Smojan 2.101 mnm, Kučke planine

Početak staze: 1.886 mnm, prevoj Velika Ćafa.
Cilj : Smojan, vrh 2.101 mnm.
Visinska razlika : 215 m.
Težina staze: laka II.
Dužina staze: 1,4 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h.
Voda na stazi: nema. Međutim, na dijelu prilaznog puta između Korita i Velike Ćafe postoji odličan izvor u mjestu Velika Radeča (sa lijeve strane puta, postoji tabla).
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: ima.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen.

Smojan zauzima centralno mjesto u planinskom masivu Kučkih planina. Zbog takvog njegovog položaja sa njegovog vrha se praktično vide svi najznačajniji vrhovi Kučkih planina. U njegovom podnožju nalazi se prevoj Velika Ćafa (1.886 mnm) zbog čega je za korisnike terenskog vozila pristup ovom vrhu veoma olakšan s obzirom da preko ovog prevoja prolazi makadamski put koji povezuje Kučka korita sa Rikavačkim jezerom i dalje preko Širokara i Mokre sa Bukumirskim jezerom.

Sa vrha Smojana pruža se izvanredan pogled na masiv Prokletija, Krisitor, Vilu, Štrungezu, Rikavačko jezero, Maglić, Komove, Štitan, Surdup, Treskavac, Tornu, Moračke planine, Šilu Velju, Žijovo, Viljenicu, Berovaču, Hum Orahovski, Kučka korita, Krisitor, Beškezu, i dr.

Kratak opis staze:

Prilazni put za Smojan iz Podgorice je širokim asfaltnim putem Podgorica - Medun - Ubli - Preoč, a zatim užim, ali dobrim asfaltnim putem do Kučkih Korita (Karaule). Makadamski (lošiji ) put dužine oko 11 km nastavlja od Korita do Velike Ćafe (obavezno terensko vozilo). Nakon izvora Velika Radeča (1.505 mnm), na oko 1,5 km nailazi se na raskrsnicu : desno put vodi ka Krisitoru i prevoju Mala Ćafa, a lijevi krak (naš pravac) ka Kotskom katunu, Smojanu i Velikoj Ćafi, gdje parkirate vozilo. Inače, sa Velike Ćafe može se terenskim vozilom spustiti na Rikavačko jezero (loš put!), sa koga se put penje na prevoj Širokar, pa postepeno spušta do Mokre. Od Mokre postoji asfaltni put do Bukumirskog jezera i dalje preko Kastrata i Kržanje do Preoča (kružni put).
Staza počinje sa prevoja Velika Ćafa, odakle je vrh Smojana je pravo ispred Vas u pravcu sjeverozapada. Putanja ide pravo, kosom padinom u pravcu južne strane vršnog grebena. Odmah sa početka staze za uspon na vrh Smojana (desno u odnosu na njega) u pravcu sjevera preko puta udoline - Beljeve rupe, pruža se odličan pogled prema najvišim vrhovima Kučkih planina Štitanu(2.172 mnm) i Surdupu(2.184 mnm). Bez većih problema, kosom padinom, travnato - kamenitim terenom relativno brzo i lako se stiže ispod vršnog grebena Smojana. Sa dijela staze ispod grebena otvaraju se odlični pogledi na okolinu, sami početak staze, Beškezu, Krisitor, Kučka korita, Hum Orahovski, Viljenicu, Šilu Velju, Štitan, Rikavačko jezero, Vilu, Štrungeze, i dr. Na putu ka vrhu obilazite vršni greben sa lijeve strane i izlazite na prevoj sa kojeg se otvara pogled i prema sjeverozapadu na katun Gladišta, Trepetljikov do, dolinu između Šile Velje i Treskavca, Treskavac, Surdup, i dr. Sa prevoja staza zaokreće udesno i grebenom i manjim udolinama usmjerava se prema vrhu. Prema vrhu nailazite na oznake koje dalje kretanje usmjeravaju u tri pravca: prvi u pravcu vrhova Štitan i Surdup, drugi u pravcu nižeg ( sjevernog ) vrha Smojana i treći u pravcu najvišeg (istočnog) vrha. Teren je lako prohodan, pa se bez većih teškoća izlazi na vrh.

Vrh Smojana je prostran i bezbjedan, uz odličan pogled u svim pravcima. Sjeverni vrh dijelom zaklanja pogled sa najvišeg vrha na Štitan i Surdup. Na vrhu Smojana postoji piramida od sakupljenog kamenja kao obilježje vrha.

Atraktivnost ture(1–5): 5


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Smojan iz Podgorice je širokim asfaltnim putem Podgorica - Medun - Ubli - Preoč, a zatim užim, ali dobrim asfaltnim putem do Kučkih korita (Karaule). Kučka korita su poznato izletište Podgoričana sa nekoliko ugostiteljskih objekata.


Od Korita do Velike Ćafe je makadamski put lošijeg kvaliteta (obavezno terensko vozilo) u dužini od oko 11 km. Na oko 1,5 km nakon izvora Velika Radeča (1.505 mnm), nailazi se na raskrsnicu : desno put vodi ka Krisitoru i prevoju Mala Ćafa, a lijevi krak (naš pravac) ka Kotskom katunu, Smojanu i Velikoj Ćafi. Prije dolaska na prevoj Velika Ćafa vrh Smojan se jasno pojavljuje pravo ispred. Desno od puta vidi se gromada Krisitora..


Prevoj Velika Ćafa (1.886 mnm) je mjesto za početak staze. Inače, sa Velike Ćafe može se terenskim vozilom spustiti na Rikavačko jezero (loš put!), a zatim se, takođe težak put penje na prevoj Širokar, pa postepeno spušta do Mokre i nastavlja dalje prema Bukumirskom jezeru. Na prevoju Velika Ćafa su česti smetovi snijega i krajem juna, pa čak i početkom jula..


Staza počinje sa prevoja Velika Ćafa odakle je hrh Smojana pravo ispred Vas, u pravcu sjeverozapada. Putanja ide pravo, kosom padinom u pravcu južne strane vršnog grebena. Odmah sa početka staze za uspon na vrh Smojana (desno u odnosu na njega) u pravcu sjevera, preko puta udoline - Beljeve rupe, pruža se odličan pogled prema najvišim vrhovima Kučkih planina Surdupu (2.184 mnm) i Štitanu (2.172 mnm).


Sa staze u dijelu ispod grebena, otvaraju se odlični pogledi na okolinu, sami početak staze, Štitan, Rikavačko jezero, Vilu, Štrungeze, Beškezu, Krisitor, Korita Kučka, Hum Orahovski, Viljenicu, Šilu Velju..


Dalje prema vrhu obilazite vršni greben sa lijeve strane i izlazite na prevoj sa kojeg se otvara pogled i prema sjeverozapadu na katun Gladišta, Trepetljikov do, dolinu između Šile Velje i Treskavca, Treskavac, Surdup, kao i na Rikavačko jezero, Vilu, Štrungeze, Beškezu, Krisitor..


Sa prevoja staza zaokreće udesno i grebenom i manjim udolinama usmjerava se prema vrhu. Uočava se piramida na najvišem vrhu Smojana.


Prema vrhu nailazite na markacije staza koje vode u pravcu vrhova Štitan i Surdup, kao i nižeg, sjevernog vrha Smojana (2.064 mnm).


Na kraju, preko male udoline do najvišeg (istočnog) vrha. Teren je lako prohodan, pa se bez većih teškoća izlazi na vrh. Vrh Smojana je prostran i bezbjedan sa obilježjem u vidu piramide od sakupljenog kamenja.


Pogled sa vrha Smojana na: Kučka korita, Hum Orahovski, Berovaču, Viljenicu, Šilu Velju, Trepetljikov do, Treskavac, Surdup, Štitan, Rikavačko jezero, Vilu, Štrungeze, Prokletije, Beškezu, Krisitor..


Pogled na Smojan sa Surdupa.