Velika Bobija 436 mnm, Mala Bobija 392 mnm, Skadarsko jezero (Malo blato)

Početak staze: 195 mnm, selo Kraćedo, Ceklin.
Cilj: Velika Bobija 436 mnm vrh, Mala Bobija 392 mnm vrh.
Visinska razlika: 241 m+ 80 m.
Težina staze: srednja I.
Dužina staze: 2,1 km + 1,0 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h 30 min + 30 min.
Voda na stazi: nema.
Opasnosti: nema. Kod uspona na vrh Velika Bobija teren na završnom dijelu staze iz doline do blizu vrha je dijelom kamenit i obrastao u šiblje pa taj dio staze treba proći sa većim oprezom.
Markacija: nema.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: rano proljeće, jesen, zima (u povoljnim vremenskim uslovima).

Bobija je brdo na sjevernom obodu Skadarskog jezera između Malog blata i Karuča. Iako nije velike visine Bobija se strmo izdiže iznad tog dijela jezera, pa su pogledi sa njenih vrhova Velika i Mala Bobija izvanredni na: planinski vijenac od Lovćena do Rumije, Skadarsko jezero sa okolinom, Vranjinu, Malo blato, Oblun, Podgoricu sa okolinom, Prokletije, Kučke planine, Brotnjik, Kamenik, Maganik, Prekornicu, Garač, Stavor, sela Ponari, Dodoši..

Kratak opis staze:

Prilazni put za Bobiju iz pravca Podgorice ide magistralnim putem za Cetinje. Poslije Barutane nailazi se na motel “Izletnik”, a nakon oko 1,5 km stiže se na raskrsnicu sa koje se odvaja ulijevo asfaltni put za Rvaše i Rijeku Crnojevića. Od magistrale do Rvaša ima oko 2 km i na toj dionici puta prolazite pored spomenika na Carevom lazu posvećenog pobjedi Crnogoraca nad Turcima u čuvenoj bici iz 1712 godine. Na raskrsnici u Rvašima prema Bobiji (Karuču, Dodošima ) skreće se lijevo i do sela Kraćedo, početka staze za uspon na Bobiju ima oko 5 km. Put je asfaltni (uži) i do početka staze može se doći putničkim vozilom. Prolazi blizu Karuča, živopisnog ribarskog mjesta na ovom dijelu Skadarskog jezera, poznatog po izvoru (oku) velike dubine, prirodnom mrijestilištu ribe. Sa puta za Bobiju do Karuča je svega 1,5 km pa predlažemo ga posjetite po završetku uspona na Bobiju i probate čuvenu jezersku ribu. Od raskrsnice za Karuč do raskrsnice za selo Kraćedo ima još oko 3 km, a do samog sela - početka staze još 0,6 km. Uspon na vrh Bobija je možda prilika i za posjetu selu Dodoši. Od raskrsnice za selo Kraćedo do sela Dodoši ima svega oko 3,5 km. Selo Dodoši je takođe živopisno, nalazi se podno Velike Bobije sa jugozapadne strane, a iz njega je dobar pogled na oba vrha Bobije, kao i na pećinu u stijenama između ova dva vrha. U ljetnjem periodu kad je vodostaj jezera nizak, iz Dodoša se vozilom može proći do Ponara i Žabljaka Crnojevića, a zatim preko Vukovačkog mosta i Golubovaca do Podgorice.

Početak staze (puta) za uspon na vrhove Velika i Mala Bobija je u selu Kraćedo. Već na prilazu selu Kraćedo vrh Male Bobije(sa antenom na vrhu) se vidi sa prilaznog puta. Od sela Kraćedo do vrha Mala Bobija postoji loš makadamski put, ali je početnih par stotina metara solidan, te vozilom možete proći kroz selo i parkirati ga pored puta podno Male Bobije, po izlazu puta iz sela. Staza je početnih oko 1 km zajednička za uspon na Veliku i Malu Bobiju. Ide makadamskim putem i relativno lako se izlazi do raskrsnice staza na visini od oko 300 mnm. Vidici na okolinu bivaju sve bolji, a na ovom dijelu put (staza) prolazi pored rezervoara za vodu. Po dolasku na raskrsnicu puteva (staza) treba odabrati redosljed uspona na vrhove Bobije. Odmah da kažemo da je uspon na Malu Bobiju veoma lagan pošto do samog vrha postoji makadamski put. Međutim, uspon na Veliku Bobiju je nešto zahtjevniji.

Prema vrhu Velike Bobije sa raskrsnice produžavate polulijevo, donjim putem koji se nakon oko 100 m od raskrsnice završava na početku bivšeg katuna.Na katunu postoje brojni ostaci kamenih kuća i zidina koje svjedoče da se na ovom lokalitetu nekada i stalno živjelo, jer ostaci građevina liče na kuće za stanovanje ( a ne na pastirske kolibe). Katun se više ne koristi, a bivše zgrade i livade su obrasle u šiblje. Jasna staza, dijelom zarasla prolazi pored kamenih zidina i blago se spušta u dolinu, pri čemu se gubi na visini oko 20 - tak m. Po silasku u dolinu staza prolazi desnim obodom malih dolina - livada, koje iako dijelom zarasle u rastinje predstavljaju lako prohodan teren za dalji pravac kretanja. Čitavo vrijeme kretanja od raskrsnice ispred Vas se uočavaju dva vrha: niži koji je bliži katunu i drugi, iza toga - vrh Velika Bobija. Cilj daljeg kretanja iz doline je da se zaobiđe prvi vrh sa desne strane i dođe blizu doline između nižeg vrha i Velike Bobije, a zatim iz doline izvrši penjanje poludesno, kosom padinom na prevoj zapadno od vrha Velika Bobija, da bi se završni uspon na vrh (oko 20 mnm) izvršio sa južne strane, iz pravca Vranjine i Žabljaka Crnojevića. Sa livada u dolini staza produžava najčistijim terenom prema jugu, blago naviše, kroz rijetku šumu, pa polulijevo i bez većih teškoća se stiže u podnožje vrha Velika Bobija. Napominjemo da ne idete do kraja “čistog” terena prema udolini između nižeg vrha i Velike Bobije, već na oko 100 m prije zaokrećete poludesno naviše kroz rijetku šumu, prema prevoju (ovaj put, prevoj je između vrha Velika Bobija i nižeg vrha koji se nalazi južno od vrha Mala Bobija). Na ovom dijelu staze je lošiji teren, prekriven dijelom krupnim kamenjem i obrastao rastinjem, ali ako se strpljivo pronađe pravi pravac bez većih teškoća se izlazi na prevoj. Obavezno izbjeći direktni uspon iz doline prema vrhu Velika Bobija, jer teren je tim pravcem veoma težak i nepristupačan. Po izlasku na prevoj ispod vrha otvara se odličan pogled prema jugu, na Skadarsko jezero sa okolinom. Sa prevoja takođe ne ići direktno prema vrhu nego ga zaobići sa desne strane, čistijim terenom. Ostaje završni uspon na vrh koji treba izvršiti iz pravca juga laganom, relativno čistom putanjom koja je praktično kao jedini prilaz vrhu prirodno napravljena.

Vrh Velika Bobija je prostran i bezbjedan obrastao visokom travom i rijetkim niskim rastinjem. Kao obilježje vrha na njemu je izgrađena betonska piramida koja je dobro očuvana. Sa vrha Velika Bobija je naročito dobar pogled prema jugu i istoku.

Povratak sa vrha Velika Bobija na stazu za uspon na Malu Bobiju je moguć na dva načina: povratak istim putem na početnu raskrsnicu iznad katuna (što je naša preporuka) i nastaviti dalje putem do vrha i drugi, preći prečicom iz doline (livada) prije katuna na makadamski put koji vodi do vrha Mala Bobija, pa dalje nastaviti putem do vrha. Prečica je relativno kratka, ali ako se ne pronađe pravi pravac (udolina na putu kojom se površinske vode sa Male Bobije slivaju u dolinu) prolaz njome može biti dosta naporan i težak. Iako se pronadje pravi pravac prečice prilikom prolaza zadnjih par desetina metara prije izlaska na put, morate se pomoći rukama. Dalje prema vrhu Mala Bobija uspon je lagana šetnja putem tako da se bez teškoća izlazi na vrh. Pogled sa vrha Mala Bobija je takođe odličan pogotovu ka jugu, zapadu i sjeveru. Na vrhu Mala Bobija postoji predajnik mobilne telefonije.

Pri vrhu zapadne padine nižeg vrha koji se nalazi između vrhova Velika i Mala Bobija postoji pećina čiji jedan dio je dograđen i adaptiran za vjerske potrebe od strane jednog misionara. Prilaz pećini je težak jer je zarastao u gusto šiblje.

Prelaz sa jednog na drugi vrh Bobije vršnim grebenom preko nižeg vrha koji se nalazi između njih se ne preporučuje jer je teren izuzetno težak, kamenit i obrastao je u gusto šiblje.

Atraktivnost ture (1–5): 4


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Bobiju iz pravca Podgorice ide magistralnim putem za Cetinje. Na raskrsnici oko 1,5 km od motela “Izletnik” treba skrenuti lijevo za Rvaše i Rijeku Crnojevića. Od magistrale do Rvaša ima oko 2 km, pri čemu na toj dionici puta prolazite pored spomenika na Carevom lazu. Na raskrsnici u Rvašima prema Bobiji (Karuču, Dodošima ) skreće se lijevo.


Iznad Karuča postoji raskrsnica. Ukoliko se odlučite da svratite do njega put je dug svega 1,5 km. Karuč je poznato živopisno ribarsko mjesto..


Iz Karuča se vraćate na raskrsnicu i nastavljate prema Bobiji. Na toj dionici puta ima nekoliko skretanja sa glavnog puta koje treba zanemariti. Sa puta su odlični pogledi na Skadarsko jezero i Lovćen.


Dolazite na raskrsnicu na kojoj se sa glavnog puta koji vodi do sela Dodoši skreće lijevo za selo Kraćedo, mjesto početka staze za uspon na Bobiju. Ako se odlučite da posjetite ribarsko mjesto Dodoši onda na raskrsnici produžite pravo. Selo Dodoši zaista vrijedi posjetiti jer odiše posebnim ambijentom i arhitekturom. Iz Dodoša je odličan pogled na Bobiju (vidi se i pećina) a ljubazno nas je dočekao i jedan čuvar naselja..


Vraćamo se nazad iz Dodoša na raskrsnicu i nastavljamo dalje oko 0,6 km, takođe asfaltnim putem do sela Kraćedo. Sa prilaznog puta selu vidi se vrh Male Bobije. Na raskrsnici iznad sela treba skrenuti desno naniže, a zatim po prolazu kroz naselje skrenuti ponovo desno na makadamski put koji vodi prema Maloj Bobiji. Možete produžiti tim putem još par stotina metara i na proširenju prije početka uspona puta parkirate vozilo.


Staza za uspon na Bobiju kreće od sela Kraćedo. Početak dio staze u dužini od oko 1 km je zajednički za uspon na Veliku i Malu Bobiju.. ide makadamskim putem i relativno lako se izlazi do raskrsnice staza koja se nalazi na visini od oko 300 mnm. Sve su bolji vidici na okolinu, a na ovom dijelu put (staza) prolazi pored rezervoara za vodu.


Sa raskrsnice staza za vrh Velika Bobija ide donjim putem, polulijevo u pravcu bivšeg katuna. Na zamrlom katunu postoje brojni ostaci kamenih kuća i livada, zaraslih u šiblje.. Staza prolazi pored kamenih zidina i blago se spušta u dolinu, pri čemu se gubi na visini oko 20 - tak metara.


Po silasku u dolinu lako se dalje prolazi preko malih livada. Putanja ulazi u rijetku, nisku šumu, ali teren je prohodan i bez većih teškoća se dolazi do podnožja vrha Velika Bobija. Između katuna i vrha Velika Bobija postoji niži vrh, koji staza kroz šumu obilazi sa desne strane. Ne treba ići kroz šumu do kraja “čistog” terena prema udolini između nižeg vrha i Velike Bobije, već prije tog mjesta skrenuti desno u uspon na prevoj, udesno od vrha Velika Bobija.


Iz šume prema prevoju nastaviti poludesno birajući najbolji teren, na dovoljnoj udaljenosti od kamenih gromada. Sa prevoja se otvaraju pogledi na Malu Bobiju, a prema jugu na Skadarsko jezero, selo Dodoši, i dr.


Sa prevoja prema vrhu staza čistijim terenom prelazi na južnu stranu, pa se i pogledi na jezero još više šire na dio prema Ponarima, Oblunu i Malom blatu,


Ispod vrha teren je čistiji i lako prohodan, a tu je i betonska piramida.


Pogled sa vrha Velika Bobija na Skadarsko jezero sa okolnim vrhovima, Oblun, Malo blato, Prokletije, Kučke planine, Podgoricu sa okolinom, Garač, Malu Bobiju, i dr.


Nakon uspona na vrh Velika Bobija vraćate se istim pravcem kojim ste došli do raskrsnice iznad katuna. Sa raskrsnice nastavljate gornjim putem, poludesno, makadamom koji vodi do vrha Mala Bobija. Prije katuna postoji prečica kojom se može skratiti izlazak na put za malu Bobiju, ali kako smo u opisu ture naglasili ide dijelom preko teškog, kamenitog terena ( na drugoj fotografiji to mjesto se vidi na putu). Sa prilaznog puta Maloj Bobiji polulijevo se vidi vrh Velika Bobija. Na vrhu Mala Bobija postoji predajnik mobilne telefonije.


Pogled sa vrha Mala Bobija na Malo blato, Prokletije, Kučke planine, okolinu Podgorice, selo Kraćedo, Lovćen, Stavor, Skadarsko jezero, Veliki Trojica, Vrsutu, Vranjinu, selo Dodoši, Rumiju, Veliku Bobiju, i dr.


Ne pokušavati prelaz sa vrha Velika Bobija na vrh Mala Bobija ili obratno vršnim grebenom preko nižeg vrha između njih, jer teren je na tom dijelu izuzetno težak, kamenit i obrastao je u gusto šiblje.