Velja gora - Ilijino brdo, najviši vrh 702 mnm (Lješanska nahija)

Početak staze: 487 mnm, selo Parci, Lješanska nahija.
Cilj: Velja gora, Ilijino brdo vrh, 702 mnm.
Visinska razlika: 215 m.
Težina staze: laka III.
Dužina staze: 2,3 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h 15 min.
Voda na stazi: nema.
Opasnosti: nema.
Markacija: nema.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala.
Period godine najpovoljniji za uspon: rano proljeće, jesen, zima (u povoljnim vremenskim uslovima).

Velja gora je vrh koji se nalazi na sredini puta između Cetinja i Podgorice, u centralnom dijelu Lješanske nahije. Okružena je selima: Parci, Gradac, Staniselići, Granica, Markovići, Buronji, Progonovići (kula Radunova), Ćepetići, Orasi, Štitari, Češljari, Ćepetići, Đalci, Releza, Meterizi, Zagora, Dobrska župa, Brežine.. Slabo je posjećena od strane planinara i izletnika, iako na samo 15 km od centra Podgorice.. a postoji bar nekoliko razloga da se posjeti. Pruža odličan pogled na Podgoricu sa okolinom, zatim na Kučke planine, Prokletije, Skadarsko jezero, grad Skadar sa okolinom, Rumiju, Vrsutu, Vranjinu, Oblun, Bobiju, Lovćen, Veliki Čelinac, Stavor, Garač, Prekornicu, Maganik, Lisac, Rebrčnik, Kamenik, Brotnjik, Komove, i dr. Laka je i za zimske ture, a tu je crkvica Sv.Ilije o kojoj postoji interesentna legenda..

Na Ilijinom brdu, najvišem vrhu Velje gore postoji crkva Svetog Ilije. Nalazi se na jednoj glavici, stotinjak metara istočno od najvišeg vrha, na nešto nižoj koti. Sjeverozapadno od vrha na Veljoj gori nalaze se predajnici (antenski stubovi ) mobilnih operatora.

Crkvu Svetog Ilije sagradio je 1696. prema narodnom predanju (pretočeno u narodnu pjesmu “Tri sužnja”), rovački vojvoda Vuksan Bulatović uz pomoć lokalnog stanovništva. Skadarski paša je zbog neplaćanja harača zatočio trojicu crnogorskih vojvoda: Vuksana od Rovaca, Liješa od Pipera i Selaka Vasojevića. Vuksan je tokom zatočeništva u Skadru, kroz mali otvor na tamnici u daljini gledao vrh Velje gore, i tako se nadahnjivao vjerom i nadom da se jednog dana vrati u Crnu Goru. Zavjetovao se da će, ako se ikada domogne slobode, izgraditi crkvu na vrhu koji je posmatrao. Nakon bjekstva iz tamnice, uz pomoć mještana, sagradio je malu crkvu na mjestu koje je godinama, sa čežnjom gledao. Svake godine se pored crkve, na Ilindan ( 2. avgusta ) održava sabor mještana i Rovčana.

Rajko Raičković iz Gradca, podno Velje gore, kojeg smo zatekli kako brine o crkvi i njenoj zaostavštini, autor je stihova:

“ Kad izađeš na vrh Velje gore
mnogi ti se vidici otvore.
Naročito ko rano urani
ugledaće Skadar na Bojani “.

Kratak opis staze:

Prilazni put za Velju goru iz pravca Podgorice, ide magistralnim putem Podgorica - Cetinje. Odmah nakon benzinske stanice u Gornjim Kokotima sa magistrale se vidi vrh Velje gore. Poslije Barutane nailazi se na motel “Izletnik”, gdje treba skrenuti desno na lokalni put za sela Staniseljići, Gradac, Draževina, i dr. ( postoje putokazi ispred motela ). Od motela do raskrsnice za selo Parci u kojem je početak staze, ima 3,5 km solidnog asfaltnog puta (ide i linija gradskog saobraćaja). Raskrsnicu - mjesto gdje treba skrenuti ulijevo prema selu Parci lako je prepoznati: sa lijeve strane puta nalazi se groblje, crkva i nekadašnja škola. Od te raskrsnice do mjesta u selu Parci gdje se udesno odvaja makadamski put u smjeru Veljeg vrha, ima tačno 1 km. Inače, od sela Parci pa do samog vrha Velje gore postoji dobar makadamski put dužine oko 2,3 km. Predlažemo da u Parcima parkirate vozilo ( ili još ranije.. odlučite sami ) i da uspon na vrh izvršite pješačenjem. Staza cijelom dužinom prati makadamski put, tako da markacije nijesu ni potrebne.

Početak staze (puta) je u selu Parci, gdje se sa asfaltnog puta skreće udesno na makadamski put, i to iza jedne kamene kuće pored samog asfaltnog puta. Put nema većih strmina, pa uspon predstavlja pravo zadovoljstvo. Skoro od samog početka antenski stubovi i crkvica su uočljivi na vrhu. Penjanjem se šire sve bolji pogledi, pogotovo na Skadarsko jezero sa okolinom. Potom se otvaraju i pogledi prema istoku ( Prokletije, Kučke planine, Podgorica ) i sjeveroistoku (Komovi, Brotnjik, Kamenik, Prekornica). Ispod samog vrha put dijelom prolazi sjeverozapadnom i sjevernom padinom Velje gore, te je sa tog dijela puta odličan pogled na sela zapadno i sjeverno od Velje gore (Štitare, Orahe, Progonoviće, Ćepetiće, kao i na planine(vrhove) Veliki Čelinac, Stavor, Siljevicu, Garač, Prekornicu.

Na vrhu Velje gore je grupa kamenih gromada visine oko 3 m u odnosu na put. Put prvo prolazi pored antenskih objekata u neposrednoj blizini vrha sa sjeverozapadne strane, a potom produžava istočno jedno 100 m do crkve Svetog Ilije. Sa platoa pored crkve izvrstan je pogled na prostore sjeveroistočno i istočno od Velje gore: Prekornicu, Maganik, Kamenik, Brotnjik, Komove, Kučke planine, Prokletije, Skadarsko jezero, Podgoricu sa okolinom, te sela Progonovići, Buronje, Draževinu, Kruse, Gradac, Staniselići..

Atraktivnost ture (1–5): 5


3D Google mapa prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Velju goru iz pravca Podgorice, ide magistralnim putem Podgorica - Cetinje. Odmah nakon benzinske stanice u Gornjim Kokotima sa magistrale se vidi vrh Velje gore. Poslije Barutane nailazi se na motel “Izletnik”, gdje treba skrenuti desno na lokalni put za sela Staniseljići, Gradac, Draževina, i dr.


Od motela do raskrsnice za selo Parci u kojem je i početak staze, ima 3,5 km, solidnog asfaltnog puta. Raskrsnicu - mjesto gdje treba skrenuti ulijevo prema selu Parci lako je prepoznati: sa lijeve strane puta nalazi se groblje, crkva i nekadašnja škola.


Od raskrsnice kod groblja do mjesta u selu Parci gdje se udesno odvaja makadamski put u smjeru Veljeg vrha, ima tačno 1 km. To mjesto ćete lako uočiti po kamenoj kući koja se nalazi na desnoj strani uz sami put, nakon koje se uočava pomenuti makadamski put..


Početak staze je od kamene kuće u selu Parci (sa početka makadamskog puta), s tim da pješačenje možete započeti sa bilo kojeg mjesta prilaznog puta. Od sela Parci do vrha Velje gore je dobar makadam dužine oko 2,3 km. Staza cijelom dužinom prati makadamski put, tako da markacije nijesu ni potrebne. Nema većih strmina, pa uspon predstavlja pravo zadovoljstvo. Skoro od samog početka antenski stubovi i crkvica su uočljivi na vrhu..


Sa većom visinom pogledi bivaju sve bolji, pogotovo na Skadarsko jezero sa okolinom. Potom se otvaraju i pogledi prema istoku ( Prokletije, Kučke planine, Podgorica ) i sjeveroistoku (Komovi, Brotnjik, Kamenik, Prekornica).


Što se staza(tj.put) više približava vrhu, sve jasnije se vide objekti na vrhu: predajnici (antenski stubovi) i crkva.


Put ispod samog vrha dijelom prolazi sjeverozapadnom i sjevernom padinom Velje gore, te je sa tog dijela puta veoma dobar pogled na sela zapadno i sjeverno od Velje gore (Štitare, Orahe, Progonoviće, Ćepetiće, kao i na planine (vrhove) Veliki Čelinac, Stavor, Siljevicu, Garač, Prekornicu..


Staza - put izlazi na vrh sa sjeverne strane, u neposrednoj blizini predajnika mobilne telefonije. Ilijino brdo, najviši vrh Velje gore od predajnika je udaljen svega desetak metara, a čini ga grupa većih kamenih gromada.


Stotinak metara istočno od Ilijinog brda, nalazi se crkva Svetog Ilije. Makadamski put se blago spušta sa vrha do blizu crkve.


Pogled sa platoa oko crkve na: Veliki čelinac, Stavor, Siljevicu, Garač, Prekornicu, Komove, Kučke planine, Podgoricu sa okolinom, Prokletije, Skadarsko jezero sa okolinom, i dr. U uvali oblika amfiteatra, ispod crkve, održavaju se skupovi svake godine na Ilindan (2. avgusta).

Like what you read? Give Predrag Popović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.