Het politieke antwoord aan de bezorgde burger

Op 19 februari organiseert SIB een gastcollege met minister Ollongren.

Onze redacteuren willen goed geïnformeerd naar de stembus op 21 maart. Wat zijn de belangrijkste vragen om (jezelf) te stellen over de nieuwe Wiv? Vandaag stelt redacteur Babette zich de vraag:

Wat is het antwoord van de politiek op de bezorgdheid over de nieuwe Wiv?

Minister Ollongren geeft een lezing in de Universiteit van Groningen, over haar visie op de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zij is de aangewezen persoon die de AIVD toestemming moet verlenen voor speciale bevoegdheden, zoals het hacken van computers en het lezen van mails. Hoe gaat zij om met het dilemma tussen privacy en veiligheid? In de aankondiging stond ook dat zij zou vertellen over nepnieuws en de bescherming van onze democratische rechtsstaat. Een ontzettend interessante lezing, dacht ik, en daarom reisde ik af naar het verre Groningen.

‘Je deelt je gegevens toch ook met de Albert Heijn?’

Ollongren begint haar verhaal over het dilemma tussen privacy en veiligheid. ‘Wie van jullie heeft een AH bonuskaart?’ vraagt ze aan de zaal. ‘En wie van jullie vindt het erg dat de Albert Heijn zoveel persoonlijke gegevens van jou verzamelt?’ Bijna niemand uit de zaal vindt dit bezwaarlijk. Als jullie je privacy zo gemakkelijk inleveren bij commerciële bedrijven, waarom willen jullie deze dan niet in dienst stellen van de nationale veiligheid? is Ollongrens redenering.

Albert Heijn reclame voor de nieuwe bonus kaart (YouTube, 2013)

Vanuit de overheid wordt regelmatig gezegd dat wij naïef zijn over onze privacy. Hoofd van de AIVD Bertholee uitte hier ook zijn zorgen over. Ik denk dat deze zorgen terecht zijn, maar is het feit dat er een referendum is aangevochten niet een teken dat we ons wel degelijk bekommeren over onze privacy? Als er tijdens het referendum een meerderheid tegen de nieuwe ‘sleepwet’ stemt, laten burgers zien dat zij niet naïef zijn. Het debat over de Wiv, is het begin van bewustwording over onze digitale privacy: misschien hebben we wel iets te verbergen!

Je privacy opgeven aan de Albert Heijn voelt anders dan je privacy opgeven aan de overheid. En door deze twee gelijk te stellen, laat Ollongren zien dat ze de maatschappelijke zorgen over de wet niet begrijpt. We hebben een vrij duidelijk beeld van wat organisaties als de Albert Heijn doen met onze gegevens. Zij gebruiken jouw gegevens vanuit commerciële belangen en jij krijgt er korting en een persoonlijk aanbod voor terug.

Wat de overheid doet met jouw gegevens is onzichtbaar en wat je ervoor terugkrijgt ook. Wat doen de geheime diensten met jouw gegevens? En wanneer verzamelen zij deze? We weten wel dat de overheid zich in principe in ons belang, ‘de nationale veiligheid’, inzet. Maar wat nou als de overheid andere belangen krijgt? Als een overheid misbruik maakt, is er niets meer wat je kan doen en behalve hopen dat de overheid jou tegen haarzelf beschermt. Daarom zijn we kritischer op deze wet dan op de Albert Heijn.

‘Onschuldige burgers hoeven zich geen zorgen te maken!’

Na Ollogrens verhaal over de afweging tussen privacy en veiligheid, vertelt zij meer over wat de Wiv precies inhoudt en hoe deze toegepast zal worden. De minister stelt dat er geen sprake is van een sleepnet. Ze garandeert de zaal zelfs tot twee keer toe dat wij ons geen zorgen hoeven te maken dat wij getapt zullen worden door de AIVD.

Het argument dat ‘onschuldige’ burgers niets te vrezen hebben stuit mij erg tegen de borst. De AIVD houdt juist alleen maar onschuldige burgers in de gaten, omdat zij iemand opsporen vóórdat diegene de misdaad begaat. De AIVD zoekt niet naar terroristen, als een soort rechercheur; het spoort mensen op die potentieel een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid (targets). Voor het opsporen van vastgestelde targets, heeft de AIVD al veel bevoegdheden. Het ‘sleepnet’ wordt juist ingezet wanneer er nog geen duidelijke target is vastgesteld. Daarbij zoeken zij tussen de ‘onschuldige burgers’ of daar niet toevallig een verdacht persoon tussen loopt. Dit legde Bertholee mij helder uit tijdens het Jacobidebat. Door te beweren dat ‘onschuldige burgers’ niet hoeven te vrezen dat hun data wordt verzamelt door de AIVD, laat Ollongren opnieuw zien dat ze de zorgen van haar publiek niet serieus neemt.

Kritische vragen met een mager antwoord

Tijdens de lezing in Groningen lijkt Ollongren het publiek te onderschatten (of zelf niet goed ingelezen te zijn). Ze maakt eerst een belangrijk punt van het feit dat we onze privacy toch al kwijt zijn (door onze eigen naïviteit). Om vervolgens te stellen dat onze privacy in de nieuwe Wiv niet op het spel staat; want er is immers geen sleepnet.

Bezorgde en kritische vragen uit de zaal worden niet met een inhoudelijk verhaal beantwoord. Zo was er de vraag:

‘Als ik een aanslag zou plegen, zou ik via het darkweb en met encrypted berichten communiceren. Hebben de nieuwe bevoegdheden dan wel zin?’

Waarop Ollongren antwoordt dat zij inderdaad steeds mee moeten ontwikkelen met de nieuwste technologieën.

Een Amerikaanse student vraagt hoe we kunnen voorkomen dat er een schandaal zoals bij de NSA plaatsvindt. Daar hadden zij immers vergelijkbare waarborgen en werden dezelfde geruststellende woorden gesproken. Hierop stelt Ollongren gerust met de opmerking dat wij niet Amerika zijn en dat dat bij ons niet zal gebeuren.

En de vraag:

‘Is er voldoende gedaan om alle verzamelde data te beveiligen tegen hackers?’

beantwoordt ze met een enkele: ‘Ja’.

Veel wijzer worden we niet; laat staan gerustgesteld. Weet onze minister wel voldoende af van het werk van de AIVD om een van de controlerende machten te zijn?

Anderhalf uur nadat de lezing begon zit ik teleurgesteld in de trein terug naar Utrecht, met veel onbeantwoorde vragen en een bezorgd gevoel. Ollongren hield een kort en oppervlakkig verhaal over de nieuwe Wiv en liet de onderwerpen nepnieuws, cybersecurity en de bescherming van de democratische rechtsstaat links liggen. Aan het eind van de avond had ik veel om over na te denken. Niet door het verhaal van Ollongren, maar door de bezorgde burgers om mij heen. Misschien zal de politiek niets doen met de uitslag van het referendum, maar ik denk dat het referendum ervoor zorgt dat we kritisch kijken naar welke bescherming wij willen.


WatdeWiv.nl helpt je bij het maken van een keuze bij het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) op 21 maart 2018.

Blijf op de hoogte! Volg ons op Medium, Facebook of Twitter, en meld je aan voor de nieuwsbrief op de website.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.