Ruda glava 2.020 mnm, Tali - Moračke planine

Početak staze: 1.457 mnm, dolina iznad izvora Korita (Ropušnica).
Cilj: Ruda glava, vrh 2.020 mnm.
Visinska razlika: 563 m.
Težina staze: srednja III.
Dužina staze: 3 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 2 h.
Voda na stazi: ima, na početku staze postoji izvor - Korita. U sušnom periodu godine ovaj izvor može biti oskudan sa vodom tako da se bolje snabdjeti izvorskom vodom u mjestu Počinak, na magistrali preko puta ugostiteljkog objekta, oko 500 m prije skretanja sa magistrale, iz pravca Podgorice, na lokalni put za Osretke (Ropušnicu).
Opasnosti na stazi: ima. Vršni dio staze je dosta eksponiran, pa je na tom dijelu potrebna dodatna opreznost. Naime, neposredno prije samog vrha potrebno je proći travnatom rbatinom koja je dosta uska i eksponirana, gdje je potreban maksimalan oprez za bezbjedan prolazak. Ne pokušavati prelaz, vršnim grebenom, sa vrha Ruda glava na susjedni vrh Kokoška, kao i na najviši vrh Tali - Kule.
Markacija: ima - ali slabo je uočljiva.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: srednja - visoka.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen.

Ruda glava (2.020 mnm) po visini je drugi vrh planine Tali, a najviši vrh su Kule (2.063 mnm), s tim da bi ovdje spomenuli i interesantni, susjedni vrh Moračkih planina - Lukanje čelo (2.049 mnm). Ipak, vrh Ruda glava je zbog svojeg položaja i oblika najčešći cilj brojnih planinara.

Kratak opis staze:

Planinarska tura koja pruža odličan pogled na Kamenik, Maganik, Stožac, Kapu Moračku, Semolj, Gradišta, Tornu, Umove, Gornju Moraču, Crkvine, vrhove Bjelasice, Ostrvicu, Komove, i dr.

Tura počinje sa magistralnog puta Podgorica - Kolašin u mjestu Debeli lug (Osreci), pri čemu se sa magistrale (terenskim vozilom) ide lokalnim putem kroz selo Osreci do iznad katuna Ropušnica u dužini od 12,7 km, tj. sve do izvora Korita, gdje je početak staze. Napominjemo da se mjesto odvajanja lokalnog puta sa magistrale u Debelom lugu nalazi na oko 3 km poslije Manastira Morače iz pravca Podgorice, i oko 500 m prije mosta Grlo, na rijeci Morači. Put je u početnom dijelu do sela asfaltni, a kasnije loš makadamski, te je ako se želi vozilom doći do katuna, potreban dobar terenac. Prilazni put je relativno dug i od magistrale do katuna ima duže od sat vožnje, uz savlađivanje visinske razlike od skoro1.100 mnm (neki planinari počinju sa pješačenjem od magistrale). Ropušnica, poznati katun sa jugoistočne strane Tali, smješten je u podnožju Moračkih planina, gdje su u prošlosti brojne porodice iz Donje Morače imale svoje kolibe. Katun je još uvijek aktivan, ali nažalost ne za namjenu kojoj je nekad služio (izdig stoke u ljetnjem periodu), nego za odmor u novosagrađenim planinskim vikendicama.. Katun Ropušnica se prostire na blagoj padini sa koje je izvanredan pogled na najviše vrhove Tali, pri čemu kamena gromada ove planine izgleda fascinantno sa katuna ! Vozilom se od središta katuna (vikendica) može produžiti naprijed još oko 1 km, sve do jedne zaravni gdje možete parkirati vozilo. U neposrednoj blizini te doline nalazi se dobar izvor.

Staza pocinje sa brijega iznad izvora i prvih stotinjak metara ide travnatom dolinom, pored ostataka koliba, a potom ulazi u rijetku bukovu šumu. Jasno vidljiva staza produžava pravo prema kamenim liticama Tali, koje se nalaze u Vašem vidokrugu.. Teren je kamenit, ali prohodan i ubrzo izlazite iz šume na otvoreni prostor gdje dobijate jasnu sliku čitavog ambijenta markantnog masiva Tali. Polulijevo, na padini uočava se pastirska staza koja ide na prevoj Preliješ, koji razdvaja vrhove Kula i Ruda glava od susjednog vrha Moračkih planina - Lukanjeg čela, lijevo od prevoja. Ispod samog podnožja Tali staza se blago spušta u dolinu, u kojoj je nekad postojaon katun Kotla, a onda odjednom počinje stmi uspon poludesno, kosom padinom. U početku, staza kratko ponovo prolazi kroz šumu iz koje izlazi na sipar. Po prolazu sipara ulazi se na jasnu stazu koja se ispod greda, blago penje (skoro ravno)u pravcu sjevera. Prizor je nesvakidašnji - Tali su među rijetkim vrhovima u Crnoj Gori koji se okomito izdižu iz doline ! Padina kojom idete je strma, ali staza ide blago naviše, suprotno od smjera nagiba padine, tako da je na ovom dijelu uspon lagan.. a planinarenje pravo zadovoljstvo, jer se šire izuzetni vidici na okolinu.. Nakon oko 1 km nailazite na kamene stijene neobičnog oblika, koje se uzdižu sa lijeve strane staze. Prolazite ispod ovih stijena i ubrzo počinje strmiji uspon, ujedno i najteži. Staza se gubi, markacije su slabe, teren je travnato - kamenit i dosta strm.. Prolazite usjek između stijena i većeg kamena sa desne strane, koji je podzidan manjim zidom. I nakon tog mjesta držite se lijeve strane prostrane stme, travnate padine koja se spušta sa vrha Tali da bi se potom, koso padinom prebacili na njenu desnu stranu. Nastavljate tako desnim obodom padine, ispod manjih stijena prema prevoju koji je jasno vidljiv gore, pred Vama. Birajući najbolji teren, nastavljate sa kretanjem još par stotina metara stmog i napornog uspona, i stižete na prevoj između vrhova Tali — Kokoška i Ruda glava. Tada do vrha Ruda glava preostaje još svega par stotina metara.. Vršni greben je uzan, ali bezbjedan. Na samom početku kada se iz doline krene u pravcu sjevera, u završnom usponu treba savladati jednu kamenu prepreku visoku 5–6 m, prilikom čega se treba poslužiti i rukama. Nakon prolaska tog dijela, ostaje još samo oko 100 m prolaza vršnim grebenom .. i eto Vas na još jednom fantastičnom vrhu ! Iako, ovaj vrh, a i čitave Tali, dominiraju u vidokrugu dok se putuje magistralom od Mioske do prevoja Crkvine (put Podgorica - Kolašin), nijesu dovoljno poznate široj javnosti.. a zaslužuju to..!

Vrh je čist, travnat i veoma uzan - te nije za istovremenu posjetu veće grupe planinara. Bezbjedan je praktično samo iz pravca odakle ste došli, tako da prilikom izlaska na njega i eventualnog dužeg zadržavanja, treba biti veoma oprezan.

Atraktivnost ture: (1–5) 5


3D Google mapa prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Tali kreće sa magistralnog puta Podgorica - Kolašin. U mjestu Debeli lug, iz pravca Podgorice put se ulijevo odvaja za selo Osreci. Sa tog mjesta masiv Tali se ne vidi, ali zato iz pravca Kolašina sa prevoja Crkvine pa sve do Mioske, kamena gromada Tali dominira prostorom. Od magistrale do katuna Ropušnica terenskim vozilom stiže se ispod samih Tali.


Katun Ropušnica je poznati donjomorački katun koji se prostire kosim padinama podno masiva Tali. Makadamski put postoji do zaravni iznad izvora Korita, od koje do kamenih litica Tali ima svega nešto više od pola kilometra. U zadnje vrijeme na katunu Ropušnica je izgrađeno nekoliko vikendica. Ispod same donje ivice zaravni Korita, postoji izvor.


Staza počinje sa brijega iznad izvora. Kamena gromada masiva Tali je ispred Vas i idete desnim obodom zaravni, prolazite pored ostataka nekadašnjih koliba i ulazite u rijetku šumu. Putanja kroz šumu ide kamenitim terenom, ali je jasno vidljiva. Postoje i markacije, ali su bile slabe u vrijeme kad smo pravili fotografije. Ubrzo izlazite na čistinu, i kamenitim terenom malo se spuštate u dolinu.. dolazite do sipara ispod stijena..


Usmjeravate se uz sipar poludesno, postepeno dobijajući na visini. Sa lijeve strane Vam ostaje prevoj Preliješ, a iza Vas se otvara pogled na katun Ropušnica.


Idete dalje kosom padinom, ispod stijena, u pravcu sjevera. Otvaraju se pogledi prema Umovima i Torni. Pristižete ispod jedne velike stijene, neobičnog oblika.


Po prolasku te stijene započinje strmi uspon. Prolazite kroz jedan kameni usjek na kojem je staza obezbijeđena kamenom podzidom i upućujete se strmom padinom, pravo naviše ka prevoju između vrha Kokoška i Ruda glava.. Ispod prevoja par stotina metara, sa staze za Rudu glavu se odvaja nemarkirana staza koja vodi do najvišeg vrha Tali (Kule 2.063 mnm). Ova staza je teška i zahtjevna i preporučuje se prolaz njome samo iskusnim planinarima


Izlazite na prevoj. Iza Vas je ostala strma, kosa padina. Lijevo od prevoja nepristupačni vrh Tali - Kokoška, a desno Ruda glava. Prije dolaska na vrh treba savladati još jednu kamenu prepreku.


Vrh Rude glave je ravan, travnat, čist, ali vrlo uzan i na njemu treba biti oprezan. Na vrhu postoji natpis na kamenoj ploči - “Tali 2020 “.


Pogled sa vrha Ruda glava na: Staračku gradinu, Pocki vrh, Kapu moračku, Lijevno, Veliki Zebalac, Semolj, Gornju Moraču, Gradišta, Tornu, Umove, Crkvine, i dr.


Pogled na Tali sa: Međeđeg Vrha (Maganik), Stožca, Torne, Vučja, Peja, kao i sa puta Crkvine - Mioska, u ljetnjem i zimskom periodu. Zanimljivost: ukoliko se bolje zagledate u predzadnju fotografiju, primijetićete ispod vrha Ruda glava, u donjem dijelu gdje vijuga kamena “staza” - jednu figuru u oblika oka..

Like what you read? Give Predrag Popović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.