WEDO
Published in

WEDO

“Hybrid Working” เทรนด์การทำงานรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ตั้งแต่ Now Normal ไปจนถึง Next Normal!

สถานการณ์ COVID-19 เรียกได้ว่าอยู่กับพวกเราทุกคนมากันเป็นระยะเวลายาวนานพอควร ทำให้เราได้เห็น New Normal ใหม่ ๆ เกิดขึ้น และกลายมาเป็น Now Normal ในทุกวันนี้ไปซะแล้ว ที่เห็นได้ชัดมาก ๆ คือวิธีการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไปจากที่ทุกเช้าจะต้องเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศ นัดประชุมกันในห้องประชุมตามตาราง และทานข้าวเที่ยงพร้อมหน้าพร้อมตากับเพื่อนร่วมงาน ปรับไปสู่การทำงานที่บ้าน ประชุมออนไลน์ บางคนก็ทำอาหารทานที่บ้าน
บ้างก็สั่ง delivery และยังมี workation ทำงานจากริมทะเลหรือยอดเขากันด้วย ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คงไม่มีใครเคยจินตนาการมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ได้เข้ามาปรับรูปแบบชีวิตของเราทุกคน

นอกจากฝั่งของพนักงานจะปรับตัวแล้ว ฝั่งขององค์กรก็ต้องปรับเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับความปกติใหม่นี้ จากการเริ่มต้นที่ต้องใช้ความพยายามจากทุกฝ่าย สู่การเริ่มปรับตัวจนเข้าที่กับวิธีการที่ไม่คุ้นเคย และในวันนี้เรากำลังขยับเข้าสู่อีกขั้นคือการนำเอา Now Normal มาปรับใช้ต่อเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดให้กับการทำงาน และเป็น Next Normal ต่อไป โดย Gartners บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาระดับโลกด้าน IT ได้เสนอหลากหลายมุมมองของแนวคิดที่เรียกว่า Hybrid Working การทำงานรูปแบบใหม่ที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ซึ่ง WEDO เองก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่พร้อมจะผลักดันแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่นี้ให้กับพนักงานทุกคน

“ลบความเชื่อเดิมและสร้าง Mindset ใหม่

เพราะการทำงานต่อจากนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านมา”

ที่ผ่านมามีหลากหลายความเชื่อที่ทำให้องค์กรยังยึดติด และไม่กล้าที่จะปรับตัวเต็มรูปแบบ โดยผลสำรวจในปี 2021 จาก Gartners ได้ชี้ให้เห็นหลากหลายความเข้าใจผิดที่มีต่อการทำงานแบบออนไลน์ ดังนี้

 • มีความเชื่อว่าการทำงานแบบออนไลน์จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานน้อยลง ในขณะที่ผลวิจัยชี้ว่าการทำงานแบบหยืดหยุ่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การสร้างนวัตกรรมอาจมีความจำเป็นที่จะต้องรวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันในการออกไอเดียแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการในรูปแบบนั้นเสมอไป ผู้นำเองก็สามารถออกแบบวิธีการสร้างนวัตกรรมในทีมได้หลากหลาย เช่น แบ่งหน้าที่งาน หรือจัดสรรเวลาให้มีการประชุมออนไลน์
 • มีงานจำนวนมากที่ไม่สามารถทำงานแบบออนไลน์ได้ แต่ปัจจุบันอาจมีการปรับให้งานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสามารถจัดการผ่านทางออนไลน์ได้ หรือกลับมาทำต่อที่บ้าน
 • องค์กรมีความกังวลว่าจะไม่สามารถรักษาวัฒนธรรมองค์กรได้ถ้าไม่มีพนักงานประจำอยู่ในออฟฟิศ ในทางกลับกันผลสำรวจจาก Gartner ชี้ว่าพนักงานที่ทำงานในรูปแบบออนไลน์และ Hybrid มีโอกาสที่จะมีมุมมองที่ดีต่อวัฒนธรรมองค์กรมากกว่า
 • มีความกลัวว่าการทำงานแบบออนไลน์จะทำให้ไม่มีความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงาน แต่การทำงานแบบออนไลน์ทำให้เกิดความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น เช่น ผู้พิการและผู้หญิงรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน
 • การทำงานแบบ Hybrid อาจสร้างความยุ่งยากในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT แต่ในความจริงแล้วบริษัทจำเป็นจะต้องคอยพัฒนาระบบ IT ต่าง ๆ ตลอดเวลาอยู่แล้ว

4 รูปแบบการทำงานที่จะเข้ามาเติมเต็มทุกมิติของ Hybrid Working

ต้องบอกเลยว่าการทำงานแบบ Hybrid ได้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร จากที่เราอาจจะคุ้นชินแค่การนัดประชุมในห้องประชุมที่ออฟฟิศ หรือจัดวีดีโอคอลเพื่อพูดคุยกัน แต่จากนี้ไปจะมีรูปแบบการทำงานที่หลากหลายขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกให้พนักงานได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน และความสะดวกของตัวเอง เพราะว่าการทำงานในพื้นที่ที่ต่างกันก็สามารถทำให้เราร่วมกันทำงานจนสำเร็จได้ ในขณะเดียวกันการทำงานในพื้นที่เดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำงานชิ้นเดียวกันเสมอไป ด้วยแนวคิดเช่นนี้เอง Gartners จึงได้เสนอ 4 รูปแบบการทำงานที่น่าสนใจได้แก่

 • Working Together, Apart การทำงานร่วมกัน ในสถานที่ต่างกัน
 • Working Alone, Together การทำงานของตัวเอง ในพื้นที่เดียวกัน
 • Working Alone, Apart ต่างคนต่างทำงานส่วนตัว ในพื้นที่ของตัวเอง

ปรับรูปแบบการทำงานใหม่ สู่ Hybrid พร้อมรับอนาคตแบบ Next Normal

 • องค์กรต้องเตรียมพร้อมและเปิดรับการทำงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันกับทีมที่ออฟฟิศ การทำงานแบบแบ่งพื้นที่ส่วนตัวในออฟฟิศ การทำงานแบบออนไลน์จากต่างที่ และการทำงานเงียบ ๆ อย่างสงบเพียงคนเดียว
 • สำหรับงานบางประเภทที่ยากในการทำงานทางออนไลน์จะต้องมีการปรับตาราง
  ให้ยืดหยุ่นขึ้น เช่น เวลาการเข้างาน อนุญาตให้สามารถเลือกสถานที่ในการทำงาน
  มีการแลกเปลี่ยนสไตล์และวิธีการทำงาน ลองปรับเนื้องานบางประเภทไปสู่ออนไลน์หากทำได้ รวมถึงให้สิทธิ์กับพนักงานในการเลือกช่วงเวลาเริ่มและออกงาน
 • ในงานที่จะต้องมีการระดมไอเดียและร่วมกันออกความเห็น บริษัทสามารถสร้างช่องทางใหม่ ๆ ที่น่าสนใจให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือแพลตฟอร์มที่น่าใช้งาน
 • ส่วนสำคัญคือการคอยตรวจสอบความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งด้านชีวิต อารมณ์ ปัญหาในการทำงานหรือสิ่งที่พวกเขาประทับใจ เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี
 • บริษัทต้องเตรียมสนับสนุนเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานในด้าน IT เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำงานกันแบบ Hybrid Working กับ WEDO

จากที่กล่าวมาข้างต้นเราเห็นได้ว่าการทำงานแบบ Hybrid นั้นเป็นประโยชน์ในหลายด้านและกำลังจะเริ่มเข้ามาเป็นเทรนด์ใหม่ในไม่ช้านี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ของโลกและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ที่ WEDO เองก็มีการผลักดันการทำงานในรูปแบบ Hybrid มาตลอดโดยยึดหลัก Results Oriented Work Environment (ROWE) ให้ความไว้วางใจพนักงานแต่ละคนในการจัดการงานของตัวเอง และผลักดันให้พนักงานสร้างผลงานที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการแบบเดิม ๆ อย่างการที่พนักงานต้องมาทำงานในออฟฟิศ ต้องเข้า-ออกงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและสามารถจะจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพราะ Talent นั้นมีอยู่ทั่วโลก โดยล่าสุด ทาง WEDO ได้มีการปล่อยโครงการ WEDO Work From Where U R หลังจากที่ทดลองมาสักพัก โดยโครงการนี้จะให้โอกาสพนักงานฝั่ง Developer ได้ทำงานตามความสะดวกจากที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ และยังเตรียมเปิดออฟฟิศใหม่ที่เน้นการทำงานแบบ Hybrid อย่างเต็มที่ให้พนักงานได้แสดงความสามารถโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และยังเป็นการช่วยให้พนักงานได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองในจังหวัดบ้านเกิด ได้ใช้เวลากับครอบครัวและยังช่วยกระจายโอกาสไปทั่วไทย แทนที่ทุกคนจะต้องมากระจุกอยู่ในกรุงเทพเพื่อทำงานในองค์กรที่พวกเขาสนใจ เพราะที่ WEDO เราเชื่อว่า Mindset, Passion และ Skill คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน

สำหรับใครที่สนใจทำงานกับเรา และพร้อมมาสนุกกับการทำงานในรูปแบบ Hybrid สมัครกันมาได้ที่ https://bit.ly/3C4kAqN

_________

อ้างอิงข้อมูลจาก Gartners และ BBC

--

--

Community of T-shaped people: Business | Design | Technology

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store