Predrag Popović
Sep 1, 2017 · 15 min read

Gradište, Vranova glava 2.215 mnm( najviši vrh) - Sinjavina

Varijanta I

Početak staze: 1.690 mnm, sa katuna Bare Svrčke ( zaravan između Gradišta i Semolja ).
Cilj: Vranova glava 2.215 mnm, najviši vrh Gradišta.
Visinska razlika: 525 m .
Težina staze: srednja II.
Dužina staze: 4,50 km .
Vrijeme potrebno za uspon: 2 h 30 min.

Varijanta II

Početak staze: 1.730 mnm, sa katuna Ječmen do - prevoj Vratlo.
Cilj: Vranova glava 2.215 mnm, najviši vrh Gradišta.
Visinska razlika: 485 m .
Težina staze: teška I.
Dužina staze: 4,30 km .
Vrijeme potrebno za uspon: 2 h 20 min.
Voda na stazi: nema - u varijanti I izvor postoji pored prilaznog puta - kod škole u Krnjoj Jeli; dok u varijanti II izvor postoji pored prilaznog puta u Gornjem Lipovu ( Ropušica ).
Opasnosti: ima u varijanti I - potreban je oprez kod uspona sa katuna Bare Svrčke u dijelu gdje staza prolazi pored okomitih greda; nema - u varijanti II iz pravca Ječmen dola.
Markacija: nema.
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: ima.
Kondiciona spremnost: srednja - visoka.
Period godine najpovoljniji za uspon: ljeto, jesen.

Gradište ( Gradišta ) je planinski masiv na Sinjavini koji zahvata prostor između njena dva najviša i najpoznatija vrha: Torne ( Babljeg zuba ) i Jablanovog vrha. Sa druge strane Gradište je oivičeno Lipovskom i Moračkom kotlinom i prevojem Semolj. Reljef Gradišta je kraški, prekriven brojnim kamenitim glavicama, uvalama i vrtačama, tako da prolaz njime za razliku od ostalog većeg dijela Sinjavine, nije nimalo lak.

Prilaz Vranovoj glavi ( najvišem vrhu Gradišta ) je lakše dostupan u varijanti II sa Ječmen dola (Vratlo ), pošto se početak staze nalazi u neposrednoj blizini glavnog putnog pravca koji ide preko Sinjavine ( Vratlo - Krnja Jela ), ali je teži za uspon i manje atraktivan u odnosu na uspon iz pravca katuna Bare Svrčke.

Prilaz u varijanti I sa početkom staze na katunu Bare Svrčke je teže dostupan, pošto je sa glavnog putnog pravca preko Sinjavine ( Krnja Jela - Vratlo ) do katuna potrebno terenskim vozilom preći dodatnih oko 4 km makadamskog puta, ali je zato uspon ovim pravcem veoma atraktivan s obzirom da staza gotovo čitavom dužinom ide uz ivicu greda i vršnim dijelom, sa izvanrednim pogledima na okolne planinske vrhove, pogotovo na izuzetni vrh Torne (Bablji zub ).

Sa Vranove glave je izvanredan pogled na: Jablanov vrh, Bjelasicu, Umove, Komove, Kučke planine, Rašački sto, Tornu, Zavodišta, Maganik, Tali, Kapu moračku, Lolu, Starac, Durmitor, Veliki Pećarac, i dr. Lokalno stanovništvo tvrdi da se u uslovima maksimalne vidljivosti sa Vranove glave može vidjeti Podgorica sa okolinom !

Kratak opis staze:

Varijanta I

Prilazni put za Vranovu glavu ( Gradište ) u varijanti I vodi od Mioske ( sa magistralnog puta Podgorica - Kolašin), preko Gornje Morače, Redica i Semolja. Sa prevoja Semolj ( 1.580 mnm ) put se spušta u dolinu do škole u Krnjoj Jeli na 1.260 mnm. Inače, sedamdesetih godina prošlog vijeka ispod prevoja Semolj je prilikom gradnje puta Mioska - Boan - Šavnik bila započeta izgradnja tunela, ali do njegove izgradnje do današnjeg dana nije došlo.. Dužina regionalnog, relativno dobrog, asfaltnog puta širine 5 - 6 m, od Mioske do škole u Krnjoj Jeli iznosi 34 km.

Kod škole u Krnjoj Jeli ( opština Šavnik ) sa regionalnog puta udesno se odvaja lokalni put koji vodi na Sinjavinu, prema prevoju Vratlo, iznad Gornjeg Lipova ( opština Kolašin ). Prvih 2,8 km je asfaltirano i ta dionica prolazi kroz visoku bukovu šumu. Put se strmo penje prema planini i po izlasku iz šume prestaje asfalt, na mjestu gdje postoji par kuća novije gradnje. Nastavlja relativno dobar makadamski put koji ubrzo izlazi na prostrane travnate padine Sinjavine. Uskoro se na uzvišenju po desnoj strani puta uočava crkva posvećena moštima Sv. arhiđakona Stefana, a u pravcu istoka otvara se odličan pogled na masiv Gradišta. Nakon oko 5 km od prestanka asfalta stiže se na zaravan - početak katuna Potrk, gdje se udesno odvaja krak makadamskog puta do par savremenih koliba. Na tom mjestu nalazi se i koliba porodice Raca Čogurića, poznatog poljoprivrednika i ljubaznog domaćina iz Kolašina, koja još uvijek održava tradiciju izdiga sa stokom na planinu.

Završni dio prilaznog puta do početka staze za uspon na Vranovu glavu - katuna Bare Svrčke, upravo kreće sa ove raskrsnice. Sa glavnog puta Krnja jela - Vratlo na ovoj raskrsnici se udesno odvaja uočljiviji makadamski put u pravcu pomenutih koliba, no odmah na početku tog puta sa njega se udesno odvaja i slabo vidljiv makadamski put koji ide livadom i vodi do katuna Bare Svrčke. Put je dužine oko 4,2 km, a prva polovina do jedne veće zaravni, prije spuštanja iznad stijena je u dosta dobrom stanju. Drugu dionicu ovog puta je takođe moguće proći dobrim “terencem” ( ukoliko nema odrona ). Prvih stotinjak metara te dionice prolazi iznad okomitih stijena, pa taj dio treba proći sa dodatnim oprezom.

Katun Bare Svrčke je izvanredne ljepote, okružen prekrasnom prirodom ! Iznad katuna se u pravcu juga izdiže stijena neobičnog oblika, u pravcu istoka strmo se uzdižu obronci Gradišta, a ka zapadu se pruža Semolj prekriven gustom šumom - kroz koju ide šumski put sa prevoja i prilaz katunu bi tim pravcem bio mnogo kraći, ali je put nažalost, u vrlo lošem stanju.. Na katunu Bare Svrčke u ljetnjem periodu još uvijek sa stokom izdiže nekoliko porodica iz Gornje Morače, a tu se nalazi i izvor hladne, planinske vode.

Nemarkirana planinarsko - pastirska staza kreće iz udoline kod koliba sa katuna Bare Svrčke. Staza se blago spušta u dolinu kojom protiče voda koja dolazi od izvora stotinjak metara iznad, u podnožju sipara. Odmah po prelasku doline sa vodom jasno vidljiva staza počinje da se strmije penje ulijevo, koso padinom i ubrzo ulazi u prirodne kamene usjeke - prolaze. Na tom dijelu terena uočljive su putanje starih pastirskih staza, te ih treba slijediti početnih oko 500 m. Nailazite na mjesto na kojem lijevo od staze postoji manja kamena glavica na koju se možete popeti i osmotriti okolinu, a sa nje se dobro vidi dalji pravac kretanja.. Vrh Vranova glava od tog mjesta nalazi se pravo ka istoku i ne može se vidjeti. Eventualno kretanje tim pravcem pravo naviše bi zbog teškog terena bio avanturizam..

Zaokrećete poludesno birajući najbolji teren ( sve je čistiji..) i približavate se travnatim padinama Gradišta koje se nalaze uz rub iznad greda koje se okomito spuštaju prema selima Gornje Morače. Izlazak na rub greda je pravi planinarski užitak (oprez: ne približavati se rubnim ivicama greda ! ). Staza se narednih oko 800 m strmo penje po travnatim padinama ( čistom terenu), rubnim dijelom greda u pravcu vidljivog krsta kojeg je lokalno stanovništvo postavilo na dominantnoj stijeni iznad gornjemoračkog sela Svrke.

Ovo mjesto na stazi ( stijena sa krstom ) je tek polovina puta do vrha.. i sa ove pozicije se vidi sljedeći visoki vrh Gradišta, ali to nije i najviši - Vranova glava. Taj vrh treba proći desnom padinom bez uspinjanja na vrh.. Od krsta do tog vrha teren je nešto lošiji, ali je i na tom dijelu moguće pronaći vidljive pastirske staze kojima se u prošlosti gonila stoka sa katuna Bare Svrčke preko prevoja Lokvice do Đedovog dola, ispod Torne. Po prolasku ovog dijela staze pojavljuju se pravo naviše obli, travnati vrh Vranova glava, a poludesno, iznad travnatih padina Gradišta izdiže se strma gromada Torne. Do samog vrha Vranova glava ostaje još strmi uspon kosom travnatom padinom, ispod prvog većeg vrha Gradišta, koji ostaje sa lijeve strane.

Vrh je travnat, prostran i bezbjedan sa obilježjem od sakupljenog kamenja i planinarskom kutijom.

Pogled sa Vranove glave na Tornu ( Bablji zub ) je fantastičan !

Varijanta II

Staza iz Ječmen dola kreće od koliba u katunu i ide udolinama i između brojnih vrtača i brežuljaka do manje lokve. Od lokve počinje strmiji uspon uz sipar i to je najteži dio staze. Po izlasku na prevoj otvara se zaista nestvaran pogled na susjedni vrh Torna ( Bablji zub ), kao i na prelijepe travnate padine Gradišta koje se strmo spuštaju u pravcu juga. Sa prevoja možete poći ulijevo i za 7 - 8 minuta izaći na vrh sa kojeg se pruža odličan pogled na Lipovsku dolinu, Jablanov vrh, Umove, Tornu, Vranovu glavu, Sinjavinu, i dr.

Inače, sa prevoja se ka najvišem vrhu Gradišta - Vranovoj glavi ide desno i koso naviše, travnatim padinama za nešto više od pola sata stiže do njega.

Prilaz Vranovoj glavi ( Gradištu ) je moguć i iz pravaca:

1. Kokoravac - Đedov do - prevoj Lokvice - Gradište,
2. Selo Svrke - Đedov do - prevoj Lokvice - Gradište, i
3. Gornje Lipovo - prevoj Lokvice - Gradište.

Atraktivnost ture (1–5): 5

3D Google mape prilaznog puta

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

3D Google mape staze

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

3D Google mapa Vranove glave i Torne

Prilazni put za Vranovu glavu ( Gradište ) u varijanti I vodi od Mioske ( sa magistralnog puta Podgorica - Kolašin), preko Gornje Morače i Semolja. Sa prevoja Semolj ( 1.580 mnm ) put se spušta u dolinu do škole u Krnjoj Jeli na 1.260 mnm. Mjesto u Krnjoj Jeli na kojem se odvaja put prema Sinjavini se nalazi na kraju veće pravine, preko puta kuće sa lijeve strane puta. Sa puta do Semolja izvanredan je pogled na vrhove moračkih planina: Tali, Pocke vrhove, Zagradac, Krutaš, Veliki Zebalac, Lijevno..

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Kod škole u Krnjoj Jeli sa regionalnog puta udesno se odvaja lokalni put koji vodi na Sinjavinu, ka prevoju Vratlo ( iznad Gornjeg Lipova, opština Kolašin ). Početnih 2,8 km je asfaltirano i ta dionica prolazi kroz visoku bukovu šumu. Put se strmo penje prema planini i po izlasku iz šume prestaje asfalt, na mjestu gdje postoji par kuća novije gradnje. Nastavlja relativno dobar makadamski put, koji ubrzo izlazi na prostrane travnate padine Sinjavine. U blizini škole postoji dobar izvor.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Uskoro se na uzvišenju po desnoj strani puta uočava crkva, a u pravcu istoka otvara se odličan pogled na masiv Gradišta. Nakon oko 5 km od prestanka asfalta stiže se na zaravan - početak katuna Potrk, gdje se udesno odvaja krak makadamskog puta do par savremenih koliba.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Sa glavnog puta Krnja jela - Vratlo na ovoj raskrsnici se udesno odvaja makadamski put u pravcu pomenutih koliba, no odmah na početku tog puta sa njega se udesno odvaja i slabo vidljiv makadamski put koji ide livadom i vodi do katuna Bare Svrčke. Put je do jedne veće zaravni prije spuštanja iznad stijena u dosta dobrom stanju..

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Drugu dionicu ovog puta je takođe moguće proći dobrim “terencem”. Prvih stotinjak metara te dionice puta prolazi iznad okomitih stijena, pa taj dio treba proći sa oprezom. Katun Bare Svrčke je izvanredne ljepote, okružen prekrasnom prirodom ! Na katunu Bare Svrčke u ljetnjem periodu još uvijek sa stokom izdiže nekoliko porodica iz Gornje Morače, a tu se nalazi i izvor hladne, planinske vode. Ovaj dječak nam je pokazao mjesto gdje se nalazi izvor..

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Nemarkirana pastirska staza kreće iz udoline kod koliba sa katuna Bare Svrčke. Staza se blago spušta u dolinu kojom protiče voda od izvora. Odmah po prelasku doline jasno vidljiva staza počinje da se strmije penje ulijevo, koso padinom i ubrzo ulazi u prirodne kamene usjeke - prolaze. Na tom dijelu terena uočljive se putanje starih pastirskih staza koje treba slijediti. Nailazite na mjesto sa kojeg se naprijed polulijevo vidi vršni dio Gradišta. Međutim kretanje tim pravcem, pravo naviše ne preporučuje se zbog teškog terena. Nastavljate poludesno u pravcu kamenih litica, čistim, travnatim padinama, birajući najčistiji teren.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Dalje idete travnatim padinama Gradišta i izlazite na rub greda koje se okomito spuštaju prema selima Gornje Morače. Izlazak na ovo mjesto je pravi planinarski užitak (oprez: ne približavati se rubnim ivicama greda ! ). Pogled na dolinu Gornje Morače okruženu vrhovima Moračkih planina je izvanredan ! Na vrhu prve veće stijene na putanji ka vrhu postoji krst.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Staza se prema vrhu strmo penje po travnatim padinama ( čistom terenu ), rubnim dijelom greda u pravcu vidljivog krsta kojeg je lokalno stanovništvo postavilo na dominantnoj stijeni iznad gornjomoračkog sela Svrke. Ovo mjesto na stazi ( stijena sa krstom ) je tek polovina puta do vrha.. i sa ove pozicije se vidi sljedeći vrh Gradišta koji medjutim nije Vranova glava.. Od krsta do tog vrha teren je nešto lošiji, ali i na tom dijelu je moguće pronaći pastirske staze.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Po prolasku ovog nešto težeg dijela staze ponovo se izlazi na čiste travnate padine, a iznad njih se poludesno izdiže strma, kamenita gromada Torne !

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Konačno, pravo naviše - polulijevo pojavljuju se obli, travnati vrh Vranova glava. Prema vrhu Vranova glava ostaje strmi uspon kosom travnatom padinom ispod prvog većeg vrha Gradišta ( ostaje sa lijeve strane )..

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Vrh je travnat, prostran i bezbjedan sa obilježjem od sakupljenog kamenja i planinarskom kutijom. Pogled sa Vranove glave na Tornu ( Bablji zub ) je fantastičan !

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Staza iz Ječmen dola ( varijanta II ) kreće od koliba u katunu i ide udolinama, između brojnih vrtača i brežuljaka. Sa ovog dijela staze je odličan pogled na Jablanov vrh i Lipovsku kotlinu.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Po prolazu prve polovine staze dolazi se u prostranu uvalu u kojoj postoji manja lokva. Od nje počinje strmiji uspon uz sipar prema udolini na prevoju i to je najteži dio staze.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Po izlasku na prevoj otvara se zaista nestvaran pogled na susjedni vrh Torna (Bablji zub), kao i na prelijepe travnate padine Gradišta koje se strmo spuštaju u pravcu juga !

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Lijevo po izlasku na prevoj možete izaći na niži vrh Gradišta sa kojeg je izvrstan pogled na Lipovsku dolinu, Jablanov vrh, Umove, Tornu, Vranovu glavu, Sinjavinu, Ječmen do (početak staze)..

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Sa prevoja se kreće desno i koso naviše, travnatim padinama za nešto više od pola sata se stiže na najviši vrh Gradišta - Vranovu glavu.

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin.

Sign up for Vrhovi Crne Gore / Peaks of Montenegro

By VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe… Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Predrag Popović

Written by

mail: sonex@t-com.me

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe…

Predrag Popović

Written by

mail: sonex@t-com.me

VRHOVI CRNE GORE - PEAKS OF MONTENEGRO

Odlazak u planinu za mene je uvijek bio poseban čin. Kad kreneš u planinu pristupaj joj smireno i sa poštovanjem. Poštuj planinu, poštovaće i ona tebe…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store