija izvora u ljetnjem periodu (tokom avgusta).


Presjeka je mjesto na stazi gdje treba skrenuti desno - u pravcu sjevera, ka Carevom dolu. Sa ovog dijela staze se u dolini ispod urušene kolibe na prevoju, vidi Veliko mratinjsko jezero. Što se više približavate prevoju iznad Carevog dola sve su bolji pogledi na izuzetne južne vrhove koji se izdižu iznad katuna Presjeka: Vrstu, Gredelj i Kom.


Staza nastavlja prema prevoju iznad Carevog dola. Na jugu se otvaraju još širi pogledi na vrhove : Žguru, Bubreg, Bioč, Trzivku, i dr.


Carev do.. i konačno se pojavljuje vrh Maglića u daljini, iza prvog - nižeg vrha. Lijevo, iznad dola staza ide pored dva izvora pitke vode i izlazi na zaravan, gdje se staza ukršta sa stazom od Trnovačkog jezera.


Sa prevoja postoji markirana staza do Trnovačkog jezera. Pogled iznad Carevog dola na južne vrhove i dio staze prema vrhu Maglića. Nekolike grupe slovačkih planinara se vraćaju sa vrha Maglića..


Završni dio staze je strm, ali teren je čist i lako prohodan. Ispod vrha srećemo porodicu - planinare iz Slovenije. Pojavljuje se pogled na Trnovačko jezero. Uspon ispod samog vrha je blaži..


Pogled ispod vrha na visoravan Vučevo i na prevoj iznad jezera sa kojeg ste upravo došli. Na vrhu zaravan i travnati prevoj između dva najviša vrha. Maglić bosanski (2.386 mnm) izgleda fantastično ! Na vrhu Maglića crnogorskog (2.389 mnm) gomila kamenja.. nema obilježja vrha, kao ni kutije, upisne knjige i pečata..


Pogled sa vrha Maglića na Pivsko jezero, Durmitor, južne vrhove pivske oblasti visokih planina, Trnovačko jezero i dolinu između Trnovačkog jezera i Prijevora (nažalost, fotografisano je pri slabijoj vidljivosti).


Pogled na Maglić sa Dernjačišta (visoravan Vučevo) i Prijevora

Like what you read? Give Predrag Popović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.