Predrag Popović
Oct 15 · 12 min read

Osuđenik 1.935 mnm, Sinjavina

Početak staze: 1.623 mnm, sa makadamskog puta Gornja Bukovica-katun Starac.
Cilj: Osuđenik vrh, 1.935 mnm.
Visinska razlika: 312 m .
Težina staze: laka III.
Dužina staze: 2,3 km .
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h 20 min.
Voda na stazi: nema.
Opasnosti: nema.
Markacija: nema.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala-srednja .
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen.

Osuđenik je vrh koji se nalazi na sjeverozapadnom dijelu planinskog masiva Sinjavina. Pripada relativno malo poznatom vijencu ove planine koji se pruža pravcem sjever - jug od šavničkog sela Bare do Pašinog polja iznad Zminičkog jezera na Žabljaku. Ovoj grupi vrhova pripadaju vrhovi: Piramida 1.985 mnm, Babin vrh 2.013 , Bobanovac 2.009 , Milošev vrh 1.963 , kao i na krajnjem sjeveru Osuđenik 1.935 mnm. Sa vrha Osuđenik (s obzirom na blizinu ) odličan je pogled na masiv Durmitora, Jezersku visoravan, Ljubišnju, Kučajevicu, Korman, pomenute vrhove Sinjavine , Veliki Pećarac, Jablanov vrh, Tornu, Starac, Pocke vrhove, Kapu Moračku, Lolu, Krnovo, Vojnik..

Kratak opis staze:

Prilazni put za Osuđenik ide iz Žabljaka u dvije varijante i to: prva, putem Žabljak - Šavnik do tunela Ivica, a zatim u selu Provalija skrenuti lijevo i izaći na regionalni put Žabljak - Boan. Na raskrsnici nastaviti desno u pravcu Bukovice, dok lijevo dalje put produžava prema Ribljem i Srabljem jezeru, Njegovuđi i izlazi na magistralni put Mojkovac - Žabljak. Nakon pređenih 1,2 km putem Žabljak - Boan, na raskrsnici skrenuti lijevo na lokalni asfaltni put koji vodi prema Vrtoč polju, Dolovima Šušića, Čurovića katunu i dalje prema centralnom dijelu Sinjavine. Od magistralnog puta kod izlaza iz tunela Ivica do početka puta za Sinjavinu ima 5 km. Prilazni put za Osuđenik je dug 12 km od kojeg je početnih 3 km asfalt, pa sljedećih 2 km nastavlja dobar makadam, zatim 1 km novog asfalta .. pa potom opet solidan makadam do raskrsnice - 1 km prije početka staze. Zadnjih 1 km od raskrsnice do kolibe Bulića, tj. do početka staze je nešto lošiji makadam, ali ipak dovoljno dobar da se terenskim vozilom bez većih problema stiže podno Osuđenika.

Prilazni put za Osuđenik u drugoj varijanti ide sa magistralnog puta Mojkovac-Žabljak. U mjestu Aluge se sa magistralnog puta odvaja put za mjesni centar Njegovuđe. Iz centra Njegovuđe u pravcu jugoistok kreće uži asfaltni put u pravcu Sinjavine. Nakon oko 300 m nailazite na raskrsnicu: polulijevo nastavlja asfaltni put koji izlazi na planinu Sinjavinu prema lokalitetima Gomile i Konate , a poludesno produžava put prema Osuđeniku. Prva dionica prilaznog puta za Osuđenik od raskrsnice do Zminičkog jezera je duga 3 km. Put ide ravno prelijepom dolinom sa prostranim livadama okruženim gustom četinarskom šumom. Desno iznad doline uzdiže se vrh prekriven zimzelenom šumom, Kučajevica (1,783 mnm). Put stiže do Zminičkog jezera koje se nalazi na visini 1.285 mnm (vidi opis ture Korman). Od Zminičkog jezera put nastavlja naviše i do raskrsnice na početku Pašinog Polja ima 4,7 km, od čega je prvih oko 1 km asfalt, a ostatak dobar makadamski put. Put na ovoj dionici najvećim dijelom prolazi kroz šumu.

Pašino Polje je prostrana pitoma udolina na kojoj postoji nekoliko koliba (kuća) koje se koriste u ljetnjem periodu.

Na raskrsnici na početku Pašinog Polja lijevo ide makadamski put kojim se, terenskim vozilom može doći do ispod vrha Korman (1.923 mnm), a desno produžava put prema vrhu Osuđenik i dalje lijevo ka katunu Starac ili desno se može saći u Gornju Bukovicu (varijanta 1 prilaznog puta).

Na početku staze za Osuđenik par stotina metra lijevo od puta nalazi se koliba Bulića, a par stotina metara naprijed u pravcu Starca postoji raskrsnica na kojoj se lijevo ide u pravcu Pašinog polja i dalje prema Zminičkom jezeru i Njegovuđi, dok pravo produžava loš makadamski put prema centralnom dijelu planine Sinjavine, Konatama, katunu Starac i prema Ružici, Polju Bijelića, i dr. Od Pašinog polja do podnožja Osuđenika ima 8,4 km. Makadamski put je relativno dobar.

Staza za uspon na vrh Osuđenik kreće od kolibe Bulića, sa makadamskog puta odakle je vidljiv vrh Osuđenika. Pošto staza nije markirana potrebno je odabrati najbolju putanju do vrha. Teren u gornjem dijelu staze nije lak. Na tom dijelu staze tlo je prekriveno visokom travom, sitnim kamenjem kao i niskim zakržljalim žbunjem, tako da se treba potruditi da se pronađe čistiji teren za izlazak na vrh. Središnji dio padine ispod vrha Osuđenik je prekriven bukovom šumom.

Iz udoline, sa puta staza kreće polulijevo, travnatom padinom u pravcu manjeg brijega iznad katuna Okruglica na kojem postoji jedna koliba. Na taj način se obilazi šuma sa lijeve strane. Ubrzo, na brijegu nailazite na kameni zid koji u pogodnom trenutku treba preći i nastaviti dalje prema vrhu čistom travnatom padinom pored zida koji nam ostaje sa desne strane. Na mjestu gdje napuštate zid i žičanu ogradu potrebno je uspeti se na manji brijeg na kojem je teren nešto lošiji a zatim izlazite na prostranu površ sa koje se dobro vidi završni dio staze ispod vrha Osuđenik. Na vršnom dijelu se uočava udolina koja razdvaja dva grebena koji sa lijeve i desne strane u odnosu na udolinu izlaze na vrh.

Naša je preporuka da se iz podnožja, birajući najbolji teren, u pogodnom momentu prebacite na lijevi vršni greban pošto je završni uspon tim grebenom mnogo lakši od uspona desnom stranom. Orjentacija na tom dijelu staze može da Vam posluži udolina koja se od vrha Osuđenik spušta u pravcu katuna Okruglice i pomenute kolibe sa druge strane puta od kolibe Bulića. Prateći tu udolinu, dosta čistim, travnatim terenom dolazite do podnožja lijevog vršnog grebena a zatim njime bez većih teškoća izlazite na vrh Osuđenika.

Vrh Osuđenika je travnat i prekriven je sitnim kamenjem. Na vrhu postoji manja gomila sakupljenog kamenja kao i veći kamen sa uklesanim krstom na njemu i slovnim oznakama nepoznatog značenja.

Uspon na vrh Osuđenik ili pak na vrh Korman je prilika da se posjeti tvrđava Pirlitor, koja je prema legendi bila Momčilov grad. Legenda kaže da je na kamenom uzvišenju iznad kanjona Tare u blizini žabljačkog sela Aluge, vojvoda Momčilo junak iz narodne epske pjesme “Ženidba kralja Vukašina” imao kulu, ispod koje je željeznim lancima pregrađivao karavanski put koji je u to vrijeme bio jedini prolaz preko neprohodnog kanjona, i naplaćivao carinu. Legenda dalje kaže da je Momčilo imao krilatog konja Jabučila i sablju sa očima i da je bio nepobjedljiv.

Za Pirlitor se takođe pretpostavlja da je u XIV i XV vijeku bio rezidencija -ljetnjikovac bosanskih velikaša Kosača, a pojedini istorijski izvori dovode u vezu Pirlitor i sa boravkom na ovom mjestu Sandalja Hranića i vojvode Herceg Stjepana.

Kao i u brojnim drugim slučajevima, legenda o Momčilu i Jabučilu je samo proizvod mašte gorštaka koji su u prošlosti živjeli na ovim prostorima. Na kamenom uzvišenju Pirlitoru nema ostataka neke veće građevine a kamoli nekog grada, ljetnjikovca i sl. Smatra se da utvrđenje datira još iz rimskog doba kada su jezerskim putem prolazili karavani sa robom. Taj put je od Dubrovnika vodio preko Trebinja i Nikšića do Komina blizu današnjih Pljevalja, gdje se račvao u dva pravca prema Bosni i prema Srbiji. Karavan je mogao preći rijeku Taru samo u mjestu Leveri, gdje se naplaćivala carina. Sam naziv Lever nosi ime po rimskim stražarima koji su čuvali prolaz.

Na brijegu iznad Pirlitora postoji vidikovac sa kojeg je odličan pogled na kanjon Tare sa okolinom. Sa vidikovca se možete spustiti u pravcu juga par stotina metara do drugog vidikovca sa kojeg je dobar pogled na manji kanjon koji se spušta u pravcu kanjona Tare. Iznad ovog vidikovca se nalazi tzv Markov kamen, koji je takođe po legendi dobio ime. Naime, kako legenda kaže, Marko Kraljević je mačem prerezao kamen na tri dijela. Pravilne, oštre ivice djelova kamena odista izgledaju kao da su nekim ravnim sječivom prerezane.

Prilazni put za Pirlitor se odvaja udesno sa magistralnog puta Mojkovac-Žabljak na oko 3 km od raskrsnice u selu Aluge na kojoj se sa magistralom spaja put iz pravca Njegovuđe. Put do Pirlitora je makadamski, dužine oko 3 km i prohodan je za sve vrste vozila. Vozilom se može doći do samog vidikovca a na magistrali i raskrsnicama do vidikovca postoje putokazi.

Atraktivnost ture (1–5): 4


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mape staze


Prilazni put za Osuđenik iz Žabljaka počinje sa magistralnog puta Žabljak-Šavnik. Blizu tunela Ivica sa magistralnog puta se odvaja put za selo Provalija. Put prolazi pored izvora rijeke Bukovice gdje postoji manje jezero a zatim izlazi na regionalni put Žabljak-Boan. Nakon 1,2 km prolaza putem Žabljak-Boan, na raskrsnici skrenuti lijevo na lokalni asfaltni put koji vodi prema Sinjavini


Početni dio puta koji vodi prema Sinjavini (Osuđeniku) je asfaltiran nakon čega nastavlja dobar makadam a zatim još oko 1 km je asfalt


Po prolazu Čurovića katuna put kratko prolazi kroz nisku šumu a zatim se stiže u dolinu sa koje se desno iznad šume vidi Osuđenik. Ubrzo zatim nailazite na raskrsnicu na kojoj treba produžiti desnim putem. Od ove raskrsnice do kolibe Bulića, tj do početka staze ima još oko 1 km nešto lošijeg makadamskog puta


Staza za uspon na vrh Osuđenik kreće od kolibe Bulića, sa makadamskog puta. Staza kreće polulijevo, travnatom padinom u pravcu manjeg brijega iznad katuna Okruglica na kojem postoji jedna koliba. Na taj način se obilazi šuma sa lijeve strane. Na brijegu nailazite na kameni zid i kapiju za prolaz do kolibe na katunu


Prelazite zid i nastavljate dalje prema vrhu čistom travnatom padinom. Zid Vam ostaje sa desne strane. Na mjestu gdje napuštate zid i žičanu ogradu potrebno je uspeti se na manji brijeg na kojem je teren nešto lošiji a zatim izlazite na prostranu površ sa koje se dobro vidi završni dio staze ispod vrha Osuđenik. U vršnom dijelu se uočava udolina koja razdvaja dva grebena koji sa lijeve i desne strane u odnosu na udolinu izlaze na vrh


Iz podnožja birajući najbolji teren, u pogodnom momentu prebacite se na lijevi vršni greban pošto je završni uspon tim grebenom mnogo lakši od uspona desnom stranom


Vrh Osuđenika je travnat i prekriven je sitnim kamenjem. Na vrhu postoji manja gomila sakupljenog kamenja kao i veći kamen sa uklesanim krstom na njemu i slovnim oznakama nepoznatog značenja


Pogled sa vrha Osuđenika na Korman, Ljubišnju, Durmitor, Vojnik, Krnovo, Lolu, Kapu moračku, Babin vrh, Jablanov vrh, Veliki Pećarac i dr


Par stotina metara naprijed od kolibe Bulića u pravcu Starca postoji raskrsnica na kojoj se lijevo ide u pravcu Pašinog polja i dalje prema Zminičkom jezeru i Njegovuđi. Put je solidan i bez većih problema se stiže do Pašinog polja (varijanta 2 prilaznog puta)


Put od Pašinog polja do Njegovuđe i dalje do magistralnog puta (vidi opis ture Korman)


Uspon na vrh Osuđenik ili pak na vrh Korman je prilika da se posjeti tvrđava Pirlitor, koja je prema legendi bila Momčilov grad. Na brijegu iznad Pirlitora postoji vidikovac sa kojeg je odličan pogled na kanjon Tare sa okolinom. Prilazni put za Pirlitor se odvaja udesno sa magistralnog puta Mojkovac-Žabljak na oko 3 km od raskrsnice u selu Aluge na kojoj se sa magistralom spaja put iz pravca Njegovuđe


Sa vidikovca se možete spustiti u pravcu juga par stotina metara do drugog vidikovca sa kojeg je dobar pogled na manji kanjon koji se spušta u pravcu kanjona Tare. Iznad ovog vidikovca se nalazi tzv Markov kamen

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe…

Predrag Popović

Written by

mail: sonex@t-com.me

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade