Veliki Pećarac 2.042 mnm, 
Zabojsko jezero 1.477 mnm - Sinjavina

Početak staze: 1.710 mnm, od kuće Španjevića (katun Planinica, sjeveroistočno od vrha).
Cilj: Veliki Pećarac, vrh 2.042 mnm.
Visinska razlika: 332 m.
Težina staze: srednja I.
Dužina staze: 3 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 2 h. 
Voda na stazi: nema. Vodom se možete snabdjeti na izvoru u Bistrici, u hotelu Ravnjak, kao i na izvoru kod Zabojskog jezera.
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: ima.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: ima.
Kondiciona spremnost: mala - srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen.

Kratak opis staze:

Planinarska tura koja pruža odličan pogled na vrhove Sinjavine: Mali Pećarac, Šanac, Jablanov vrh, Tornu, Vranovu glavu, Mali starac, Veliki starac, Kulinu, Babin vrh, kao i na : Bjelasicu, Tali, Maganik, Kapu Moračku, Lolu, Vojnik, Durmitor..

Tura počinje sa magistralnog puta Mojkovac - Žabljak, u mjestu Gornja Dobrilovina (810 mnm), koje se nalazi u kanjonu rijeke Tare - između Crnih poda i Mosta na Đuđevića Tari. U blizini poznatog Manastira sv. Đorđa iz 1592. godine, lijevo sa magistralnog puta u Gornjoj Dobrilovini odvaja se makadamski put relativno dobrog kvaliteta (za terence) dužine 8,4 km, koji vodi do Zabojskog jezera (1.477 mnm). Sa magistrale do jezera se stiže za oko 1 h, a put dalje nastavlja za planinu Sinjavinu.. Put do jezera je atraktivan, prolazi kroz zaštićeno područje veoma eksponiranim terenom, koji je obrastao borovom i bukovom šumom, a uz serpentine se sa relativno malom dužinom savlađuje visinska razlika od preko 700 m, od magistralnog puta. Po izlasku puta u širu zonu jezera nailazi se na raskrsnicu : desno se odvaja put za Gomile i dalje prema Žabljaku, a lijevo produžavate prema Zaboju. Neposredno prije Zaboja nailazite na drugu raskrsnicu gdje se poludesno, blago naniže odvaja put za Zaboj i produžava naviše prema Mramorju (Pećarcu), zatim dalje prema Ružici, Štitarici, Jablanovom vrhu, Vratlu, Boanu, Njegovuđi, Bukovici i Tušinji.

Posjeta Zabojskom jezeru, prije ili nakon uspona na Veliki Pećarac, iz pravca Gornje Dobrilovine je obavezna ! Sa raskrsnice prije Zaboja produžavate oko 600 m polulijevo blago naviše, a onda se spuštate par desetina metara naniže i stižete do Zabojskog jezera. Na zaravni par stotina metara prije jezera postoji drvena koliba porodice Rovčanin, koja je u ljetnjem periodu i ugostiteljski objekat. Jezero okružuje gusta četinarska i bukova šuma, pa se ne uočava sa prvog proširenja pored puta na oko 20 - 30 m iznad njega.. Spustite se tih par desetina metara do jezera i uživaćete u jednom od najljepših prizora na planinama Crne Gore ! Zabojsko jezero je obuhvaćeno strogim režimom zaštite u okviru NP “Durmitor”. Jezero je površine 27.600 kvm, a po dubini od 18,8 m je treće među crnogorskim planinskim jezerima, iza Crnog jezera na Durmitoru (49 m) i Kapetanovog jezera na Lukavici (37 m). Putem pored jezera sa desne strane, možete produžiti pravo naviše šumskim putem kroz gustu četinarsku i bukovu šumu do prevoja na kojem postoji vidikovac iznad Crnih poda, sa izvanrednim pogledom na kanjon Tare i Gornju Dobrilovinu. U kanjonskoj dolini rijeke Tare, između Bistrice i Gornje Dobrilovine, na 950 mnm nalazi se prašuma crnog bora - Crna poda. Kompleks šume crnog bora sa stablima visine do 50 m, zahvata površinu od 20 ha, dok prosječna starost borova iznosi oko 400 godina. Kanjon Tare sa dužinom od 80 km i dubinom do 1.300 m, zauzima drugo mjesto po dubini u svijetu ! Zbog hidroloških, bioloških i geoloških osobenosti, zaštićen je dvostrukim režimom zaštite.

Sa katuna Zaboj (1.515 mnm) prema Velikom Pećarcu produžavate relativno dobrim makadamskim putem dužine oko 3 km, do prevoja i prostrane zaravni Mramorje (1.675 mnm). Na prevoju nailazite na novu raskrsnicu puteva: desno put produžava dalje prema Ružici, Štitarici, Jablanovom vrhu, Vratlu, Boanu, Njegovuđi, Bukovici i Tušinji, a lijevo put ide do katuna Planinica, mjesta gdje je početak staze za uspon na Veliki Pećarac. Inače, Veliki Pećarac je vidljiv već sa Mramorja, tako da je orijentacija jednostavna; a od raskrsnice na Mramorju do kuće Španjevića ima oko 1 km. Gotovo sa čitave te dionice prilaznog puta moguće je početi uspon na Veliki Pećarac, ali preporučujemo da to ipak učinite od kuće Španjevića, iz razloga što tim pravcem postoji kvalitetna markacija, što umnogome olakšava uspon.

Znači, staza počinje od kuće (kolibe) Španjevića, odakle makadamski put produžava dalje podnožjem travnatih padina Lica, do kraja katuna Planinica. Putanja ide izmedju kuće i staje za stoku Španjevića, pa se blago spušta pravo naniže u dolinu ka Velikom Pećarcu, koji je u vidokrugu. Na početku staza se spušta par desetina metara u dolinu, a zatim narednih nekoliko stotina metara ide obodom brojnih pitomih vrtača i brijegova, te ne gubeći na visini, stižete u podnožje Velikog Pećarca. Tada počinje strmiji uspon travnatim padinama, polulijevo, dijelom kroz rijetku šumicu, strmim udolinama i preko manjih kamenih brijegova stiže se bezbjedno na prevoj, ulijevo od vrha. Poslije prevoja postoji prostrana udolina niža za oko 100 m od njega, okružena sa više vrhova Pećarca, od čega je najviši vrh u odnosu na tu poziciju na prevoju u pravcu sjeverozapada. Sa prevoja se do vrha čistom, blagom padinom stiže za svega desetak minuta..

Vrh je kamenito - travnate podloge, veoma prostran i bezbjedan u svim pravcima; sa planinarskom kutijom, pečatom i upisnom knjigom.

U uslovima dobre vidljivosti sa Velikog Pećarca se mogu napraviti sjajne fotografije na Zaboj, Jablanov vrh, Rašačke stolove, Tornu, Gradišta, Tali, Maganik, Kapu Moračku, Lolu, Starac, Kulinu, Krnovsku glavicu (vjetroelektrane !), Vojnik i Durmitor.

Pored naše varijante uspona na Veliki Pećarac u pojedinim vodičima i opisima planinarskih klubova se mogu sresti i sljedeći pravci :

I Zaboj - kuća Španjevića - Veliki Pećarac,
II Hotel Ravnjak - katun Planinica - kuća Španjevića - Veliki Pećarac i
III Polje Bijelića - Otmičevac - Veliki Pećarac.

Araktivnost ture (1 - 5): 5


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Veliki Pećarac (opisanim pravcem) ide magistralnim putem Mojkovac - Žabljak. Put prolazi kroz naselje Polja i Bistricu ( tu je odličan izvor), nakon čega je velika krivina, pa se na mjestu kod hotela Ravnjak najviše približava vrhu Veliki Pećarac. Od hotela put nastavlja prema mjestu Crna poda..


Neposredno prije ulaska puta u prirodni rezervat Crna poda postoji proširenje sa desne strane puta - vidikovac, sa odličnim pogledom na početak kanjona Tare. Crna poda su poznata prašuma u Crnoj Gori sa rijetkim primjercima stabala visine do 50 m i starim do 400 godina..


Po izlasku iz prašume Crna poda sa desne strane puta postoji kamp. U Gornjoj Dobrilovini se nedaleko od puta nalazi poznati manastir iz XVI vijeka.


Mjesto početka puta za Zabojsko jezero (Sinjavinu) u Gornjoj Dobrilovini.. Put je solidan makadamski( za “terenca”) i prolazi atraktivnim terenom, veoma eksponiranim, ali ipak bezbjednim.


Nakon prolaska najeksponiranijeg dijela puta nailazi se na raskrsnicu gdje treba skrenuti lijevo. Produžavate naprijed oko 1,5 km i nailazite na drugu raskrsnicu na kojoj skrećete ulijevo ka Zabojskom jezeru, a desno prema katunu Zaboj i dalje na planinu Sinjavinu, odnosno Velikom Pećarcu. Prije jezera postoji koliba - ugostiteljski objekat.


Od kolibe se blago spuštate makadamskim putem oko 100 m u pravcu jezera, nakon čega nailazite na proširenje pored puta sa lijeve strane na kojem postoji tabla - oznaka za Zabojsko jezero. Od table do jezera spuštate se pješice nekih 50 - 60 m (oko 20 mnv). Jezero se postepeno pojavljuje kroz gustu šumu. Ambijent je fantastičan ! Na desnoj strani pored jezera postoji odličan izvor.


Pored jezera u pravcu istoka produžava put u dužini od oko 3 km, kojim se stiže do vidikovca sa kojeg je odličan pogled na kanjon Tare i Gornju Dobrilovinu.


Po obilasku jezera vraćate se na raskrsnicu prije katuna Zaboj. Ulazite na put za katun.. Začudo, kolibe na katunu su obnovljene !


Od katuna Zaboj (1.515 mnm) put dalje produžava prema Sinjavini. Nakon oko 3 km stižete na prevoj - visoravan Mramorje (1.675 mnm), sljedeću raskrsnicu puteva: za katun Planinica, tj. Veliki Pećarac skrećete lijevo (vrh mu je vidljiv sa Mramorja).


Od raskrsnice na Mramorju do kuće Španjevića (početka staze) makadamskim putem ima još oko 1 km, pri čemu je teren potpuno pregledan..


U trenutku naše posjete Pećarcu vrijedna porodica Španjević je sakupljala sijeno.. Na staji za stoku postoji markacija.


Markirana planinarska staza kreće od kuće (kolibe) Španjevića brijegom pravo u pravcu jasno vidljivog vrha Velikog Pećarca. Staza se blago spušta u dolinu i oko 1 km ide obodom malih brijegova i udolina, a zatim prolazi kroz rijetku šumu, pri tome ne dobijajući značajno na visini.


Po izlasku iz šumice počinje strmiji uspon. Teren je kameno - travnat, lako prohodan. U zadnjem dijelu, staza zaokreće ulijevo i izlazi na prevoj ispod samog vrha.


Sa prevoja do vrha uspon je veoma lak. Vrh je veoma prostran, travnat i bezbjedan, sa planinarskom kutijom.


Pogled sa vrha na početak staze (katun Planinicu, kuću Španjevića, kanjon Tare, Lica, i dr.), Jablanov vrh, Tornu, Gradišta, Maganik, Tali, Stožac, Kapu Moračku, Lolu, Durmitor, i dr.

Like what you read? Give Predrag Popović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.