Vrsuta 1.183 mnm

Početak staze: 805 mnm, prevoj Sutorman.
Cilj : Vrsuta, vrh 1.183 mnm.
Visinska razlika : 378 m.
Težina staze: srednja I.
Dužina staze: 3 km.
Vrijeme potrebno za uspon: 1 h 30 min .
Voda na stazi: nema. Izvor postoji pored prilaznog puta na oko 600 m prije prevoja Sutorman iz pravca Virpazara, na udaljenosti od oko 200 m od regionalnog puta, iznad puta ( do izvora postoji makadamski put ).
Opasnosti na stazi: nema.
Markacija: ima - veoma dobra. Od prevoja Sutorman do vrha Vrsute postoji makadamski put lošijeg kvaliteta, pa je orijentacija laka i ako se krećete putem markacije nijesu ni potrebne..
Kutija sa pečatom i upisna knjiga: nema.
Kondiciona spremnost: mala - srednja.
Period godine najpovoljniji za uspon: proljeće i jesen. Uspon je moguć i zimi, bez ili sa niskim sniježnom pokrivačem.

Vrsuta je jedan od vrhova planinskog lanca koji razdvaja Crmničko polje od Barskog zaleđa. Vrh je praktično nastavak masiva Rumije koji pored Vrsute obuhvata još Široku stranu, Lonac ( Sutorman ), Sozinu i Lokvicu ( Tri roge ). Sa vrha Vrsute koji je neobičnog, kupolastoga oblika, pruža se odličan pogled na veći dio crnogorskog primorja, uključujući i najviše vrhove koji se izdižu iznad njega: Lisinj, Rumiju, Lovćen, Orjen, i dr. Sa druge strane prema zaleđu, dobar je pogled na Zetsku ravnicu, Skadarsko jezero, kao i ( u uslovima dobre vidljivosti ) na lanac planinskih vrhova od Garača, Prekornice, Maganika, Kamenika, Brotnjika, Komova, Kučkih planina, Prokletija, i dr.

Vrsuta je opjevana i u narodnoj pjesmi:
“Oj, Vrsuto, goro velja
goro velja i zelena.
Na tebe me nosi želja,
šuma ti je sva zelena,
u teb’ trava do koljena.
Ovce čuva djevojčica
ta spičanska ljepotica..”

U Spiču, priobalnom području kod Bara, kažu da se ova planina smatrala svetom i da se tada zvala Suta (od lat. santa - sveta), pa se spajanjem riječi vrh i Suta, dobilo Vrsuta.

Kratak opis staze :

Najkraći put iz Podgorice za Vrsutu vodi preko Virpazara - starim putem za Bar do prevoja Sutorman ( oko 16 km ), gdje je i početak staze za uspon. Međutim, put je od 2015. godine u prekidu za kolski saobraćaj zbog odrona iznad sela Limljani i još do decembra 2016. nije osposobljen za saobraćaj !? Zbog toga se koristi nešto duži alternativni asfaltni put ( ide nižom kotom ) i putničkim vozilom bezbjedno se stiže do prevoja. Put najvećim dijelom, ide trasom nekadašnjeg “ćire” koji je saobraćao na relaciji Bar - Virpazar i priključuje se na pomenuti regionalni put poslije mjesta prekida, ispod samog prevoja Sutorman na par kilometara udaljenosti od bivšeg željezničkog tunela. Taj put od Virpazara prati nivo Crmničkog polja i prolazi u neposrednoj blizini pruge Beograd - Bar, s tim da se od sela Limljani uspinje i nakon jedne duže serpentine spaja sa regionalnim putem. Od te raskrsnice do prevoja Sutorman ostaje još oko 6,5 km. Na toj dionici puta treba napomenuti dvije stvari: prva je da se na udaljenosti oko 1,5 km - prije prevoja Sutorman, sa regionalnog puta udesno odvaja pješačka staza (postoji tabla) koja ide prema Popovom dolu, kao dionica Primorske transverzale, a druga je da se prije prevoja na oko 600 m udesno odvaja makadamski put, dužine oko 200 metara do izvora pitke vode - Đolaza.

Sutorman je planina ( vrh Lonac 1.183 mnm) i prevoj ( 805 mnm ) na planinskom lancu između vrhova Rumija i Vrsuta. Regionalni put se sa prevoja spušta prema jugu u pravcu Bara i prolazi kroz živopisan kraj sa odličnim pogledima na Rumiju i Lisinj, kao i grad Bar sa okolinom. Put prolazi i kroz istorijsko mjesto Tuđemile, poprište velike istorijske bitke sa vizantinskom vojskom iz 1042. godine, gdje je 2008. podignuto spomen obilježje u obliku obeliska visokog 10 m i teškog 20 t. Na Sutormanu, lijevo sa puta nastavlja makadamski put ispod vrhova Tvrdoč i Lonac, nakon čega zaokreće poludesno i dolazi do lovačkog doma u blizini prostrane doline Čukuleri, koja se prostire ispod istočnih padina masiva Rumije. Inače, na prevoju postoji ruiniran objekat bivše Sušare ljekovitog bilja, a u neposrednoj blizini i par privatnih objekata.

Staza za uspon na vrh Vrsute kreće sa prevoja Sutorman. Vrh Vrsute je vidljiv sa prevoja u pravcu zapada. Od Sutormana do vrha Vrsute postoji loš makadamski put, nekada radjen za vojne potrebe. Staza je monotona, put je prašnjav i prekriven sitnim, pokretnim kamenjem. Ispod vrha na putu postoji par serpentina.

Vrh Vrsute je prostran i bezbjedan, sa odličnim vidicima u svim pravcima !

Prilaz vrhu Vrsute moguć je i markiranom stazom iz pravca Sutomora, preko Miljevca i Poljana.

Ostali vrhovi Vrsute koji se izdvajaju su: Markina glavica (1.064 m), Mala Vrsuta (666 m), i dr.

Atraktivnost ture(1–5): 5


3D Google mape prilaznog puta


3D Google mapa staze


Prilazni put za Vrsutu iz Podgorice vodi preko Virpazara. Vrh Vrsute je uočljiv odmah po izlazu iz Podgorice, u pravcu juga. Iz Virpazara do Sutormana, početka staze za uspon na Vrsutu, najbrže se stiže starim putem za Bar. Međutim, taj put je poduže (i na kraju 2016.) u prekidu zbog odrona, ali tim pravcem postoji još jedan “alternativni” put, niže od regionalnog puta, kojim se putničkim vozilom može doći iz Virpazara do prevoja Sutorman. Na “pravi” put treba skrenuti desno, odmah po prelasku mosta u Virpazaru.


Relativno dobar asfaltni put, uži od regionalnog ( u prekidu je ! ), ide obodom Crmničkog polja pored pruge Bg - Bar i prati trasu nekadašnjeg voza “ćire”. Put prolazi kroz živopisan kraj, a čitavim prostorom dominiraju vrhovi Lokvice ( Tri roge ), lijevo od paštrovačke gore.


U selu Limljani nailazi se na izvor pitke vode koji je, po pričanju mještana uređen krajem 19 - og vijeka od strane Petrovića. Put iz Limljana produžava pravo u pravcu Sutormana i u podnožju prevoja naglo se diže iz ravnice i spaja sa regionalnim putem, oko 6,5 km prije prevoja. Sada širi regionalni put nastavlja naviše i prolazi blizu tunela ispod Sutormana, kojim je prolazio voz “ćira”. Ulaz u tunel se ne vidi sa puta, a ranijih godina se putničkim vozilom moglo proći kroz tunel - sada ne pokušavati, jer su prilazi i tunel dijelom oštećeni..


Put nastavlja prema prevoju usponom preko jedne duže serpentine, nakon čega se nailazi na oznake pored puta o mjestu kuda ide pješačka staza Primorsko planinarske transverzale, koja vodi sa Sutormana prema Popovom dolu i dalje. Poslije tog mjesta ubrzo se sa desne strane puta nailazi na oznaku za izvor pitke vode - Đolaza. Napokon, prevoj Sutorman i na njemu objekat bivše Sušare ljekovitog bilja. Vrh Vrsute je vidljiv sa prevoja Sutorman..


Na Sutormanu postoji informativna tabla.. Pogled sa prevoja na obližnje vrhove Sutormana: Tvrdoč i Lonac, desno na Rumiju i Lisinj.


Staza za uspon na vrh Vrsute kreće sa prevoja prema zapadu, makadamskim putem. Na vrh Vrsute moguće je izaći i dobrim terenskim vozilom. Put je loš i umnogome je devastirao prirodni ambijent koji je ranije postojao..


Uspinjanjem sa puta se prvo otvaraju odlični pogledi prema jugu i istoku na Sutorman, Rumiju i Lisinj, a zatim još više i prema sjeveru i sjeverozapadu na Skadarsko jezero i Lovćen.


Teren ispod vrha Vrsute je čist, bez drveća. Vrh Vrsute je kupolastog oblika, zaravnjen i prostran, podesan za slijetanje helihoptera. Tu je i obilježje vrha u vidu manje piramide od sakupljenog kamenja, sa natpisom na kamenu “1183” i polomljenim metalnim stubom..


Pogled sa vrha Vrsute na: Skadarsko jezero, Brotnjik, Kamenik, Maganik, Lisac, Prekornicu, Lovćen, Lokvicu (Tri roge), Popov do, Haj Nehaj, uvalu Maljevik, Sutomore, Bar, Lisinj, Rumiju..


Interesantan je i prilaz Vrsuti ( Sutormanu ) sa juga, regionalnim putem iz Bara. Prolazi se živopisnim krajem i kroz istorijsko mjesto Tuđemile. Sa te dionice puta odličan je pogled na: Vrsutu, Rumiju, tvrđavu Crni kamen, spomen - obilježje (obelisk) na Tuđemilsku bitku, i dr.


Pogled na Vrsutu: sa puta Bar - Ulcinj, Lisinja, prilaznog puta Rumiji (Velembusi), Rumije i prevoja Bijela skala.