Sutorman - Čukuleri - Gornja Gurza (Skumtati) - Bijela Skala , pješačka staza ( PPT )

Početak staze: 805 mnm, prevoj Sutorman.
Cilj : prevoj Bijela Skala ( 903 mnm ).
Visinska razlika : denivelacije na stazi 178 m + 43 m + 120 m.
Težina staze: srednja I.
Dužina staze: 4 km do lovačkog doma + 2 km do Čukuleri + 4,2 km do raskrsnice u Gornjoj Gurzi ( Skumtati ) +1,3 km do Bijele Skale.
Vrijeme potrebno za prolaz: 4 h 30 min.
Voda na stazi: nema. Izvor Đolaza je pored prilaznog puta na oko 600 m prije prevoja Sutorman iz pravca Virpazara, iznad puta na udaljenosti od regionalnog puta od oko 200 m ( do izvora postoji makadamski put ).
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: ima - veoma dobra. Od prevoja Sutorman u pravcu visoravni Čukuleri postoji makadamski put lošijeg kvaliteta dužine blizu 5 km. Staza na tom dijelu ide putem te je orijentacija jednostavna. Dalje postoji jasno uočljiva, čista i dobro markirana staza koja je nekad bila karavanski put ili pastirska staza (obratiti pažnju na raskrsnicama da se izabere pravi smjer kretanja).
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: ima - kutija na Bijeloj Skali.
Kondiciona spremnost: srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: proljeće, jesen i zima ( može i po niskom sniježnom pokrivaču ).

Čukuleri ( Čukulera ili Čukuljera ) je visoravan u Gornjim Šestanima, smještena u zaleđu Bara, od koga je razdvaja planinski vijenac sa Vrsutom i Loncem na sjeverozapadu, Širokom stranom, Kunorom i Rankom do Bijele Skale, te Rumije na jugu. Ljera (alb.) je velika rupa sa vodom koja služi za napajanje stoke pa je otuda i ova visoravan dobila ime, pošto na njenom zapadnom kraju na obodu šume postoji lokva sa vodom u vidu jezerceta. Na ovoj pitomoj zaravni u svakom periodu godine možete naići na krdo bikova koji su ostavljeni sami ( oprez prilikom prolaza u njihovoj blizini zbog mogućeg napada životinja - bikova ).

Gurza je bivše naselje u Gornjim Murićima, Šestani ( Bar ) koje se nalazi ispod pomenutog planinskog vijenca, a iznad Skadarskog jezera. Čitavo područje obiluje brojnim prirodnim ljepotama, sa odličnim vidicima i dugogodišnjom hrastovom šumom. Na širem prostoru Gurze postoje brojni ostaci različitih građevina ( kamene podzide, zidovi kojima su ograđivane njive i pitome doline, bunari, a u samom centru naselja postoje brojni ostaci starih kuća ). U blizini bivšeg naselja Gurza postoje dva zaseoka : Dedići i Lukići u kojima, za razliku od Gurze, postoji par kuća u kojima se stalno živi. Ova pješačka staza zaobilazi centar naselja, tako da ako želite da posjetite centar Gurze obratite pažnju na napomenu koju dajemo u daljem tekstu .

Bijela Skala je prevoj na pomenutom planinskom vijencu koji je u prošlosti bio glavni pravac preko kojeg su išli karavanski putevi koji su povezivali Stari Bar sa Skadarskim jezerom.

Pješačka staza Sutorman - Čuku Leri - Gurza centar naselja - Gornja Gurza - Bijela Skala je djelimično dio Primorske planinarske transverzale, dionice Sutorman - Bijela Skala - Baltina ( napomena: PPT ne tretira prečicu Čukuleri - Gornja Gurza - Skumtati). Ova dionica PPT je duga oko 14 km. Moguće je naravno, cijelu dionicu proći u jednom danu ali smo mi odlučili s obzirom na relativno veliku dužinu staze, mogućnost prilaza ovoj oblasti iz tri pravca kao i činjenicu da smo u opisu tretirali i pomenutu prečicu, da opis pješačkih tura na ovom prostoru podijelimo u četiri staze:

I Sutorman - Čukuleri - Gornja Gurza (Skumtati) - Bijela Skala, sa polaznom tačkom Sutorman,

II Baltina - Bijela Skala - Gornja Gurza (Skumtati) - Čukuleri, sa polaznom tačkom Baltina,

III treća u dvije varijante:

  • Gurza, centar naselja - Gornja Gurza ( Skumtati ) - Bijela Skala sa početkom staze u zaseoku Lukići,
  • i obratno, sa početkom staze na Baltini, i

IV Gurza - Čukuleri sa početkom staze u zaseoku Lukići.

Moguća je naravno i kružna varijanta: Gurza - Gornja Gurza(Skumtati) - Čukuleri - Gurza ili pak obrnutim smjerom Gurza - Čukuleri - Gornja Gurza (Skumtati ) - Gurza.

Nakon naših višestrukih obilazaka ovog prelijepog terena, koji je u kasnu jesen, preko zime i u rano proljeće idealan za laganu šetnju i pješačenje, želimo da ukažemo na to da postoje određene nepreciznosti na pojedinim informativnim tablama na ovom terenu. Takođe, u odličnom vodiču PTT Orjen - Lovćen - Rumija ne pominju se pojedine markirane staze koje postoje na ovom prostoru, zbog čega je moguće da se promaši željeni pravac kretanja.

Konkretno, napomena vezana za staze ( pored pravca kojeg opisujemo), kao dio PPT sa visoravni Čukuleri postoji staza koja vodi polulijevo i koja vodi u centar bivšeg naselja Gurza, pri čemu se gubi na visini blizu 200 mnm, a zatim se nastavlja iz naselja u pravcu juga usponom približno iste visine i izlazi na stazu prema Gornjoj Gurzi ( Skumtati ) i Bijeloj Skali.

Druga napomena se odnosi na pravac Čukuleri - Gornja Gurza - Skumtati, (pravac koji mi ovdje opisujemo, bez spuštanja u centar naselja Gurza), sa kojeg takođe može da se skrene u drugom pravcu. Naime, neposredno prije dolaska na raskrsnicu u Gornjoj Gurzi ( Skumtati ) postoji krak staze, udesno, gledano iz pravca Čukuleri, kojim se preko planinskog prevoja može spustiti u Tuđemile. Dakle, ove činjenice treba uzeti u obzir ako se želi najkraćim, centralnim pravcem, proći od doline Čukuleri do prevoja Bijela Skala.

Na informativnim tablama postoje i određeni podaci o dužinama pojedinih dionica staza koji ne odgovaraju stanju na terenu. Naime, na tablama na raskrsnici u Gornjoj Gurzi (Skumtati) piše da do Bijele Skale ima 3,9 km, a ima svega 1,3 km. Takođe, na drugoj tabli na toj raskrsnici piše da sa tog mjesta do visoravni Čukuleri ima 2,6 km, a stvarno ima 4,2 km. Na tabli kod lovačkog doma piše da do Sutormana ima 6,2 km, a stvarno ima 4 km.

Sa Sutormana je odličan pogled na Rumiju i Lisinj, sa dijela prilaznog puta lovačkom domu, prije vikendice dobar je pogled na Vrsutu, a ispod prevoja je odličan pogled na Crmničko polje.. sa dijela staze od lovačkog doma do visoravni Čukuleri, dobar je pogled na vrhove: Ostrovica,Vesir i Rumiju, na naselje Gurzu i Skadarsko jezero.

Kratak opis staze :

Prilazni put za Čukuleri i Gurzu iz Podgorice vodi preko Virpazara. Starim putem za Bar od Virpazara do prevoja Sutorman, gdje je i početak staze, ima oko 15 km. Međutim, put je od 2015. u prekidu za kolski saobraćaj zbog odrona iznad sela Limljani i još (mart 2017.) nije osposobljen za saobraćaj !? Zbog toga se koristi alternativni put koji ide nižom kotom i nešto je duži od navedenog, ali takođe je asfaltni i njime se putničkim vozilom bezbjedno može proći ova dionica. Put najvećim dijelom, ide trasom nekadašnjeg “ćire” koji je saobraćao na relaciji Bar - Virpazar i priključuje se na pomenuti regionalni put poslije mjesta prekida, ispod samog prevoja Sutorman na udaljenosti par kilometara od bivšeg željezničkog tunela. Taj put od Virpazara prati nivo Crmničkog polja i prolazi u neposrednoj blizini pruge Beograd - Bar, s tim da se od sela Limljani penje naviše i nakon jedne duže serpentine spaja sa regionalnim putem. Od te raskrsnice do prevoja Sutorman ostaje još oko 6,5 km. Sutorman je prevoj ( 805 mnm) na planinskom lancu između vrhova Rumija i Vrsuta. Regionalni put se sa prevoja Sutorman spušta prema jugu u pravcu Bara, a desno sa puta ide loš makadamski put do vrha Vrsuta.

Pješačka staza sa Sutormana do visorani Čukuleri kreće sa prevoja lijevo, pored bivše Sušare, makadamskim putem dužine blizu 5 km. Loš put ide ispod vrhova Tvrdoč i Lonac, pa pošto izađe na prevoj, zaokreće poludesno i dolazi do lovačkog doma u blizini mjesta Čukuleri, prostrane doline koja se prostire ispod istočnih padina masiva Rumije. Od Sutormana do lovačkog doma ima 4 km. Terenskim vozilom je moguće bezbjedno proći samo početnu dionicu ovog puta dugačku oko 1 km i par stotina metara, do blizu jedne novosagrađene vikendice i par koliba u šumi ispod puta. Nakon toga put se strmije penje na prevoj i kod lovačkog doma izlazi na kotu 941 mnm. Od doma put još oko 800 m produžava prema visoravni Čukuleri. Na kraju makadamskog puta je najviša tačka na stazi ( 983 mnm).
Po završetku makadamskog puta staza nastavlja kroz šumu i jasno vidljivim karavanskim putem spušta se na zaravan Čukuleri (842 mnm). Na tom dijelu, staza prolazi ispod bunara u šumi, ali voda bez prečišćavanja nije za piće. Na početku zaravni, odmah po spuštanju iz šume u dolinu nailazi se na veću lokvu pored staze, koja tokom cijele godine ima dovoljno vode. Voda sa lokve nije za piće i služi za pojenje stoke. Od lokve staza produžava sredinom prostrane doline Čukuleri na kojoj u svim godišnjim dobima ima goveda na ispaši. Po prolazu doline ponovo ulazite u rijetku šumu i dobro markiranom stazom nastavljate u pravcu istoka. Nakon oko 1 km od visoravni Čukuleri staza zaokreće udesno i produžava u pravcu juga, te se poslije još 3,2 km spaja u Gornjoj Gurzi ( Skumtati ) sa stazom iz Gurze. Na ovoj raskrsnici (828 mnm) skrećete desno i po prolazu dodatnih 1,3 km stižete na prevoj Bijela Skala (903 mnm). Zadnja dionica ide čistim, travnatim terenom kroz rijetku hrastovu šumu, pa prolaz ovim prostorom predstavlja pravo zadovoljstvo.

Sa prevoja Bijela Skala se vidi Baltina (668 mnm), početak staze za uspon na Bijelu Skalu iz pravca Bara.

Stazu Sutorman - Čukuleri - Gornja Gurza (Skumtati)- Bijela Skala je moguće skraćivati ili produžavati u kombinaciji sa dvijema pomenutim stazama.

Atraktivnost ture(1–5): 5


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Čukuleri i Gurzu iz Podgorice vodi preko Virpazara. Iz Virpazara se ide starim putem za Bar do prevoja Sutorman ( 15 km), gdje je i početak staze. Regionalni put je od 2015. godine u prekidu za kolski saobraćaj zbog odrona iznad sela Limljani, pa se koristi alternativni afaltni put ( ide nižom kotom). Put najvećim dijelom, ide trasom nekadašnjeg “ćire” koji je saobraćao na relaciji Bar - Virpazar i priključuje se na regionalni put poslije mjesta prekida, u blizini jedne kuće. U Limljanima pored puta postoji dobar izvor.


Ispod prevoja Sutorman se sa puta vidi vrh Lonac, podno kojeg ide put sa Sutormana ka lovačkom domu i visoravni Čukuleri. Na oko 600 m prije prevoja Sutorman iz pravca Virpazara, sa desne strane iznad puta, na oko 200 metara od regionalnog puta, postoji takođe dobar izvor pitke vode - Đolaza.


Sutorman je prevoj (805 mnm) na planinskom lancu između Rumije i Vrsute. Regionalni put se sa prevoja spušta prema jugu u pravcu Bara, a desno sa puta ide loš makadamski put do samog vrha Vrsute. Sa Sutormana je odličan pogled na vrh Rumije i Lisinja, kao i na Bijelu Skalu, cilj ove pješačke ture. Na Sutormanu, odmah pored početka staze uzdiže se mali vrh - Tvrdoč (859 mnm) do kojeg postoji markirana staza.


Pješačka staza sa Sutormana do visorani Čukuleri kreće sa prevoja lijevo, pored bivše Sušare, makadamskim putem dužine blizu 5 km. Loš put ide ispod vrhova Tvrdoč i Lonac, a pošto izađe na prevoj, zaokreće poludesno i dolazi do lovačkog doma u blizini visoravni Čukuleri. Od Sutormana do lovačkog doma ima 4 km. Terenskim vozilom je moguće bezbjedno proći samo početnu dionicu ovog puta dugačku oko 1 km i par stotina metara, do blizu jedne novosagrađene vikendice i par koliba u šumi ispod puta. Nakon toga se put strmije penje na prevoj i kod lovačkog doma izlazi na kotu 941 mnm. Kod doma smo ugledali šarku ( zmiju otrovnicu ).. Od doma put produžava prema visoravni Čukuleri još oko 800m. Na kraju makadamskog puta je najviša tačka na stazi (983 mnm).


Po završetku makadamskog puta staza nastavlja kroz šumu i jasno vidljivim karavanskim putem spušta se na zaravan Čukuleri ( 842 mnm ). Na tom dijelu staza prolazi ispod bunara u šumi, ali voda iz njega bez prečišćavanja se ne preporučuje za piće. Sa tog dijela staze vidljivi su vrhovi Ostrovica i Vesir, kao i visoravan Čukuleri. Na početku zaravni, odmah po spuštanju iz šume u dolinu nailazi se na veću lokvu pored staze, koja u svim godišnjim dobima ima dovoljno vode. Voda sa lokve nije za piće i služi za pojenje stoke.


Od lokve staza produžava sredinom prostrane doline Čukuleri na kojoj u svim godišnjim dobima ima goveda na ispaši. Po prolazu doline ponovo ulazite u rijetku šumu i dobro markiranom stazom idete dalje u pravcu istoka. Poslije oko 1 km od visoravni Čukuleri zaokreće udesno, produžava ka jugu i ubrzo se stiže na jedno uzvišenje na stazi sa kojeg je dobar pogled na Prokletije, Skadarsko jezero, Gurzu, kao i vrhove Vidrijak, Vesir i Rumiju.


Sa uzvišenja staza se spušta oko 70 mnm kroz rijetku šumu u dolinu gdje su brojni ostaci kamenih podzida i koliba, da bi se ponovo uspela par desetina metara na prevoj sa koga se vidi vrh Rumije. Od tog prevoja staza se ponovo spušta u dolinu po sličnom terenu i za nešto više od pola sata stiže se na raskrsnicu u Gornjoj Gurzi ( Skumtati ). Na oko 200 m prije raskrsnice, sa desne strane na drveću, primijetne su markacije za odvajanje staze udesno preko planinskog vijenca do Tuđemila.


Sa raskrsnice ulijevo skreće markirana staza do Gurze dužine 2,8 km, a desno ( naš pravac ) nastavlja staza dužine 1,3 km do prevoja Bijela Skala. Zadnja dionica ide čistim, travnatim terenom kroz rijetku hrastovu šumu, pa pješačenje ovim prostorom predstavlja pravo zadovoljstvo. Sa prevoja Bijela Skala se vidi Baltina ( 668 mnm ), gdje je početak staze za uspon na Bijelu Skalu iz pravca Bara.