Chuyện người ngoài hành tinh

Pháp Âm

Đây là một câu chuyện giả tưởng dựa trên các sự kiện có thật, qua giọng kể của Thượng tọa Thích Chân Quang. (Nghe toàn bộ clip …)

(Chú ý: Dưới đây chỉ là phần tóm lược các nội dung chính trong phần thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang. Độc giả của blog này nên tự nghe toàn bộ clip.)

Câu hỏi: Tại sao người ngoài hành tinh đã để lại nhiều dấu vết trên trái đất để chứng tỏ sự tồn tại của họ, nhưng họ lại chưa tiếp xúc trực tiếp với ta? (nghe clip …)

Câu hỏi: Lý do nào mà người ngoài hành tinh không trực tiếp (chính thức) gặp người trên trái đất?

Trả lời: Vì địa cầu bé tí xíu chưa có một chính quyền chung. Trái lại, ở chung trên một quả đất, chịu chung ảnh hưởng của địa cầu nhưng lại chia làm nhiều quốc gia. (nghe clip …)

Câu hỏi: Thế tại sao loài người không bầu ra một chính quyền chung làm đại diện?

Trả lời: Tâm lý của người địa cầu chưa sẵn sàng cho một cái chung. Vài nước lớn thì lại muốn bá chủ, áp bức các nước khác. Họ cứ tranh giành hơn thua.

Câu hỏi: Thế sao không thể hiện sự vượt trội của người ngoài hành tinh để người trái đất phải biết họ kém và khiêm hạ.

Trả lời: Người địa cầu rất kiêu ngạo, hễ không giải thích được thì họ phủ nhận, họ không công nhận ai giỏi hơn, mà chỉ công nhận bản thân họ là giỏi nhất.

Câu hỏi: Nhưng liệu có thể giúp họ nâng cao trình độ, dạy dỗ họ, để họ thấy còn nhiều điều đáng học hỏi.

Trả lời: Tâm lý của loài người là dùng kỹ thuật để chiếm ưu thế, chế vũ khí và chèn ép nhau, chứ không dùng nó để tìm hiểu các nền văn minh khác. Người Trái đất chưa đủ “đạo đức” để sở hữu những kỹ thuật tiên tiến.

Câu hỏi: Không nỡ để họ như vậy, thì giờ làm thế nào?

Trả lời: Người địa cầu đang tự hủy diệt chính họ rồi: khai thác kiệt quệ tài nguyên, chế tạo vũ khí để hủy diệt nhau, v.v.

Câu hỏi: Không có người nào trên địa cầu đủ sức thuyết phục, dạy dỗ họ sao?

Trả lời: Thỉnh thoảng cũng xuất hiện những vị thánh triết xuất hiện để dạy dỗ con người, nhưng chẳng bao lâu họ lại chạy theo vật chất, danh vọng

Câu hỏi: Họ sống thế nào mà gọi là tự hủy diệt?

Trả lời: Lo ăn, mặc, ở; rồi học; khá rồi thì hưởng thụ. Rất ít người tu dưỡng tâm linh để hòa đồng với tâm linh vũ trụ.

Câu hỏi: 2500 năm trước đã có vi Thánh giác ngộ xuất hiện, vậy suốt thời gian qua tại sao loài người vẫn chưa giác ngộ.

Trả lời: Loài người đa số vẫn chưa giác ngộ (chưa tìm hiểu sâu, thực hành sâu, không phổ biến rộng, nữa là bảo vệ), nên những kiến thức đó vẫn chỉ được phổ biến trong số ít — Giáo lý “vô ngã”.

Câu hỏi: Có giải pháp nào để giúp người trái đất thoát khỏi lối sống tự hủy diệt không?

Trả lời: Có 2 cách: 1) kéo quân chiếm trái đất, rồi bắt họ thay đổi 2) đành phải để mặc họ

Câu hỏi: Liệu có cách nào khác?

Trả lời: Rất khó có cách khác, nếu có điều tốt thì chính họ sẽ hủy diệt đi. Đành phải chờ đợi cho người địa cầu tự tốt lên (hoàn thiện đạo đức, sống tử tế thương yêu nhau, tự biết bảo vệ môi trường, các quốc gia phải có thể chế chung, phải biết “tu thiền”)

Bài thơ của Thượng tọa Thích Chân Quang:

* * *

Vũ trụ mênh mông biết về đâu

Lạc lõng lang thang một tinh cầu

Núi sông rừng biển tràn sự sống

Muôn loài chen chúc ở bên nhau

* * *

Nhưng bởi vô minh gốc nặng sâu

Loài người mãi reo rắc khổ đau

Vừa sống vừa tự tìm hủy diệt

Những người hiểu biết phải lo âu

* * *

Ngày mai mặt trời sẽ lên cao

Loài người xin hãy nắm tay nhau

Bước qua tăm tối tìm chân lý

Xây dựng tinh cầu mãi bền lâu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.