Pej (Peg) 1.360 mnm

Početak staze: 1.160 mnm, pored vikendice jugoistočno od vrha.
Cilj : Pej, vrh 1.360 mnm.
Visinska razlika : 200 m.
Težina staze: laka III.
Dužina staze: 1,70 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h 30 min.
Voda na stazi: nema. Vodom se možete snabdjeti u ugostiteljskim objektima na prevoju Crkvine.
Opasnosti na stazi: nema. Preporuka: uspon na vrh obaviti iz pravca koji je opisan u tekstu !
Markacija: nema.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga:ima - kutija sa upisnom knjigom, bez pečata.
Kondiciona spremnost: srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: proljeće, ljeto, jesen.

Pej, vrh (N 42°48′28.9″ /S 19°25′45.3″) u blizini prevoja Crkvine - kod Kolašina, zanimljiv je planinarima zbog neobičnog oblika i položaja. Stjenoviti vrh, oblika kupe kada se posmatra iz pravca Manastira Morače, pozicioniran je tako da istaknutom figurom dominira na tom prostoru, čak i u odnosu na mnogo visočije vrhove : Umove, Rašačke grede, Stolove, i dr.

Pej je najviša kota u donjomoračkom selu Vrujca. Vrhom Peja i Kosama, na kojima se uzdiže, pruža se granica između Moračke Bistrice i sela Vrujca. Inače, svojom južnom padinom pripada Vrujcima, a sjeverozapadnom stranom Moračkoj Bistrici i čini nastavak vododjelnice Crkvina, koja razdvaja vode dva sliva jadranskog i crnomorskog. Pej kao stijenska masa, kada se posmatra sa strane (posebno južne), izgleda kao iznikao iz zemlje i nije zaklonjen susjednim - najbližim planinama. Središnji položaj Peja u odnosu na druge moračke planine ga čini “usamljenim”, a sa njegovog vrha pruža se veličanstven pogled na okolinu. Njegove ambijentalno - estetske vrijednosti su raznolike, zavisno sa koje strane ga posmatrate. Južna i istočna strana su kamenite, sa rijetkom pojavom rastinja i djeluje kao zaobljena razuđena stijena. Nasuprot tome, sjeverna i sjeverozapadna strana u podnožju i središnjem dijelu, obrasle su visokom, pretežno bukovom šumom, koja prema vrhu prelazi u nisko, žbunasto rastinje.

Postoje dileme oko naziva ovog vrha.. Mještani i starosjedioci zovu ga Peg, a u vojnotopografskim kartama i nekim turističkim prospektima piše Pej. Peg je riječ turskog porijekla, a njegova kosa zove se Veleša i asocira na ime slovenskog boga Velesa (Vels, zaštitnik pastira). Dragiša Dožić, dipl. ing. šum. iz Kolašina nas je upoznao sa stihovima književnika i pjesnika Vojislava Daca Ćalovića (rođenog u Vrujcima), koji o Pegu pjeva kao o vrujičkom spomeniku i kaže :

Iznad sela, sred livada,
kameni se Peg izdiže,
kao svjedok, kroz vrijeme
on sjećanja svoja niže.
A, možda se i sam pita
u čitavom svome djelu
nije li on predodređen
za spomenik ovom selu…

Kratak opis staze :

Prilazni put za Pej vodi sa magistralnog puta Podgorica - Kolašin, s time da se nakon nekoliko stotina metara od Motela Crkvine (prevoj Crkvine) iz pravca Podgorice skreće lijevo, prije prvog tunela ka Kolašinu. Tu započinje solidan makadamski put dužine 1,9 km kojim se kroz rijetku šumu pored niza planinskih vikendica stiže na početak planinarske staze - a to je kod jedne usamljene vikendice (kameniti vrh Pej je iza nje, a desno su pružaju proplanci ka Rogođedu, Vučju i selu Moračka Bistrica).

Staza započinje sa proširenja (1.160 mnm) u blizini pomenute vikendice, gdje parkirate vozilo (vidite slike u galeriji). Nastavite pješice makadamskim putem - pravo, pedesetak metara (ne putem tik iza vikendice !), ka selu Moračka Bistrica, i onda skrećete lijevo na kolski put koji ide preko livade do poslednje vikendice ispod vrha Pej.. Vikendicu obilazite sa lijeve strane, gledano u pravcu Peja i produžavate malo naviše, do kraja livade. Poslije livade ulazite u rijetku brezovu šumu, a zatim zaokrećete udesno u pravcu podnožja sjeveroistočne(desne) strane vršnog grebena Peja. Na tom dijelu ide se kroz rijetku, nisku hrastovu šumu i pošto pređete preko omanjeg proplanka započinjete oštriji uspon. Pošto staza nije markirana, za uspon do vrha sami odabirate najbolju putanju.. po relativno teškom terenu. Neophodno je da od podnožja Peja, tj. sa njegove jugoistočne strane postepenim usponom kroz rijetku šumu, idući istočnim, sjeveroistočnim i sjevernim padinama, izvršite uspon na vrh sa sjeverozapadne strane, koja gleda prema Torni i Kapi Moračkoj. Nakon izlaska iz šume, preostalih par desetina metara ispod samog vrha mora se proći kamenim grebenom, a to je najteži dio staze i na pojedinim mjestima neophodno je pomoći se rukama. Vrh se sastoji od dvije razdvojene stijenske skupine, a na južnoj - višoj, nalazi se upisna kutija i veći drveni krst.

Vrh pruža odlične poglede na Manastir Moraču, Štavanj, Kučke planine, Prokletije, Komove, Ostrvicu, Lisu, Lumer, Ključ, Bjelasicu, Vučje, Umove, Rašački sto, Tornu, Lijevno, Krutaš, Kapu Moračku, Tali, Maganik, i dr.. i kako ističemo za mnoge druge vrhove - i ovdje ćete napraviti izuzetne fotografije !

Atraktivnost ture(1 - 5): 4


3D Google mapa prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilaz vrhu Pej je sa magistralnog puta Podgorica - Kolašin. Iz Manastira Morače se pruža odličan pogled na planinski vijenac: Rašački sto, Umovi, Pej…


Prevoj Crkvine je početna pozicija za prilaz vrhu Pej. U ugostiteljskim objektima na prevoju možete se snabdjeti vodom, kao i domaćim specijalitetima..


Sa prevoja Crkvine do podnožja vrha Pej možete doći vozilom, po makadamu dužine 1,9 km. Put se odvaja ulijevo sa magistrale, par stotina metara nakon Motela Crkvine (u pravcu Kolašina), na dijelu puta sa tri kolovozne trake. Mjesto skretanja je prikazano na donjim fotografijama..Kod vikendice (crveni krov) ka vrhu Pej postoji proširenje na kojem možete parkirati vozilo i tu je početak staze. Krećete u pravcu sjevera makadamskim putem koji vodi prema Vučju i selu Moračka Bistrica - a ne putem uz vikendicu u pravcu vrha (koji je kroz grane drveća vidljiv sa parkinga).


Po skretanju sa makadamskog puta izlazite na prostranu livadu sa vikendicom koja je najbliža vrhu Pej, a koju obilazite sa lijeve strane. Obratite pažnju na zadnju fotografiju - sa desne strane kamenih litica vrha Pej nalazi se jedna zaravan obrasla drvećem. To je mjesto preko kojeg upravo treba da prođete..


Nakon prolaska vikendice livadom nastavljate do kraja, a zatim ulazite u rijetku brezovu šumu. Izlazite na prevoj u šumi i nastavljate desno u pravcu podnožja vrha na sjevernoj strani. Prije početka strmijeg uspona prolazite još jednim proplankom, prošaranim kamenjem..


Oštriji uspon počinje na lošijem terenu. Birate najbolju putanju i usmjeravate se ka izdignutoj zaravni (prevoju) ispod greda, obrasloj rijetkim rastinjem..


Od prevoja nastavljate dalje postepeno penjanje kroz rijetku šumu prema vršnom grebenu, krećući se sjeverozapadnom padinom Peja..

Po izlasku iz šume na greben otvaraju se vidici prema Umovima, Torni, Moračkim planinama, Manastiru Morači.. Uočava se i vrh Pej sa drvenim krstom na njemu.


Vrh je uzan, sa oštrim stijenama grupisanim u dvije cjeline. Kutija i drveni krst nalaze se na južnom, višem dijelu vrha.


Pogled sa vrha na Rogođed, Vučje, Umove, Rašački sto, Tornu, Moračke planine, Maganik, Kamenik, Manastir Moraču, Kučke planine, Komove, Ključ, Bjelasicu…